Wallenberg om Kina: ”Inget att vinna på konfrontation”

Jacob Wallenberg.
Foto: SVEN LINDWALL

Wallenbergs engagemang i Kina är större än någonsin.

En granskning, gjord av SvD, visar att det handlar om 130 miljarder i intäkter.

Alltså mitt i den diplomatiska kris som räder mellan Kina och Sverige.

”Inget att vinna på konfrontation”, skriver Jacob Wallenberg.

Efter många år har Wallenbergsfären ett stort kontaktnät med Kina – kontakter som sträcker sig ända upp tillpresident Xi Jinpings närmaste.

Detta i ett läge då rimfrosten har lagt sig på de svenska diplomatiska förbindelserna med kineserna.

SvD skriver att hur Wallenbergfamiljens politiska kontakter har hjälpt dess företag är svårt att slå fast. 

Men Kina har en gigantisk betydelse för Wallenberggruppen.

Ett exempel: 2018 hade sex av Wallenberggruppens största industriföretag intäkter i Kina på över 130 miljarder kronor, enligt SvD:s sammanräkning. 

Det betyder en ökning med 80 procent för de sex företagen jämfört med 2010.

Wallenbergs: ”Stark tro på handel och öppenhet”

SvD har framfört frågor till Jacob Wallenberg. Tidningen har velat veta hur han i dag ser på gruppens verksamhet i Kina, och på kontakterna med landets politiska ledning.

Wallenberg har formulerat ett skriftligt svar, och säger bland annat att familjen ”har en stark tro på att handel och öppenhet gynnar ekonomisk utveckling och skapar förutsättningar för ett ökat välstånd för alla och dessutom bidrar till fredlig samexistens länder emellan. Detta gäller även Kina”.

När det gäller kraven på ökade medborgerliga fri- och rättigheter skriver Jacob Wallenberg till SvD:

”Att så ännu inte har skett i Kina beklagar jag, vilket jag också upprepade gånger och tydligt har tagit upp med kinesiska ledare. Men politiken – inte näringslivet – ska hantera politiska frågor. Jag tror att ökad transparens och öppenhet är en förutsättning för fortsatt långsiktig ekonomisk utveckling i Kina.”