Tusentals ungdomar struntade i mönstring

1 juli 2010 avskaffades den allmänna värnplikten i Sverige. Regeringsbeslutet från 2 mars i år innebär att alla delar av lagen om totalförsvarsplikt (mönstring, värnplikttjänstgöring i form av militär grundutbildning och repetitionsutbildning) kan tillämpas igen
Foto: SARA STRANDLUND
Under april och maj skickade Rekryteringsmyndigheten, som lyder under försvarsdepartementet, ut kallelser till 90 000 svenska ungdomar födda 1999 – 6 000 har inte svarat.
Foto: MIKAEL SJÖBERG / PRESSENS BILD

6 000 svenska ungdomar struntade i Försvarsmaktens kallelse till mönstring. 

Nu riskerar de tusentals kronor i böter. 

– Beloppet ska få en effekt för personen i fråga, så det kan bli olika belopp beroende på personens ekonomi. Men det skulle väl hamna i närheten av 2 500 kronor, säger Jan Nyquist, chefsjurist på Rekryteringsmyndigheten till TT. 

1 juli 2010 avskaffades den allmänna värnplikten i Sverige. Regeringsbeslutet från 2 mars i år innebär att alla delar av lagen om totalförsvarsplikt (mönstring, värnplikttjänstgöring i form av militär grundutbildning och repetitionsutbildning) kan tillämpas igen.

Den militära grundutbildningen återinförs, och den här gången gäller den både män och kvinnor.

Under april och maj skickade Rekryteringsmyndigheten, som lyder under försvarsdepartementet, ut kallelser till 90 000 svenska ungdomar födda 1999.

Skulle beskriva socialt liv och personlighet

Ungdomarna skulle fylla i ett förberedande formulär om hälsa, socialt liv och personlighet, berättar TT. 

Om de inte hade fyllt i och skickat formuläret inom två veckor så varnades det om vite. 

Det är fortfarande 6 000 ungdomar som inte har svarat. 

– Vi är egentligen rätt nöjda med svarsfrekvensen, även om man alltid vill upp till 100 procent. Vi vet ju heller inte varför de här människorna inte svarat, anledningarna kan vara olika. 6 000 personer har redan kallats till mönstring, och så sett är Försvarsmakten nöjd, säger Jan Nyquist, chefsjurist på Rekryteringsmyndigheten till TT. 

Nästa steg kan bli domstol och böter

Rekryteringsmyndigheten har skickat påminnelser till ungdomarna som inte har svarat – och nästa steg kan bli tusentals kronor i böter. 

– Beloppet ska få en effekt för personen i fråga, så det kan bli olika belopp beroende på personens ekonomi. Men det skulle väl hamna i närheten av 2 500 kronor. Vi har inte tagit ställning till hur vi ska göra med den här frågan än, säger Jan Nyquist. 

Men i sådana fall behöver myndigheten ta ärendet till domstol. 

1 juli 2010 avskaffades den allmänna värnplikten i Sverige. Regeringsbeslutet från 2 mars i år innebär att alla delar av lagen om totalförsvarsplikt (mönstring, värnplikttjänstgöring i form av militär grundutbildning och repetitionsutbildning) kan tillämpas igen.

Den militära grundutbildningen återinförs, och den här gången gäller den både män och kvinnor.

Skyldigheten att genomgå mönstring införs den 1 juli i år och skyldigheten att genomföra grundutbildning med värnplikt gäller från den 1 januari 2018.