Titta – så mycket sänks skatten på din pension

Magdalena Andersson om reformutrymmet.
Finansministern Magdalena Andersson.
Foto: Anna-Karin Nilsson / Expressen / Anna-Karin Nilsson
Sparekonomen Frida Bratt på Nordnet.
Foto: NORDNET
Seniorstrateg Maria Landeborn på Danske Bank.
En miljon pensionärer kan räkna med sänkt skatt.
Foto: Kzenon / (c) Kzenon

Finansministerns löfte: En miljon pensionärer ska få sin skatt sänkt.

Nu blir det verklighet, meddelade Magdalena Andersson under budgetmötet på Harpsund.

– Det är inte mer än rättvist, säger sparekonomen Frida Bratt på Nordnet.

Att det ska vara samma skatt på pensionen som arbetet har flitigt diskuterats sedan vår tidigare regeringen genomförde fem riktade jobbskatteavdrag under åren 2006-2014.

Skattesänkningarna som gjordes innebar att grupperna hamnade på olika skattenivåer och den så kallade ”pensionärsskatten” blev ett faktum.

Skatten på pensionen har sänkts under flera år. En sänkning gjordes 2016 och en annan 2018.

Regeringen: Klyftan ska bort

I år kommer skatten för pensionen sänkas ytterligare. Alla skattebetalare får en sänkning, men pensionärer med medelhög och hög pension får en större sänkning av skatten.

Den nuvarande regeringen vill att klyftan mellan pensionärer och arbetare helt tas bort till 2020.

Finansdepartementet skickade tidigare i år ett förslag på remiss om att en miljon pensionärer ska få sin skatt sänkt från och med nästa årsskifte.

Finansministern Magdalena Andersson gav ett löfte, som i dag togs upp på budgetmötet på Harpsund.

Magdalena Andersson (S): ”Orosmolnen tornar upp”

Riktar sig till de som har över 17 000 kronor i pension

Båda sparekonomerna, Frida Bratt från Nordnet och Maria Landeborn från Danske Bank, ser positivt på beslutet:

– Det är en reform som gynnar en grupp som har halkat efter i inkomstökningen. Många pensionärer i Sverige har en väldigt låg inkomst, så jag tycker att det är en bra satsning på en grupp som behöver det, säger seniorstrategen Maria Landeborn.

Beslutet riktar sig till den grupp som har pensionsinkomster över cirka 17 000 kronor i månaden. Skatteklyftan mellan lön och pension är redan borttagen för pensionsinkomster upp till 17 000 kronor.

– Man gör det för att täppa till klyftan mellan löneinkomster och pensionsinkomster. Det är inte mer än rättvist, säger sparekonomen Frida Bratt.

Kommer kosta 4,3 miljarder kronor

Satsningen kommer även att gynna svensk ekonomi menar Maria Landeborn.

– Som pensionär tror jag inte att du kommer ta de extra hundralapparna och spara dem. Pensionärerna kommer att konsumera och det är bra för samhället, och hjälper till att driva vår tillväxt, säger Maria Landeborn.

Förslaget har beräknats kosta staten 4,3 miljarder kronor och riktar sig till ungefär en miljon pensionärer i Sverige.

– Pensionärer är en viktig väljargrupp så det är inte förvånande över att beslutet tas. Det är en rättvisefråga. Men det är fortfarande så att många pensionärer har väldigt låga pensioner, och det kommer säkert vara många som kommer tycka ”vad gör det här för mig?”. Men det är ett steg att ta bort en orättvisa, säger Frida Bratt.

Skattesänkning i kronor per månad beroende på pensionsinkomst per månad:

Pensionsinkomst: 18 000 kr

Sänkt skatt: 35 kr


Pensionsinkomst: 20 000 kr

Sänkt skatt: 123 kr


Pensionsinkomst: 22 000 kr

Sänkt skatt: 211 kr


Pensionsinkomst: 24 000 kr

Sänkt skatt: 300 kr


Pensionsinkomst: 26 000

Sänkt skatt: 391 kr


Pensionsinkomst: 28 000

Sänkt skatt: 479 kr


Pensionsinkomst: 30 000 kr

Sänkt skatt: 568 kr


Pensionsinkomst: 32 000 kr

Sänkt skatt: 632 kr


Pensionsinkomst: 34 000 kr

Sänkt skatt: 653 kr


Pensionsinkomst: 36 000 kr

Sänkt skatt: 661 kr


Källa: Budgetpropositionen för 2019. Beräknat på en genomsnittlig kommunalskattesats på 32,12 procent och utifrån 2019 års prisbasbelopp.