Snabbt bredband viktigare än bussar

Snabbt bredband är viktigare grönområden och kollektivtrafik, enligt undersökningen.
Den tjänst som överlägset flest svenskar använder sig av på nätet är bokningar av hotell och resor.
Foto: Jupiter Images

Snabbt och stabilt bredband är viktigast när svenskar väljer sitt boende.

Det slås fast i en ny rapport som TNS Sifo tagit fram på uppdrag av Comhem.

Hela 88 procent har svarat att kvaliteten på bredband är ”ganska” eller ”mycket viktigt”, vilket kan jämföras med ”bra kollektivtrafik” som bara nådde upp till 76 procent.

Undersökningen som kallas ”Comhem-kollen” är baseras på intervjuer med 2500 personer, uppger TNS Sifo.

Syftet är att ta reda på hur svenska folket använder internet år 2016.

– Med Comhem-kollen vill vi initiera en diskussion med övriga telekombranschen, politiker och andra intressenter kring fördelar och nackdelar med digitaliseringen. Det finns många intressanta och ibland även förvånande resultat i rapporten som jag hoppas att många kommer tycka är intressanta, säger Comhems vd Anders Nilsson i ett pressmeddelande.

Bredband slår allt

Att hela 88 procent listade just bredband som viktigast i sitt hem, före bland annat kommunaltrafik (76 procent), att området är tyst och störningsfritt (75 procent), grönområden i närheten (72 procent) och ett bra restaurangutbud (36 procent), landade förstås väl hos kabel- och bredbandsleverantören.

Mer som var anmärkningsvärt i svaren som TNS Sifo samlat in:

# 60 procent av svenskarna är positivt inställda till att träffa sin läkare virtuellt i någon form. De mest positiva hittades åldrarna 30–44 år där 66 procent vill slippa att behöva gå till läkarens fysiska mottagning.

# Den tjänst som överlägset flest svenskar använder sig av på nätet är bokningar av hotell och resor – hela 76 procent av de svarande sa sig använde den typen av tjänster. Sociala medier och musiktjänster kom in på andra respektive tredje plats med 70 och 60 procent vardera.

Föräldrarna glada för internet

# Av föräldrar som svarar att de inte har en konflikt med sina barn gällande internatanvändande menar ändå 62 procent att de ser stillasittande som ett problem.

Å andra sidan, de mest positiva med barns internetanvändning, enligt deras föräldrar, är att de själva lär sig hitta information samt att de hänger med i samhällsutvecklingen.

Så gjordes undersökningen

Undersökningen är beställd av internetleverantören Comhem och utförd av TNS Sifo via webbintervjuer mellan den 8 och 26 februari 2016. Intervjutiden var cirka 12 minuter.

Urvalet erhölls slumpmässigt från Comhems eget kundregister.

För att motverka skevheter i resultatet vägdes resultatet i efterhand på kön enligt viktmålet 50/50.

Totalt deltog 2 502 personer.