Swedbank om åklagaren: Felaktigt och obegripligt

Swedbanks tillförordnande vd Anders Karlsson och styrelseordförande Lars Idermark under pressträff i samband med Swedbanks årsstämma.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL
Chefsåklagare Thomas Langrot.
Foto: MARC FEMENIA / TT NYHETSBYRÅN
Foto: TT NYHETSBYRÅN

Nu slår Swedbank tillbaka mot åklagaren i penningtvättskandalen.

Banken hävdar att man ”fullt ut medverkat” i undersökningen. Samtidigt försvarar man beslutet att inte lämna ut en intern larmrapport på grund av advokatsekretessen.

– Åklagarens uttalande är helt felaktigt och obegripligt, skriver Swedbank i ett pressmeddelande på söndagen.

Chefsåklagare Thomas Langrot hävdade enligt Dagens industri att Swedbanks styrelse beslutat att inte lämna över material till Ekobrottsmyndigheten.

Det handlar om en intern larmrapport som uppges beskriva brister i bankens arbete mot penningtvätt i Estland. Enligt åklagaren sammankallades styrelsen under onsdagens razzia mot banken. Då ska beslutet att inte lämna ut dokumentet ha fattats. 

”Har medverkat fullt ut”

Men på söndagsmorgonen skriver Swedbank i ett pressmeddelande att åklagarens uttalande är fel.

”Åklagaren har i media uttalat att banken inte medverkat vid husrannsakan på önskvärt sätt, utan tvärtom försvårat denna genom att vilja bibehålla sekretess och tystnadsplikt. Åklagarens uttalande är helt felaktigt och obegripligt”, skriver Swedbank.

Enligt banken har man ”fullt ut medverkat” till att ta fram allt som åklagaren önskat ta del av. Samtidigt anklagar man åklagaren för att ha beslagtagit handlingar som omfattas av advokatsekretess och begärt att advokaten som författat internrapporten skulle befrias från sin tystnadsplikt.

”Banken har på Nordias inrådan placerat dessa handlingar i ett slutet kuvert med påteckning att handlingarna är underkastade advokatsekretess”, uppger Swedbank nu.

Banken skriver vidare att ledningen, på inrådan av advokatfirman Nordia, fattat beslutet att för närvarande inte häva sekretessen och tystnadsplikten. Åtminstone inte innan samtliga konsekvenser är kända och bedömda.

”Nordias råd har varit självklara inom rådande regelverk och det är oförståeligt att åklagaren inte respekterar dessa utan i stället i media misstänkliggör bankens ledning för att, outtalat, motverka utredningen”, avslutar Swedbank sitt kritiska utspel mot åklagaren.

Bankens vd fick sparken

Rapporten det handlar om skrevs av den norske advokaten Erling Grimstad på uppdrag av Swedbank. Bankens ledning vägrade att lämna ut dokumenten, men åklagaren Langrot gav då polisinsatsen vid razzian i uppdrag att beslagta rapporten.

– De hade då tagit ett beslut att de inte skulle lämna ut rapporten och till den tillhörande handlingar vi begärt samt att inte ge mig möjligheten att höra Erling Grimstad. I det läget uppdrog jag omgående till ansvarig polisman för insatsen att verkställa mitt beslut om beslag innefattande att helt enkelt ta Grimstadrapporten om det behövdes, uppgav åklagaren för Di.

Swedbank misstänks ha använts för omfattande penningtvätt från 2007 och framåt i Baltikum. Avslöjandet har resulterat i att Ekobrottsmyndigheten inlett en utredning som sedermera utvidgats till att inkludera grovt svindleri. Bankens vd Birgitte Bonnesen fick sparken i torsdags.