Swedbank lurat på
35 miljoner kronor

Swedbank har utsatts för ett bedrägeri i mångmiljonklassen.
Foto: Malin Lööf
Gärningsmännen imiterade bankens rutiner så väl att 35 miljoner kronor försvann innan brottsligheten uppdagades.
Foto: Colourbox

Swedbank har utsatts för ett bedrägeri i mångmiljonklassen.

Gärningsmännen imiterade bankens rutiner så väl att 35 miljoner kronor försvann innan brottsligheten uppdagades.

– Vi ser självklart allvarligt på det inträffade, säger Gabriel Francke Rodau, kommunikationschef på banken.

Bedrägerihärvan som håller på att rullas upp omgärdas av stor sekretess.

Nu ger en deldom i Ystads tingsrätt en första inblick i en omfattande ekonomisk brottslighet som lett till att Swedbank, och dess enhet Finansbolaget, lurats att betala ut drygt 35 miljoner kronor till "en eller flera okända gärningsmän".

På bedragarnas direktiv betalade banken ut pengar till svenska konton. Kort därefter försvann pengarna utomlands till Tyskland och Kina.

I domstolshandlingar står att hackare någon gång före jul 2015 ska ha brutit sig in i storbankens datasystem och planterat skadlig kod, så kallade trojaner, som tillåtit dem att obemärkt övervaka och studera bankens kommunikation med företagskunder. På så vis ska gärningsmännen ha studerat vilken kund som talade med vilken banktjänsteman, hur samtalstonen mellan dem var samt vilka rutiner som fanns för utbetalningar.

I domstolshandlingar står att hackare någon gång före jul 2015 ska ha brutit sig in i storbankens datasystem och planterat skadlig kod.
Foto: Oleshko Artem / OLESHKO ARTEM

Oerhört svårt att syna bluffen

Förloppsbeskrivningen - där Swedbank ska ha utsatts för ett dataintrång - skriver banken inte under på.

– Det fanns en hypotes att det hade skett ett dataintrång hos oss men det stämmer inte, säger Gabriel Francke Rodau, kommunikationschef på Swedbank.

Klarlagt är att bedragarna har haft extremt god kännedom om rutinerna - och vad som sedan hänt i brottsförloppet råder det samsyn om.

– Bedragarna har använt sig av falska e-postadresser, säger Francke Rodau.

Med mejladresser som var snarlika kundernas adresser har bedragarna skickat falska affärsupplägg som lurat banktjänstemän att göra utbetalningar på mångmiljonbelopp. Exempelvis har samma för- och efternamn använts medan den enda förändringen har bestått i en punkt någonstans i den angivna e- postadressen.

"För den person som sedan mottagit e-postmeddelandet var det oerhört svårt att med blotta ögat urskilja att mejlet kom från en annan e-postadress än den som var kopplad till den ursprungliga avtalskunden", står det i åklagarens beskrivning från tingsrätten.

Innan utbetalningarna utfördes godkändes de i flera led på Swedbank.

Den 22 december 2015 betalade Swedbank ut drygt fem miljoner kronor till ett nyregistrerat bolag på falska premisser.
Foto: LARS ANDERSSON

35 miljoner försvann utomlands

Den 22 december 2015 betalade Swedbank ut drygt fem miljoner kronor till ett nyregistrerat bolag på falska premisser. Det följande dygnet försvann pengarna vidare i åtta olika överföringar utomlands.

Den 8 februari förra året gjordes tre nya stora överföringar till ett annat nyregistrerat bluffbolag - två utbetalningar på knappt tio miljoner kronor vardera och en tredje på 8,5 miljoner konor.

Först en månad senare upptäckte Swedbank bedrägeriet och polisanmälde. Under det senaste året har händelserna utretts.

Nyligen dömdes tre personer från Skåne - en 22-årig man, en 53-årig kvinna och hennes 25-årige son - för grovt penningtvättsbrott till två års fängelse mot sitt nekande. Tingsrätten slår fast att de har öppnat konton, tagit emot pengarna från Swedbank-bedrägeriet och skickat dem vidare.

Men det finns inget i de offentliga handlingarna som talar för att de dömda skulle vara inblandade i ursprungsbrottet. Kammaråklagare Ulla Karlbrink, som fick trion fälld i tingsrätten, säger att hon endast har utrett frågan om penningtvätt - och hon vill inte lämna någon kommentar dataintrånget eller bedrägerierna.

Swedbank: Självklart allvarligt

– Jag uttalar mig inte överhuvudtaget om förbrottet, säger Karlbrink och fortsätter:

– Anledningen är att detta är en jättestor utredning med många olika förundersökningar som pågår samtidigt. De har kommit olika långt så jag vill inte uttala mig överhuvudtaget, säger hon och hänvisar till förundersökningssekretess.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft och de dömda har fram till 13 april på sig att överklaga.

På Swedbank är man noga med att poängtera:

– Det är inga privatkunder som har drabbats, säger Gabriel Francke Rodau.

Han säger avslutningsvis:

– Vi ser självklart allvarligt på det inträffade och det vi gjort till följd av det är att vi har sett över våra rutiner och utbildat våra medarbetare för säkerställa att vi upptäcker illegal verksamhet i de fall det förekommer.