Snart kan du få körkortslån från CSN – så här gör du

Från 1 september blir det möjligt för vissa arbetslösa att få lån till körkort av CSN.
Foto: Shutterstock / Shutterstock
Körkortslånet är som högst 15 000 kronor.
Foto: TT NYHETSBYRÅN

Från 1 september blir det möjligt att få lån till körkort av CSN. 

Lånet ges till vissa arbetslösa mellan 18 och 47 år. 

– Studier är en möjliggörare för att få jobb, men körkort är också viktigt för att vara attraktiv på arbetsmarknaden, säger Christina Forsberg, generaldirektör för CSN, i ett pressmeddelande.  

Från och med september så träder regeringens beslut om körkortslån i kraft. 

LÄS MER: Jobbtjänst för nyanlända är tillbaka efter stängning

Måste fylla vissa kriterier för att få körkortslån

I korthet innebär det att arbetslösa i åldrarna 18 till 47 kan ansöka om lån på upp till 15 000 kronor som ska finansiera utbildning för B-körkort. 

Om du fyller vissa kriterier. 

Kraven som ska fyllas för körkortslån

Arbetssökande mellan 18 och 24 år 

Personen ska vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Dessutom måste hen uppfylla ett av de här två villkoren:

Personen deltar i Arbetsförmedlingens program i jobb- och utvecklingsgarantin eller i jobbgarantin för ungdomar. Personen måste vara inskriven i programmet den dag ansökan kommer in till CSN.

Personen har deltagit i Arbetsförmedlingens etableringsprogram eller haft en etableringsplan i minst tre sammanhängande månader fram till och med dagen innan ansökan kommer in till CSN. 


Arbetssökande mellan 25 till 47 år 

Personen ska vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Det måste hen ha varit i minst sex sammanhängande månader fram till och med dagen innan ansökan kommer in till CSN. Dessutom måste personen uppfylla ett av de här två villkoren:

Personen har varit arbetslös under hela perioden.

Personen har deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller haft en etableringsplan under hela perioden. 


Källa: CSN

Syftet med nya lånet är att sätta fler i arbete. 

- Sveriges ekonomi är stark, jobben blir allt fler och arbetslösheten sjunker. Men denna positiva utveckling hotas av att det råder stor och växande brist på arbetskraft inom många yrken. Den nya möjligheten till körkortslån kommer bidra till att fler arbetssökande får den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar, säger Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister, i ett pressmeddelande. 

Så ansöker du om körkortslån

Den som vill ansöka om körkortslån gör det i Mina sidor på csn.se. Det är möjligt att ansöka från och med den 1 september 2018. När personen har fått sitt beslut från CSN och blivit inskriven på en godkänd trafikskola kan hen begära ut sin första utbetalning. Trafikskolan rapporterar sedan de kostnader som personen har till CSN, och personen kan begära ut nya utbetalningar allt eftersom. 

Källa: CSN

LÄS MER: Begler och Strandhäll slipper mötas öga mot öga

Fler ungdomar ska kunna få lånet 2019

Lånet betalas i tre delbelopp om 5 000 kronor vardera och låntagarna ska betala igen 300 kronor per månad. 

Under nästa planeras regeringen att utöka lånet till att även omfatta ungdomar i åldrarna 19 till 20 år som avslutat en gymnasieutbildning. 

Christina Forsberg för CSN.
Foto: CSN

– Vi är glada att vi fått regeringens förtroende att administrera körkortslånet, säger CSN:s generaldirektör Christina Forsberg i ett pressmeddelande.