SKL: Kommunal skattechock kan vänta

Ökningen av befolkningen med mer än en halv miljoner människor på kort tid gör att kommuner och landsting står inför mycket stora utmaningar, enligt SKL.
Foto: Wiki commons
Sveriges Kommuner och Landsting utesluter inte höjningar med två kronor.
Foto: Alex Ljungdahl

Räkna med en kommunal skattechock i Sverige. Eller sämre service till medborgarna.

Kostnaderna ökar nämligen snabbare än intäkterna när befolkningen ökar.

Det framgår av en ekonomirapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL som blev offentlig i dag.

Skattehöjningar med drygt två kronor går inte att utesluta.

SKL tror att befolkningen kommer att öka med ungefär 650 000 personer fram till 2020. Ökningen av befolkningen med mer än en halv miljon människor på kort tid gör att kommuner och landsting står inför mycket stora utmaningar, bland annat med en kvarts miljon fler barn och elever i skolan.

Många nya skolor och dagshem måste byggas under de närmaste åren.

Höstens ekonomirapport från SKL innehåller en bedömning av det ekonomiska läget fram till 2020. Rapporten visar bland annat att kostnaderna för kommuner och landsting ökar snabbare än intäkterna.

– Vi har en väldigt snabb ökning av befolkningen. Det innebär att skatteunderlaget per innevånare kommer att urholkas, skatteunderlaget ger mindre resurser per varje person inom kommunerna och landstingen, var det dystra beskedet som Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och landsting, SKL, levererade när hon presenterade ekonomirapporten i dag på förmiddagen.

Finanskrisen var väntad

Under finanskrisen 2009 inträffade motsvarande problem - att skatteunderlaget minskade. Men det fanns en skillnad:

– De (kommunerna) visste att det skulle komma en finanskris och många jobbade med effektiviserings och besparingsprogram.

Men den här gången finns inte samma beredskap.

– Det är mycket omställningar som måste göras i kommunerna redan nu, sa Annika Wallenskog under presentationen av rapporten.

Görs inget kommer det att saknas hela 47 miljarder när kommunerna och landstingen ska summera intäkter och kostnader.

Frågan är hur långt de extra tio miljarderna från staten till kommunerna räcker?

Kommunerna kommer att behöva mer statsbidrag från staten. Annars hotar skatteökningar.

Kostnaderna ökar

Stora utmaningar väntar lokala och regionala planerare och politiker.

Annika Wallenskog:

– Vi ser att vi har väldigt höga ökningar av befolkningens kostnader om att ska få lika mycket resurser som man har i dag. Ökningen av skatteunderlaget täcker inte ens den här ökningen av befolkningen. Det innebär att antingen måste man finansiera det genom att alla i befolkningen ska få mindre resurser eller finansiera det genom höjd skatt eller ökade statsbidrag.

I klartext betyder det sämre service till kommunmedborgare eller skattehöjningar i någon form.

Svårt att höja skatten

Mikael Hellström, universitetsadjunkt i Lund och expert på kommunal ekonomi säger till Dagens Nyheter att det inte är så lätt för kommunerna att höja skatten efter de senaste årens skattesänkningar.

– Folk har ju tecknat in skattesänkningarna. Att sänka skatter är ganska lätt, men att höja dem är rätt svårt, säger han till tidningen.

FAKTA

Lena Micko om vad som behövs:

SKL vill se fler åtgärder från statens sida för att nyanlända snabbt ska kunna få arbete och fler platser på lärarutbildningen. Det behövs även fler utbildningsplatser för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

– Det generella statsbidraget på tio miljarder kronor behövs, men det kommer inte att räcka till allt som utlovas av staten. En av nycklarna för att öka skatteunderlaget och därmed intäkterna är att underlätta så att fler kan komma ut i arbete, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

FAKTA

SKL gör Ekonomirapporten två gånger om året med samlade bedömningar av kommuner och landstingens ekonomi på några års sikt. Rapporten är en av grunderna för kommuners och landstings budgetplanering och prioriteringar.