Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Skatteverkets nya hårda krav mot Metro

Foto: Leif Brännström
Foto: STELLA PICTURES
Foto: TT NYHETSBYRÅN

Skatteverket kräver nu stopp för fortsatt rekonstruktion av Metro. 

Eller i klartext: cirkus Metro måste upphöra.

Myndigheten har upptäckt att bolaget struntat att betala in skatter.

– Vi begär i en skrivelse till tingsrätten att företagsrekonstruktionen ska upphöra, bekräftar Ingela Johansson, handläggare på Skatteverket.

Skatteverkets drag kommer ungefär samtidigt som Metro gör sig kvitt sina anställda för att i stället bli en debattsajt. 

De flesta bedömare med insyn i cirkusen kring Metro anser att det nu bara finns ett alternativ: konkurs för de två Metro-bolagen. Det kan betyda att många av de som har ekonomiska krav på Metro inte får ett öre.

Metro äger inte sitt varumärke

Det mest värdefulla som finns är namnet Metro, men enligt ägaren Christen Ager-Hanssen äger inte något av de två Metro-bolagen tidningsnamnet.

– Varumärket Metro ägs av Custos i London, säger han.

Custos är Christer Ager-Hanssens investmentbolag.


Metros ägare Christen Ager-Hanssen när han fortfarande trodde på tidningens överlevnad.
Foto: METRO

Redan tidigare, när den första rekonstruktionsfasen beslutades av Stockholms tingsrätt, var Skatteverket av uppfattningen att det inte skulle genomföras någon rekonstruktion av Metro.

Metro-ägarens egna skatteskulder

Skatteverket har heller inga högre tankar om ägaren Christer Ager-Hanssen som tidigare jagats för sina skatteskulder.

I tingsrättens protokoll från borgenärernas möte står det:

”Moderbolagets ägare, Christen Ager-Hanssen, har hållit sig undan betalning av sina personliga, fastställda skatteskulder. Skatteverket har i två domar från förvaltningsrätten fått bifall för sina yrkanden om förlängd preskriptionstid avseende Christen Ager-Hanssens personliga skatteskulder”.

Tingsrätten gav grönt ljus för företagsrekonstruktion den 29 mars och företaget fick också klartecken till ytterligare en period som löper ut den 30 september och det har inget att göra med att bolaget nu gör sig kvitt sina anställda.

Meningen är att rekonstruktionen, om den går väl, ska resultera i en ackordsuppgörelse där de många fordringsägare i slutändan får tillbaka en mindre del av sina fordringar som de har på Metro.

Metros tid är över. Tidningsställen gapar tomma. De sista journalisterna får nu gå och tidningen ska göras om till en debattsajt.
Foto: LEIF BRÄNNSTRÖM

Borgenärslistan visar att Metros skulder uppgår till totalt 59,1 miljoner kronor och Metro har sagt att man vill få till en så kallad ackordsuppgörelse med fordringsägarna.

Nya skulder hos Metro

Nu avslöjar Skatteverket att Metro inte betalt skatter och arbetsgivaravgifter som uppstått i juli, alltså efter att rekonstruktionen inletts. Det rör sig om 686 000 kronor som är obetalt och förföll den 12 juli.

Och Skatteverket har fått nog. I en skrivelse ställd till Stockholms tingsrätt kräver Skatteverket att ”tingsrätten upphäver företagsrekonstruktionen för Metro Media House AB eftersom bolaget inte betalar löpande skatter och avgifter”.

I skrivelsen pekar Skatteverket på en rad punkter där man anser att Metro misskött sig.

”Det var framförallt skattedeklarationer avseende moms för perioderna februari och mars som lämnades i juni istället för som rätteligen i mars och april. Bolaget har inte heller, trots föreläggande därom den 6 juni 2019, redovisat periodisk sammanställning för EU-handel, första kvartalet 2019. Bolaget har därför ådragit sig en förseningsavgift om 1 250 kronor att betala 12 september”.

I skrivelsen, som upprättats av handläggaren Ingela Johansson, står:

”Vidare betalade inte bolaget i rätt tid de skatter som förföll till betalning på förfallodagen den 12 juni 2019. Först efter det att Skatteverket bestritt förlängning av rekonstruktionen i slutet på juni betalades beloppet. Betalningen bokfördes den 5 juli 2019.

Den 12 juli 2019 förföll åter igen debiterad preliminär skatt, arbetsgivaravgift och avdragen skatt till betalning. Belopp att betala, efter avdrag för överskjutande ingående moms, är drygt 686 000 kronor. Beloppet är alltjämt obetalt”.

Ock Skatteverkets handläggare slår fast:

Utebliven betalning av av skulder som uppkommit efter inledande av rekonstruktion tyder på att bolaget har allvarliga betalningsproblem och att de åtgärder som vidtagits inte haft någon effekt på bolagets betalningsförmåga.

Tingsrätten har gett rekonstruktören, advokat Helena Ståbi, tid fram till i morgon på sig att ge besked. Ännu i kväll hade inget svar kommit till Stockholms tingsrätt.

Advokat Helena Ståbi är utsedd till rekonstruktör av Metro.

Skatteverket har en benhård uppfattning att rekonstruktionen måste avbrytas.

Vad är det som gör att ni vill ha stopp på rekonstruktionen?

– Eftersom bolaget inte betalt den 12 juli. Enligt Skatteverkets bedömning, och det tror jag att de flesta borgenärer delar den uppfattningen, så de skulder som uppkommit före rekonstruktionen får man inte betala, det som uppkommer efteråt måste man faktisk betala. Om man inte ens under en rekonstruktion kan betala det löpande så kan undra vad det finns för bäring över huvud taget med de här idéerna om den framtida verksamheten, säger Ingela Johansson.

Ager-Hanssen: Inte mitt bord

Metros ägare Christen Ager-Hanssen har tidigare sagt till Expressen att han har ett fokus när det gäller Metro:

– Min uppgift är att rädda bolaget. Jag har gått igenom rubbet och nu städar jag upp, förklarade Metroägaren.

Metros ägare Christen Ager-Hanssen. säger att Metro ska göras om till en debattsajt.
Foto: Leif Brännström

I dag säger Christen  Ager-Hanssen att han inte har några kommentarer eftersom han inte jobbar operativt längre.

Men du äger bolagen?

– Ja, men jag är inte involverad i det operativa eller i styrelsen. Jag jobbar inte med de där frågorna. Det är inte mitt bord.