Skatterna höjs – med 62 miljarder kronor

Finansminister Magdalena Andersson, S.
Foto: Bertil Ericson
På onsdagen presenterade regeringen jobbpaketet ur den kommande budgeten.
Foto: Niklas Svensson

Regeringen ska fortsätta höja skatter och offentliga utgifter.

Totalt handlar det om drygt 62 miljarder kronor under de närmaste fyra åren, skriver Dagens Industri.

Vägslitageavgift, kemikalieskatt och finansskatt är några av nyheterna som ska dra in pengar till statskassan.

På onsdagen presenterade Stefan Löfven jobbpaketet ur den kommande budgeten.

– Nu börjar regeringens åtgärder att verka och synas i våra prognoser, sa Löfven bland annat.

Han hävdade också att Sverige tar steg efter steg mot målet att 2020 ha EU:s lägsta arbetslöshet. De närmsta två åren räknar regeringen med att nya satsningar i kombination med bättre konjunktur ska leda till 150 000 nya jobb.

Flera nya skatter planeras

Nu avslöjar Dagens Industri att finansdepartementet planerar flera förslag till höjda skatter.

Informationen kommer från redovisningen av utgiftstaket som sedan Göran Perssons tid som statsminister måste finnas i budgeten. Utgiftstaket betyder att regeringen måste ange ett maxbelopp för statens utgift de kommande tre åren, allt för att finanserna inte ska skena. Nivån får under inga omständigheter överskridas.

Totalt handlar det om skattehöjningar på 62 miljarder för de kommande fyra åren, enligt Dagens Industri som förutspår en "skattechock".

"Inget löfte"

Men finansminister Magdalena Andersson (S) menar att utgiftstaket är en marginal om konjunkturen går uppåt.

– Jag skulle inte ta det där som ett löfte om stora skattehöjningar. Det handlar om att kunna skapa sig ett utrymme om vi får god sysselsättningstillväxt och ökande skatteintäkter, säger hon till DI.

Regeringen planerar flera nya skatter, till exempel en ny finansiell aktivitetsskatt på fyra miljarder kronor.

– Finanssektorn ska kunna bidra lite mer, säger Magdalena Andersson till DI.

Dagens industri 27 augusti.

Dessutom planeras en höjning av bensinskatten vilket sammantaget ska ge nästan 2,5 miljarder kronor och lika stora intäkter väntas staten få in på en ny, planerad kemikalieskatt. Också en särskilt vägslitageavgift och ökad kontroll av skatteplanering inom fastighetsbranschen finns på gång.

"Ärvde underskott"

Samtidigt är regeringen pressad av underskotten.

Dem skyller Magdalena Andersson på sin företrädare Anders Borg (M) och den förra regeringen.

– I dagsläget är utgiftstaket inte problemet i svensk ekonomi utan att vi ärvde så stora underskott att vi behöver finansiera våra reformer, säger hon i DI.

Enligt Konjunkturinstitutet (KI) räcker inte krona-för-krona-principen för att finansiera välfärden. Ifall underskotten inte ska öka krävs 20 miljarder per år, enligt KI.

Exempel på skatter som ska höjas enligt DI

De här - beslutade - skattehöjningarna finns med i budgeten i höst.

Summorna är i miljarder kronor.

• Högre arbetsgivaravgifter för unga 15,8

• Sänkt tak för rut-avdraget och minskad rot-subvention 5,8

• Höjd bensinskatt 4,45

• Högre skattning på sparande (ISK, kapitalförsäkring) 2,0

• Slopad nedsättning av koldioxidskatt (lagrådsremiss) 0,55

• Högre kärnkraftskatt 0,25

• Läxrut slopas 0,05

Summa 28,9 miljarder

Reformer i förra höstbudgeten som inte genomförts men som kan genomföras i höst.

• Nedtrappning av jobbskatteavdraget från månadsinkomst på 50 000 kronor 2,4

• Begränsning på uppräkning av den statliga skatten 1,9

• Särskild löneskatt för äldre 1,5

Summa 5,78 miljarder

• Så här har Dagens Industri räknat. Totalt 62 miljarder kronor är skillnaden mellan ökningen av utgiftstaket och ökningen av de takbegränsade utgifterna för 2015 till 2019. Utgiftstaket är den maximala nivån på statens utgifter och de takbegränsade utgifterna är den beräknade summan av statsbudgetens samtliga utgifter baserat på planerade reformer för nästa år. Man har kommit till summan genom att till siffran ovan lägga till effekter av andra signalerade skattehöjningarna som finna här nedanför.

Effekt på signalerade skattehöjningar i framtiden.

• Kemikalieskatt 2,4 miljarder kronor. Remissrunda klar

• Höjning av bensinskatten med KPI + 2 procent per år: beräknas ge en effekt på 2,5 miljarder kronor. Ska införas 2017. inväntar lagrådsbeslut

• Finansiell aktivitetsskatt 4 miljarder kronor Utredning klar november 2016

• 3:12-regler Ökar skatteintäkter enligt regeringen. Utredning klar september 2016

• Vägslitageavgift för tunga lastbilar Kan handla om miljardbelopp. Utredning ska vara klar i december 2016.

• Översyn av skatteplanering fastighetsbranschen. Ska begränsa skatteplanering. Utredning klar mars 2017.

TOTALSUMMA: Cirka 62 miljarder

DI:s källor är regeringens höst- och vårbudgetar, lagrådsremisser och pressmeddelanden.