Männen drabbas hårdare än kvinnorna

Regeringens förslag att trappa av jobbskatteavdraget kommer att påverka män mer än kvinnor.
Foto: Anna-Karin Nilsson

Regeringens förslag att trappa av jobbskatteavdraget kommer att påverka män mer än kvinnor. Störst smäll tar män i gruppen 45–54 år.

Det är främst höginkomsttagare som påverkas av skattehöjningen och det minskade jobbskatteavdraget. Av de 400 000 personer som får ta del av förändringen i jobbskatteavdraget är tre fjärdedelar män.

Enligt höstbudgeten så kommer de män som påverkas få en ökad skattebörda på 7 000 kronor per år medan berörda kvinnor får en genomsnittlig skattehöjning på cirka 5 900 kronor. Totalt bär männen 78 procent av skattehöjningen.

Skatteökning för höginkomsttagare

Skatteökningen för berörda män mellan 45–54 år är högst och ger gruppen 0,35 procent mindre i disponibel inkomst. Kvinnor med en högre lön i samma ålderskategori får en minskning på cirka 0,15 procent. Enligt regeringen kommer avtrappningen av jobbskatteavdraget ha en positiv effekt på jämställdheten mellan män och kvinnor men Moderaternas ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson anser att det kommer slå mot bägge grupper.

– Jämställdhetssatsningen från regeringen är att männen får ännu större försämring än kvinnorna, men alla får lägre inkomst efteråt, säger Ulf Kristoffersson under Moderaternas presskonferens.

De med månadslön över 50 000 kronor får betala mer

Avtrappningen av jobbskatteavdraget kommer att påverka inkomsttagare som tjänar mer än 600 000 kronor per år, det vill säga de med en månadslön över 50 000 kronor. Vissa jobbskatteavdrag kommer fortfarande gälla höginkomsttagare i budgeten för 2016.

Förändringen kommer att minska skillnaden mellan de med hög och låg inkomst, enligt regeringen. Enligt budgetproposition kommer avtrappningen av jobbskatteavdraget öka skatteintäkterna för staten med 2,71 miljarder kronor för 2016.

LÄS OCKSÅ: Finansministern om regeringens budget