Sex av åtta partier vill trappa ned ränteavdraget

Ränteavdraget har seglat upp som den hetaste bostadspolitiska plånboksfrågan inför att valrörelsen drar i gång på allvar.
Foto: COLOURBOX
Sex av åtta tillfrågade partier vill att ränteavdraget, som innebär att du får dra av för 30 procent av räntekostnaderna, trappas ned.
Foto: INGVAR BJORK / INGVAR BJORK

Sex av åtta riksdagspartier vill att ränteavdraget börjar trappas ned. Till och med Socialdemokraterna öppnar försiktigt för en översyn. 

Det visar en enkät som Expressen har gjort bland riksdagspartierna. 

Ränteavdraget har seglat upp som den hetaste bostadspolitiska plånboksfrågan inför att valrörelsen drar i gång på allvar. 

Sex av åtta tillfrågade partier vill att ränteavdraget, som innebär att du får dra av för 30 procent av räntekostnaderna, trappas ned. Det visar en enkät som Expressen skickat ut till de åtta riksdagspartierna. Moderaterna och Socialdemokraterna är de två partier som inte tydligt är för en nedtrappning, även om de senare försiktigt gläntar på dörren:

– Vi är beredda att se över alla skatter och avdrag inom ramen för en bred skattereform. Då måste man se till helheten och att alla eventuella förändringar hänger ihop. Gällande ränteavdragen specifikt är det viktigt att ta hänsyn till att många hushåll har baserat sina största ekonomiska beslut på de regler som gäller i dag, säger partiets pressekreterare Jonatan Hermansson. 

Enkäten visar också att fem av åtta partier säger nej till det skärpta amorteringskrav som infördes den 1 mars i år. 


LÄS ÄVEN: Mer pengar i plånboken för en miljon pensionärer 


Stefan Löfven (S).
Foto: (C) PELLE T NILSSON / (C) PELLE T NILSSON/STELLA PICTURES

Socialdemokraterna: "Beredda att se över alla skatter"

Hur ställer ni er till..

Skärpt amorteringskrav: JA

"Vi ser ingen anledning att i nuläget dra några andra slutsatser än Finansinspektionen".

Nedtrappat ränteavdrag: KANSKE

"Vi är beredda att se över alla skatter inom ramen för en bred skattereform. Men många hushåll har baserat sina största ekonomiska beslut på de regler som gäller i dag."

Förändrad fastighetsskatt: NEJ

"Nej, vi har inga sådana förslag". 

Sänkt reavinstskatt vid bostadsförsäljning: NEJ

"När man ibland hör förslag som är att trappa ner ränteavdraget för att i stället sänka reavinstskatten låter det lite märkligt fördelningspolitiskt". 

Förändring av räntan på uppskovet: KANSKE

"Uppskovsräntan kan komma att ses över inom ramen för en större översyn av skattesystemet". 

Isabella Lövin (MP)
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Gustav Fridolin (MP).
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Miljöpartiet: "Behövs stor skattereform"

Hur ställer ni er till..

Skärpt amorteringskrav: JA

"Vi har ställt oss bakom det". 

Nedtrappat ränteavdrag: JA

"Gärna som en del i en större skattereform."

Förändring av fastighetsskatten: NEJ

"Vi har inga förslag om att förändra fastighetsskatten, även om dagens fastighetsavgift har tydliga brister. Vi ser dock behov av en större skattereform."

Sänkt reavinstsskatt på bostadsförsäljningen: NEJ

"Vi har inget förslag om att sänka reavinstskatten i nuläget.

Förändring av räntan på uppskovet: NEJ

"Vi har förbättrat villkoren för uppskov, men har inga ytterligare förslag i nuläget."

Ulf Kristersson (M).
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Moderaterna: "Reavinstskatten bör ses över"

Hur ställer ni er till..

Skärpt amorteringskrav: NEJ

"Moderaterna ansåg att tidpunkten för införandet av den senaste skärpningen av amorteringskravet var fel."

Nedtrappat ränteavdrag: NEJ

"Betalar man skatt på vinsten är det normala i vårt system att man också får göra avdrag för kostnader."

Förändring av fastighetsskatten: NEJ

"Det är inte aktuellt att återinföra fastighetsskatten."

 Sänkt reavinstskatt på bostadsförsäljningen: KANSKE

"Vi vill se över reavinstskatten för att underlätta rörligheten på bostadsmarknaden. Däremot ser vi inte att reavinstskatten kraftigt ska minskas."

Förändring av räntan på uppskovet: JA

"Vi vill sänka uppskovsräntan till 1,05 procent". 

Jan Björklund (L).
Foto: SVEN LINDWALL

Liberalerna: "Trappa ned under tio år"

Hur ställer ni er till..

Skärpt amorteringskrav: NEJ

(Partiet har tidigare krävt att det skärpta amorteringskravet rivs upp)

Nedtrappat ränteavdrag: JA

 "Vi vill att ränteavdragen trappas ned från 30 till 20 procent under en tioårsperiod". 

 Förändring av fastighetsskatten: NEJ

 "Vi tycker att den kommunala fastighetsavgiften fungerar väl". 

 Sänkt reavinstsskatt vid bostadsförsäljning: JA 

"Vi vill permanent ta bort taket i reavinstbeskattningen". 

 Förändring av räntan på uppskovet: JA

 "Liberalerna vill avskaffa dagens skatt på uppskovsbeloppet". 


LÄS ÄVEN: Undantaget – här skjuter bostadspriserna i höjden 


Ebba Busch Thor (KD).
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Kristdemokraterna: "Ta bort uppskovstaket"

Hur ställer ni er till..

Skärpt amorteringskrav: NEJ

"Vi anser att det bör tas bort i samband med en större bostadspolitisk översyn." 

Nedtrappat ränteavdrag: JA

"Nedtrappningen av ränteavdraget ska ske varsamt och under en längre tid."

Förändring av fastighetsskatten: NEJ

"Dagens kommunala fastighetsavgift är betydligt bättre än den fastighetsskatt alliansregeringen avskaffade".  

Sänkt reavinstsskatt på bostadsförsäljningen: NEJ

"Vår bild är att det inte främst är storleken på skatterna som är problemet, utan tidpunkten när de tas ut."

Förändring av räntan på uppskovet: JA

"Vi vill att taket för uppskov på reavinstskatten tas bort permanent och att även betalningen av räntan på uppskovet ska kunna skjutras upp". 

Jonas Sjöstedt (V).
Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN

Vänsterpartiet: "Inför ett tak för avdraget"

 Hur ställer ni er till..

Skärpt amorteringskrav: KANSKE 

"Om ränteavdragen trappas ned vill vi slopa det skärpta amorteringskravet och lätta på amorteringskravet."

Nedtrappat ränteavdrag: JA

"Vi vill trappa ned ränteavdraget med 1-2 procentenheter per år under fem år och införa ett tak på hur mycket man får dra av". 

Förändring av fastighetsskatten: JA

"Vi vill införa en fastighetsskatt på höga taxeringsvärden". 

Sänkt reavinstsskatt på bostadsförsäljningen: NEJ

"Vi har inga planer på att ändra reavinstbeskattningen av bostäder."

Förändring av räntan på uppskovet: NEJ

Annie Lööf (C).
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Centerpartiet: "Trappa ned avdraget stegvis"

Hur ställer ni er till..

Skärpt amorteringskrav: NEJ

"Vi har varit tydliga med att förslaget i sig, men framför allt tajmingen, är olycklig."

Nedtrappat ränteavdrag: JA

"I en bred överenskommelse är vi beredda att se över ränteavdraget. En eventuell nedtrappning behöver ske stegvis."

Förändring av fastighetsskatten: NEJ

"Det är inte aktuellt att återinföra den avskaffade fastighetsskatten."

Sänkt reavinstsskatt på bostadsförsäljningen: JA

"Flyttskatterna är för höga i dag."

Förändring av räntan på uppskovet: KANSKE

"Uppskovsräntan kommer behöva förändras om bland annat ränteavdrag och reavinstskatt förändras i en blocköverskridande överenskommelse."

Jimmie Åkesson (SD).
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Sverigedemokraterna: "Olyckligt med amorteringskrav"

Hur ställer ni er till: 

Skärpt amorteringskrav: NEJ

"Vi tycker det är olyckligt eftersom det skapar inlåsningseffekter samt utestänger främst förstagångsköpare från bostadsmarknaden."

Nedtrappat ränteavdrag: JA

"Ränteavdraget bör trappas av i försiktig takt, förslagsvis 1 procentenhet per år."

 Förändring av fastighetsskatten: NEJ

"Vi har inga förslag på ändringar av fastighetsskatten i nuläget."

 Sänkt reavinstsskatt på bostadsförsäljningen: NEJ

"Vi har inga sådana förslag i nuläget."

 Förändring av räntan på uppskovet: NEJ

"Däremot kan man tänka sig att uppskovsreglerna görs mer generösa över tid för att undvika inlåsningseffekter". 


LÄS ÄVEN: Ingves förslag om bolån får tummen ner – av alla 


Det här innebär åtgärderna

Ränteavdrag

Den som har lånekostnad får i dag göra avdrag med 30 procent av ränteutgifterna på den totala skatten. 

Har du räntekostnader på över 100 000 kronor får du göra avdrag med 21 procent på den del som överstiger 100 000 kronor. 


Amorteringskrav

Innebär att du ska amortera 2 procent av lånet per år om din belåningsgrad, skulden i förhållande till husets värde, överstiger 70 procent. Ligger belåningsgraden mellan 50 till 70 procent ska du amortera 1 procent per år. Det skärpta amorteringskravet, som infördes 1 mars, innebär att du ska amortera 1 procentenhet mer på lånet än med nuvarande krav om du har ett lån som överstiger 4,5 gånger din årliga inkomst före skatt. De högst belånade ska därmed amortera 3 procent per år.


Fastighetsskatten

2008 ersattes fastighetsskatten med en kommunal fastighetsavgift. För småhus uppgår den till 0,75 procent av taxeringsvärdet och maxtaket ligger på  7 812 kronor för 2018. 


Reavinstskatt vid bostadsförsäljning

Vid försäljning av privatbostad betalar du 22 procent i skatt på vinsten som blir kvar efter avdrag. 


Uppskovsränta

Om du säljer din bostad för att köpa en ny bostad, och gör en vinst vid försäljningen så kan du begära uppskov med att betala skatt. Du tar med dig skatteskulden in i den nya bostaden. För det betalar du en ränta på 0,5 procent på den vinst du tagit med dig. Taket för hur mycket du får begära uppskov på, 1 450 000 kronor per person, har tillfälligt avskaffats.