Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Satsningar på 23 miljarder kronor

Anders Borg.
Foto: Tommy Pedersen

Nu presenteras Sveriges budget för 2013.

Regeringens höstbudget innehåller satsningar på hela 23 miljarder kronor.

Bland posterna märks bland annat sänkt bolagsskatt och en miljardsatsning på järnvägen.

Det mesta av budgeten var känt redan innan den presenterades på torsdagen. Efter att ha fått kritik för att Sverige inte satsar tillräckligt för att motarbeta den ekonomiska krisen gick finansminister Anders Borg tidigt ut och meddelade att höstbudgeten skulle kunna kosta 23 miljarder kronor.

En av de första storsatsningarna som presenterades var en utbyggnad av snabbtåg på sträckan Stockholm-Linköping, och dubbelspår Göteborg-Borås.

Sänkt bolagsskatt

Satsningen planeras kosta 55 miljarder kronor från 2013 och framåt.

En annan dyr satsning är en sänkning av bolagsskatten med drygt fyra procentenheter till under snittet i EU. Det väntas kosta 16 miljarder - och regeringen hoppas att det ska leda till fler arbetstillfällen.

Regeringens satsning på elitforskning är en annan omfattande post som beräknas kosta tre miljarder de närmsta tio åren.

Det här innehåller budgeten

• Utbyggnad av järnvägen.

• Lärlingsutbildning, yrkesutbildning på gymnasiet och andra satsningar för att minska ungdomsarbetslösheten.

• Forskning och innovationer med fokus inom livsvetenskap och medicin.

• Utbyggnad och renovering av Malmbanan och annan gruv­relaterad infrastruktur.

• Höjt bostadstillägg för ensamstående pensionärer.

•Svenskt mottagande av fler anhöriginvandrare.

• Bredbandsutbyggnad i landsbygd.

• Satsning på elitforskare runt om i landet.

• Inköp av nya Jas-plan.

• Praktikplatser för nyanlända invandrare.

• Ökat stöd till landets 15 värsta problemområden.

• Stöd till Umeå inför kulturhuvudstadsåret 2014.

• Ökat stöd till Finansinspektionen som ska hjälpa bolånekunder i kampen mot bankerna.

• Ny kriminalunderrättelsetjänst för att spåra ekobrottslingar.

• Nattis, ökad barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

• Informa./förvaltning av rovdjur.

• Lokala antidiskrimineringsbyårer.

• Specialforskning världsekonomin.

• Snabbare byråkrati med kortare handläggningstider på länsstyrelserna.

• Ökat stöd till andlig vård.

• Utbildning för etik och moral inom det offentliga.

• Mer pengar till konstmuseet Thielska Galleriet.

• Sänkt pensionsskatt med 500-700 kronor om året

• Höjd lägstanivå i föräldraförsäkringen från 180 till 225 kronor per dag.

• Sänkt bolagsskatt.

• Fler läkare och sjuksköterskor ska utbildas.

• Det ska utredas hur lärarnas pappersarbeta ska kunna minska.

• Arbetsförmedlingen får fem miljoner kronor extra för nästa år för att förbättra information till arbetsgivare.

• En utredning som ska lämna förslag på vilka möjliga ytterligare krav som bör ställas på ägare eller företagsledningar inom välfärdssektorn i samband med att tillstånd beviljas för en verksamhet.

• Förlängning och förstärkning av stödet till innovativ biogas.

• Reformpaket för att förhindra och bryta långtidsarbetslösheten.

• Fler stipendier för utländska studenter från biståndsländer.

• Mer stöd till ett nytt Nobelcentrum.

• Förstärkta resurser för skyddet av värdefulla naturområden.

• Förlängning av stödet för installation av solceller till och med 2016.

• Mer resurser tillförs kriminalvården för bland annat satsningar på återfallsförebyggande åtgärder för unga dömda och gruppen våldsamma män.

• Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna ombildas till en sammanhållen myndighet

• Höjt lokalbidrag till trossamfund.

• Fler praktikplatser till sjöfartsutbildningarna.

• Förlängd satsning på energiforskning.

• Mer stöd till utbildning av utrikes födda elever.