Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Så ska äldre trivas på framtidens boenden

Öppna rum där folk kan mötas är viktiga för att minska ensamheten på äldreboenden.
Foto: TT NYHETSBYRÅN

Ensamhet och resursbrist på äldreboenden oroar Sveriges äldre befolkning.

Men det finns sätt att förbättra hemmen – och ge de boende mer inflytande över sina liv.

– Det finns inte en mall för hur äldre personer vill leva, utan de måste ha inflytande i sin egen vardag, säger arbetsterapeuten Lena Rosenberg.

Cirka 20 procent av Sveriges befolkning är över 65 år. Redan 2070 väntas andelen uppgå i 24,5 procent, enligt statistik från SCB. 

Men när fler lever längre blir frågan om anpassade hem allt viktigare. Och nu ställer många krav på modernare boenden, med ökad trivsel och mer umgänge.

– Min mamma bodde själv och var frisk tills 93 år, men sedan behövde hon flytta till ett äldreboende. När man då såg hur hemmet fungerade och såg de där matlådorna hon fick, då kändes det inte särskilt bra, säger Anita Hagetin, 72.

För pensionären Anita Hagetin är det viktigt att vara aktiv och ha ett socialt liv.
Foto: Expressen

Hon är en av besökarna på seminariet "Hur ska framtidens äldre bo", som hållits av stiftelsen Isaak Hirschs Minne.

Anitas oro är att inte kunna flytta till ett boende om det skulle behövas. Samtidigt anser hon att boenden i dag inte har resurser att möta äldres behov av aktivitet och socialt umgänge.

– Det är något som saknas i Sverige. Man har läst om hur trevligt det var på ålderdomshem förr, men det har vi inte resurser för i dag, säger hon.

"Man glömmer att ett liv ska levas"

Lena Rosenberg är doktor i arbetsterapi vid Karolinska institutet, och forskar om boenden som får äldre att trivas. 

Enligt henne är det viktigt att skapa fler öppna ytor där folk kan umgås. Det skulle minska ensamheten som många äldre upplever.

– Rum där man kan mötas är väldigt viktiga för den sociala gemenskapen. Vi har i vår forskning på äldreboenden också sett att utbyte med och tillhörighet till resten av samhället är väldigt viktigt.

Lena Rosenberg är doktorand i arbetsterapi och har forskat om gemensamma rum på äldreboenden, som äldre mår bra och vill vara i.
Foto: Expressen

Även internet är viktigt för att kunna hålla kontakten med samhället. När det väljs bort på grund av resursbrist bidrar det utanförskapet.

I stället bör man enligt forskaren lägga större fokus på att skapa en gemensam "anda" på boendet. När personal och boende kan enas, ger det trygghet och större kontroll i vardagen.

– Trygghet och säkerhet hamnar ofta i fokus, men man glömmer att ett liv ska levas, med aktiviteter och eget inflytande. Att få vara delaktig i att skapa sin tillvaro är otroligt viktigt.

Frågan: Hur ser äldres boenden ut i framtiden?

Under torsdagen anordnade stiftelsen Isaak Hirschs Minne ett seminarium om hur äldre ska bo i framtiden. 


Där stod Sveriges åldrande befolkning i fokus. Med allt fler äldre medföljer flera frågor, bland annat om hur och var äldre ska bo för att behålla livskvaliteten i vardagen.


Lena Rosenberg som är doktor i arbetsterapi på Karolina institutet var en av talarna vid seminariet. Hon har forskat på vad som får äldre att trivas på äldreboenden och vilka brister som kan förbättras. Bland annat lyfter hon vikten av gemensamma rum, som ger möjlighet till umgänge och som ger anknytning till resten av samhället.