Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Semesterlagen – det här har du rätt till och så funkar det

Di har med hjälp av UD:s app Resklar gått igenom hur det ser ut.
Du har rätt till fem veckors semester. Huvudregeln är att du ska kunna ta ut fyra sammanhängande veckor under sommaren.
Foto: Shutterstock
Vill du ta ut en kortare ledighet och åka skidor till exempel runt jul ska du prata med din arbetsgivare i god tid. Det finns inga givna regler att du måste ansöka före ett visst datum.
Foto: Shutterstock

Så fungerar semesterlagen och det här gäller om du är fast anställd, timavlönad, vikarie, föräldraledig – eller vd.

Semesterlagen reglerar hur länge vi får vara borta från jobbet utan att förlora några pengar.

Är du anställd? Då har du rätt till 25 dagars betald semester – varje år.

Semesterlagen avgör hur många lediga dagar en anställd har rätt att ta under ett år. Sedan lagen infördes 1938 har semestern ökat från två veckor till 25 arbetsdagar per semesterår. Dagens version av semesterlagen är från 1977. Lagen har under årens lopp ändrats ett antal gånger. Den senaste genomgripande förändringen skedde 2010. Hela lagen (1977:480) finns här. 

Parter kan genom kollektivavtal eller andra överenskommelser förhandla sig fram till längre semester, men inte kortare. Många fackförbund har till exempel förhandlat fram en extra semestervecka för medarbetare som fyller 40 under året. 

Det här är ett semesterår

Semesterår är tiden mellan 1 april och 31 mars året därpå. Motsvarande tid året före kallas intjänandeår. Det betyder att du får nya semesterdagar 1 april.

En anställd har enligt lag rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Påbörjades anställningen efter den 31 augusti under semesteråret, har arbetstagaren rätt till endast fem semesterdagar.

Man har rätt till semesterlön om man tjänat in den.

Så många semesterdagar får du spara

Du måste ta ut 20 dagar under semesteråret. Överskjutande dagar får sparas i fem år. Har du 30 semesterdagar får du alltså spara tio dagar per år i fem år.

Kan jag ta ut mina sparade dagar till jul?

Vill du ta ut en kortare ledighet runt jul ska du prata med din arbetsgivare i god tid. Det finns inga givna regler att du måste ansöka före ett visst datum. Verksamheten på företaget du är anställd på får inte blir lidande av din frånvaro. 

Om arbetsgivaren stänger över jul och nyår kan du tvingas ta ut semesterdagar du sparat, om du inte i förväg meddelat att du vill spara dagarna. 

Du kan inte tvingas ta obetald semester för att företaget stänger – då måste arbetsgivaren förse dig med arbetsuppgifter. Alternativet är permission, det vill säga betald ledighet, enligt Sveriges största fackförbund Unionen. 

Semesterersättning - vad är det?

Semesterersättning är den delen av lönen som arbetsgivaren lägger undan varje månad. Om du är semestervikarie eller arbetar under projekt är det vanligt att du får ut semesterersättningen i pengar efter det att anställningen slutförts.

Din semesterersättning är 5,4 procent av din månadslön per semesterdag om arbetsgivaren har kollektivavtal. 

Så räknar du ut din semesterlön

Semesterlön är din månadslön plus ett semestertillägg. Det är en ersättning som betalas ut till dig som har semester. Om din arbetsplats har kollektivavtal får du 0,8 procent av månadslönen för varje betald semesterdag. Det är ett slags tillägg för ökade levnadsomkostnader under ledigheten.

Tjänar du 30 000 kronor får du 1 200 kronor extra per semestervecka, eller 6 000 kronor extra för 25 dagar.

Har du rörliga tillägg som ob eller tillfälliga tjänsteställningstillägg får du 0,5 procent av tilläggen extra för varje semesterdag. 

Semestertillägget betalas oftast ut i efterhand med en månads fördröjning. Har du varit ledig i juli kommer pengarna tidigast med augustilönen.

Har du arbetat under hela intjänandeåret har du 25 dagar. Det betyder att du tjänar in lite drygt två dagars semester för varje inarbetad månad. 

Hur många veckor har jag enligt semesterlagen?

Du har enligt semesterlagen rätt till fem veckors semester. Huvudregeln är att du ska kunna ta ut fyra sammanhängande veckor under sommaren, juni–augusti.

Hur många semesterdagar får jag spara?

Du får spara fem dagar per år i fem år. Har du längre semester får du spara alla dagar utöver de 20.

Du kan inte spara semester samma år som du tar ut sparad semester. Har du sparat fem semesterdagar under fem år kan du inte spara mer. Dessutom måste du ta ut årets 25 dagar plus de fem dagarna sparade från "år 5". 

Du kan alltså inte "flytta" runt dagar så att du alltid har fem sparade semesterdagar. 

Kan jag bli inkallad på semestern?

Ja, du kan tvingas återgå i tjänst, trots att du har semester. Men det måste finnas mycket starka skäl där företagets framtid står på spel. Ett exempel är om samtliga personer i tjänst skulle bli sjuka och verksamheten inte kan upprätthållas.

Kan arbetsgivaren bestämma när jag ska ha semester?

Grundregeln är att semestern ska tas ut under sommarmånaderna, juni till augusti. Och att det ska vara fyra sammanhängande veckor. Du ska kunna återhämta dig från ett års arbete, alltså. 

När du tar semester bestäms i samråd med arbetsgivaren. Är den anställde och arbetsgivaren inte överens, så är det arbetsgivaren som bestämmer när du får vara ledig. Men tänk på att arbetsgivaren måste hålla sig inom juni-augusti. Du kan inte tvingas ta semester i november.

Arbetsgivaren bör meddela din semester senast två månader före din ledighet, bara i undantagsfall en månad i förväg.

Kan arbetsgivaren ändra period för semestern under corona?

Arbetsgivaren får på egen hand förlägga huvudsemestern till annan tid än sommarmånaderna om det finns särskilda skäl. Hittills har det inte prövats i Arbetsdomstolen vad som kan ses som särskilda skäl i det här fallet, men det skulle till exempel kunna handla om hög sjukfrånvaro i en verksamhetskritisk del av organisationen.

Hur fungerar semesterlagen under uppsägningstid?

Om du blir uppsagd eller säger upp dig och har intjänad semester, då har då även rätt att ta ut den i tid eller pengar.

Om du vill ha semester i tid under uppsägningstiden händer det här:

Har du redan fått din semester godkänd så ligger den fast. Arbetsgivaren kan inte ställa in den.

Har du inte planerat någon semester har du heller ingen rätt att ta ut den i tid. Du kan alltså inte säga upp dig på fredagen och sedan kräva fem veckors semester från måndagen. Däremot kan du få ut semestern i pengar. Om du hellre vill vara ledig kan du alltid fråga.

Men: Har du en lång uppsägningstid och den infaller under juni–augusti så har du alltid rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet, enligt semesterlagen.

Vill du ta ut semestern i pengar under uppsägningstiden gäller det här:

Blir du uppsagd på grund av arbetsbrist kan du upphäva redan godkänd semester och få ersättningen i pengar. Detta gäller inte om uppsägningstiden är mer än sex månader, skriver Unionen.

När tillkom semesterlagen?

Semesterlagen grundades 1938. Då hade alla anställda två veckor, eller tolv dagar, eftersom man även arbetade på lördagar. Lagen var inte dispositiv, du kunde alltså inte ha längre betald ledighet än tolv dagar.

1946 fick arbetstagare med hårda och hälsofarliga arbeten ytterligare en semestervecka.

1951 fick vi tre veckors lagstadgad semester.

1963 fick alla fyra veckors semester, eller 24 dagar.  

1978 ökades semestern till fem veckor, eller 25 dagar. Sedan förra semesterlagstiftningen hade arbetstiden gått ner till 40 timmar i veckan och fria lördagar.

Mellan 1991 och 1994 hade vi 27 dagars betald semester.

Vilken semesterlagstiftning har andra länder?

Alla länder i EU har minst 20 betalda semesterdagar. I USA finns ingen lag som reglerar semestern.

Så funkar semesterlagen under föräldraledighet

Din föräldraledighet är semesterlönegrundande. Men bara 120 dagar per semesterår och maximalt 180 dagar om du är ensamstående förälder. Vill du ta ut semester under föräldraledigheten ska du först komma överens med din arbetsgivare om detta.

Vad händer om jag blir sjuk under semestern?

Blir du sjuk under semestern ska du sjukanmäla dig för arbetsgivaren på samma sätt som om du blir sjuk när du är i tjänst. Då kan du ta ut semesterdagarna vid ett senare tillfälle. 

Sjukdom är semesterlönegrundande (max 180 dagar per intjänandeår).

Om en arbetstagare konstateras vara smittbärare av covid-19 under semestern träder motsvarande regler om smittbärarersättning in. Smittbärarersättning kräver att man har testats och fått konstaterat att man har covid-19.

Hur fungerar semesterlagen vid timanställning eller vikariat?

På samma sätt som om du är fast anställd under året. Arbetsgivaren avsätter 12 procent av lönen till din semester. Som korttidsanställd får du kanske räkna med att få ut semesterersättningen i pengar.

Ändras semesterlagen när jag fyllt 40 år?

Nej och ja. Det beror helt på vilket avtalsområde du arbetar under. Vissa fackförbund har förhandlat fram en extra semestervecka för dem som fyller 40 under semesteråret. Men det är inte lag.

Förskottssemester – du kan ”låna” framtida dagar

Det betyder att du kan ta ut betald semester även om du inte tjänat in den. Låt säga att du blir anställd 1 april. Då har du inte laglig rätt att ta ut betald semester förrän sommaren därpå. 

Om din arbetsgivare tillämpar förskottssemester kan du ”låna” framtida semesterdagar, utan löneavdrag. Arbetar du fem år på företaget skriver företaget av dina lånade dagar.

Gäller semesterlagen för en vd?

Som vd eller chef i företagsledande ställning omfattas inte din anställning av LAS, lagen om anställningsskydd, eller kollektivavtal.

Det är viktigt att du förhandlar alla villkor i förväg. Lön, ditt ekonomiska skydd om du blir uppsagd, pension och försäkringar, skriver fackförbundet Ledarna.

Men semesterlagen gäller även för dig och du har rätt till 25 betalda semesterdagar om året. Tänk på att du, som högste ansvarige i företaget, kan bli störd under din semester.

Kan jag som arbetslös få semesterersättning?

Nej och ja. Som arbetssökande kan du naturligtvis göra som du vill. Men för att få ersättning måste du stå till arbetsmarknadens förfogande.

Reser du i väg måste du redovisa att du är ledig och inte kan arbeta, vilket leder till att du inte får ersättning för tiden du är borta.

Jobbar du deltid, men vill arbeta full tid, kan du tvingas ta ledigt under exempelvis veckor ditt företag stänger. Då rapporterar du semester under hela tiden. Läs fler exempel på Akademikernas arbetslöshetskassa här. 

Vad är syftet med semesterlagen?

Tanken med semester är att anställda ska kunna ha en sammanhängande ledighet för att kunna återhämta sig. 

Arbetsgivaren har skyldighet att se till att du kan vara helt ledig från ditt arbete under fyra sammanhängande veckor. Du har ingen skyldighet att vara anträffbar på mobil eller mejl under semestern. 

Det är heller inte tillåtet att byta semester mot pengar. Varken den anställde eller arbetsgivaren kan kräva detta, skriver Unionen.

Data visar att vi har hållit oss hemma mer

När föredrar du att ta ut din semester?