Romsons fallskärm:
1 524 000 kronor

Åsa Romson har rätt till en "ministerfallskärm".
Foto: Marcus Ericsson/Tt / TT NYHETSBYRÅN
När Romsons ministerkollega Mehmet Kaplan, 44, avgick som bostadsminister ansökte han tämligen omgående om ersättning från nämnden.
Foto: (C) Pelle T Nilsson / (C) PELLE T NILSSON/STELLA PICTU STELLA PICTURES

Åsa Romson, 44, går inte lottlös från regeringen.

Språkröret, som avgår på egen begäran, kan kvittera ut 1 524 000 kronor i form av ''ministerfallskärm''.

– Hon måste ansöka om att få behålla lönen upp till ett år, säger Ove Nilsson, ordförande i Statsrådsarvodesnämnden.

Statsrådens löner fastställs av den speciella Statsrådsarvodesnämnden som är en egen liten myndighet under riksdagens paraply.

För statsminister Stefan Löfven är lönen just nu 160 000 kronor per månad. Ministrar kvitterar ut 127 000 kronor och dit hör också miljöminister Åsa Romson.

I och med Romsons beslut i dag så upphör den ordinarie lönen snart att komma. Hon kan då i stället vända sig till nämnden också ansöka om ersättning.

– Hon har suttit sedan mandatperiodens början så hon bör ha rätt till ersättning. Ersättningen kan betalas ut upp till ett år, säger Ove Nilsson, ordförande i Statsrådsarvodesnämnden.

– Men det sker avräkning om man får andra inkomster. Avräkningen sker krona för krona.

Åsa Romson har i botten en plats som riksdagsplats och sitter på ett MP-mandat i Stockholm. Ersättare för henne är Pernilla Stålhammar. 

Under måndagskvällen fanns det inga indikationer som tydde på att Åsa Romson har för avsikt att återgå till att bli vanlig riksdagsledamot.

– Jag har inget hört om det, säger Pernilla Stålhammar.

Om Åsa Romson inte utnyttjar möjligheten att återvända till riksdagen har hon rätt till ytterligare ersättning efter ''statsrådsfallskärmen''. Oklart hur mycket.

Kaplan ansökte om ersättning

När hennes ministerkollega Mehmet Kaplan, 44, avgick som bostadsminister ansökte han tämligen omgående om ersättning från nämnden.

– Vi ska behandla hans ansökan nästa vecka, säger Ove Nilsson.

I Kaplans fall kan det bli totalt 2 424 000 kronor fram till hösten 2019.

Precis som Åsa Romson har han rätt till 127 000 kronor per månad under tolv månader. Men för Kaplan kan det bli ytterligare 900 000 kronor. Det är ersättning från riksdagen som kan börja ticka in efter de tolv månaderna med ministerersättning.

Mehmet Kaplan kom in i riksdagen för Miljöpartiet 2006. Fyra år senare blev han partiets gruppledare i riksdagsgruppen.

Inför valet 2014 gav Mehmet Kaplan dock det överraskande beskedet att han inte skulle kandidera för ännu en mandat period utan ägna sig åt politik på kommunal nivå.

Den 5 september 2014 fattade riksdagens arvodesnämnd beslut om så kallad inkomstgaranti för Mehmet Kaplan.

För en riksdagsledamot som haft sitt uppdrag i sex år eller mer och uppnått 50 års ålder har han eller hon rätt till inkomstgaranti till 65 års ålder.

Får pengar till 2019

Men eftersom Mehmet Kaplan inte passerat 50-årsstrecket så fick han inte få full pott.

– Inkomstgarantin gäller från 30 oktober 2014 till den 29 oktober 2019, sa Ann Norberg, arvodes och pensionshandläggare i riksdagen, efter Kaplans avgång.

Avräkningstiden i Kaplans fall börjar 29 oktober 2014.

Vad betyder det då i pengar?

– 55 016 kronor per månad under första inkomstgarantiåret och 30 259 kronor från och med andra året i 2014 års nivå, sa Ann Norberg.

För Mehmet Kaplan innebär det att han kan börja lyfta inkomstgarantin från riksdagen på drygt 30 000 per månad under våren 2017 och fram till i oktober 2019. Då är pengarna slut.