Rapport: Så påverkas pensionen av asylinvandringen

Pensionsmyndigheten presenterade idag sin rapport.
Foto: Stefan Söderström

Asylinvandringen gör det svenska pensionssystemet mer robust.

Men också till minskade pensioner.

– I våra beräkningar handlar det om ungefär 130 kronor i månaden år 2040, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten presenterade i dag rapporten "Asylinvandringens ekonomiska effekter på pensionssystemet".

Kalkylerna bygger på en rad antaganden, bland annat att 100 000 av de 160 000 som sökte asyl i fjol antas bli folkbokförda i Sverige 2017 och stanna i landet resten av sina liv.


LÄS OCKSÅ: Här är det bäst att gå i pension


Eftersom det handlar om relativt unga människor så kommer många av dem att arbeta och betala in pengar till pensionssystemet. Det gör systemet mer robust och minskar risken för att den så kallade bromsen – alltså att pensionerna inte räknas upp eller till och med minskar – ska slå till. Förstärkningen beräknas bli 200 miljarder kronor under perioden 2017-2100.

Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren:

– När fler kommer i arbete ökar lönesumman.

– Det kommer att bli ökade avgiftsinkomster och lite lägre utveckling på pensionerna. Både dessa förhållanden gör att det blir ett finansiellt starkare pensionssystem.

Pensionsmyndigheten räknar med asylinvandringen kommer att förstärka inkomstpensionssystemet med totalt 70 miljarder fram till år 2100, då alla i gruppen antas vara avlidna.


LÄS OCKSÅ: Så undviker du den dolda pensionsfällan


Samtidigt bedömer Pensionsmyndigheten att asylinvandrarna kommer att ha en sämre inkomstutveckling än den övriga befolkningen. Det kommer i sin tur sänka genomsnittsinkomsten i pensionssystemet, vilket medför en minskning på pensionerna.

För en vanlig pensionär handlar det om en dryg hundralapp i minskad pension, enligt analyschefen Ole Settergren

– I våra beräkningar handlar det om ungefär 130 kronor i månaden år 2040.

Många asylsökande är relativt unga. När kommer effekterna att börja märkas?

– Det är ganska små effekter inledningsvis och de märks knappt. Men framåt 2030 och 2040 är effekten som störst när det gäller utbetalningarna i våra kalkyler.


LÄS OCKSÅ: Pensionsfällorna du måste ha kolla på


Hur viktigt är de som blir folkbokförda integreras på arbetsmarknaden?

– Det är viktigt för de enskilda personernas inkomster nu men det påverkar också samhällets kostnader för framtida pensioner.

I rapporten analyseras också effekterna på garantipension, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg, om skattefinansieras via statsbudgeten. Enligt beräkningarna kommer statens utgifter för den så kallade grundtryggheten i pensionssystemet att öka med 150 miljarder under perioden 2017-2100.