Priserna på bostäder rekordrasar

Di TV ger dig de bästa analyserna och hetaste aktietipsen.
Bostadspriserna rasar.
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / MEDIABILD/IBL

Bostadspriserna fortsätter att falla fritt – som allra mest i norra Sverige, enligt SBAB och Boolis senaste prisindex.

Förra månadens nedgång blev den största sedan indexet började beräknas.

Bostadspriserna fortsatte att falla på bred front i landet under september. Men på vissa håll var nedgångarna mer dramatiska än på andra.

Lägenhetspriserna gick tillbaka ytterligare i samtliga regioner men som allra mest i norra Sverige och i Malmö, där priserna sjönk med närmare 3 procent. Även på husfronten föll priserna som mest i norra Sverige, med dryga 5 procent, följt av Göteborg där priserna sjönk med knappt 5 procent.

Varför priserna backade som allra mest i norra Sverige under september är svårt att säga utifrån de enskilda månadssiffrorna, enligt Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– När vi tittar över tid så är det lite olika prisfall under olika månader i olika regioner. Men ofta brukar prisfallen komma först i Stockholm och sedan kan andra regioner följa efter, säger han.

Stora prisfall 

Även i Stockholm backade huspriserna med nästan 4 procent.

– Det är ganska stora prisfall på en enskild månad, säger Robert Boije.

Bostadsprisraset i september är det största sedan SBAB och Booli började räkna med sitt prisindex, vilket var 2013. I Sverige som helhet och med säsongsrensade termer sjönk lägenhetspriserna med 1,2 procent, och huspriserna med 1,8 procent.

Botten inte nådd

Sedan toppen har lägenhetspriserna backat sammanlagt med mellan 8 och 10 procent, beroende på region. I storstäderna, Stockholm och Göteborg, ännu mer. Tillbakagången där ligger nu på minus 14 procent.

Botten är däremot långt ifrån nådd. Enligt SBAB:s prognos kan priserna falla så mycket som 20 procent till följd av de stigande räntorna, fram till nästa vår.

– Så om den prognosen ska slå in måste priserna falla ganska brant under de kommande månaderna, säger Robert Boije.

Tre häftiga och unika bostadslösningar

Följ med in i husbåten i Runn, hemliga kojan i skogen och minimala familjelägenheten.