Preem klimatpressas: ”Inte okej att dubblera utsläpp”

Företaget går mot att fördubbla utsläppen, skriver Dagens industri.
Preems raffinaderi i Lysekil.
Foto: JOHAN CARLEN
Person tankar på en Preem-station.
Foto: JOACHIM WALL
Preems raffinaderi i Lysekil.
Foto: JAN WIRIDEN

Företagssammanslutningen Hagainitiativet arbetar för att få företag att minska sina utsläpp.

Men en av medlemmarna, Preem, går snarare mot att fördubbla utsläppen, skriver Dagens industri.

– Om Preem inte klarar Sveriges och Hagas mål så kan de inte vara medlem i Hagainitiativet, säger generalsekretare Nina Ekelund till tidningen.

Samtidigt pekar man på fördelarna med Preems utbyggnadsplaner.

Hagainitiativet är en företagssammanslutning som verkar för ökat klimatansvar. Bland medlemmarna återfinns flera av de största företagen som är verksamma i Sverige, exempelvis McDonald's, Coca-Cola, Axfood och Preem.

Nu har företaget släppt vad man kallar för ett ”klimatbokslut” över fjolåret, där man bland annat listar medlemmarnas utsläppsminskningar.

Företagens utsläppsminskningar

Procentuell förändring av absolut utsläpp i Hagascopet – 2018 jämfört med basår


McDonald's: -82%

Lantmännen: - 80%

HKScan: -80%

Axfood: -75%

Sveaskog: -71%

Coca-Cola: -63%

Nouryon: -60%

Folksam: -58%

Siemens: -45%

Stena Recycling: -40%

Stockholm Exergi: -34%

JM: -28%

Löfbergs: -28%

Preem: -6%

Sätter press på Preem: ”Inte okej”

Enligt en ny rapport från Hagainitiativet har dock bara nio av Sveriges 50 största bolag som målsättning att halvera utsläppen till 2030 – en minskning som krävs för att världen ska klara av klimatmålen, enligt Dagens industri.

Tidningens reporter Jenny Stiernstedt skriver att Preem, som nu vill bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil, snarare kommer dubblera sina utsläpp.

– Det är inte okej att dubblera sina utsläpp. Ska man vara medlem i Haga, så ska man klara Hagas mål, säger Nina Ekelund, generalsekreterare för Hagainitiativet, till Dagens industri.

”Kan inte vara medlem”

Generalsekreteraren säger vidare att Preems situation utgör en komplex fråga.

– Preem ska bygga Sveriges största anläggning för koldioxidlagring, som skulle kunna bli en förebild i världen. Den omdiskuterade anläggningen för råolja kan också konverteras till förnybar produktion framåt.

Samtidigt kommer man sätta press på Preem, förklarar Nina Ekelund.

– Vi har bett om en roadmap för när deras sista oljedroppe ska vara utfasad och de ska försöka återkomma under hösten. Om Preem inte klarar Sveriges och Hagas mål så kan de inte vara medlem i Hagainitiativet.

Enligt Hagainitiativets nya undersökning presterar konsumentnära företag som Ica, Coop, Axfood och Systembolaget bäst.