Pia Kinhult vald till ny styrelseordförande

"– Jag har lång politisk erfarenhet och bakgrund som småföretagare. Det tar jag med mig i arbetet med Skattebetalarna", säger Pia Kinberg, ny styrelseordförande för Skattebetalarna.
Foto: Rickard Nilsson

Pia Kinhult har valts till ny styrelseordförande för Skattebetalarna.

– Skattebetalarna har återigen en viktig roll att spela i samhällsdebatten. Jag tackar ödmjukast för att jag nu får möjlighet att fortsätta utveckla Skattebetalarna som en stark opinionsbildare, säger hon i ett pressmeddelande.

Pia Kinhult är strategisk rådgivare åt forskningsanläggningen European Spallation Source ERIC (ESS) i Lund och har varit regionråd och regionstyrelsens ordförande i Skåne.

Tidigare har Kinhult bland annat varit i moderat kommunfullmäktigeledamot i Ängelholm, där hon också var en av författarna till ett kommunalpolitiskt idéprogram som föreslog att kommunalskatten skulle sänkas till sex kronor.

Pia Kinhult: "Lång erfarenhet"

På årsstämman i Stockholm på tisdagen valdes hon till ny ordförande för Skattebetalarna.

Kinhult kommenterar utnämningen i ett pressmeddelande:

– Jag har lång politisk erfarenhet och bakgrund som småföretagare. Det tar jag med mig i arbetet med Skattebetalarna, säger hon.