Varningen: Seniorlån kan bli fem gånger dyrare än bolån

Stabil ekonomi och det mesta av bostaden betald räcker inte för pensionärer – när det ska ansökas om nytt lån blir det oftast nobben från banken.

I en ny rapport varnas för de snabbt växande så kallade seniorlånen.

– Man blir nästan livegen med dessa lån, säger Fredrik von Platen, sakkunnig för bostäder på SPF Seniorerna.

Uträkningar visar att seniorlånet i ett normalfall kan bli mer än fem gånger dyrare än ett vanligt bolån.

Många som nått pensionsåldern vill passa på att renovera huset eller sommarstugan Andra vill kunna flytta in i en bekväm bostadsrätt utan trösklar och trappor.

Men det har blivit allt svårare för seniorer att låna pengar av banken man varit lojal mot hela livet – trots att man många gånger kan erbjuda rejäl säkerhet i form av ett boende kopplat till låga eller inga lån alls.

Orsaken är de hårdare regler som staten ålagt bankerna att följa.

I spåren av detta har seniorlån blivit vanligare. Flera låneinstitut välkomnar äldre med öppna armar, men det finns flera faktorer man som kund bör vara medveten om. 

Uträkningar från SPF Seniorerna visar hur mycket högre kostnaderna är för ett seniorlån jämfört med ett normalt bostadslån hos de traditionella låneinstituten.


TABELLEN VISAR: Seniorlånet mer än fem gånger dyrare

EXEMPEL 1: SÅ MYCKET KOSTAR ETT VANLIGT BOLÅN

Befintligt lån: 500 000 kronor.

Utökat bolån: 500 000 kronor.

Ränta för totalt lån på 1 miljon: 1,5 procent.

Försäljningspris för villan: 3 500 000 kronor.

Räntekostnader före skatt och avdrag: 300 000 kronor.

Räntekostnad efter avdrag: 210 000 kronor.

Kapitalvinstskatt: 550 000 kronor.

Vinst: 1 740 000 kronor.

Att disponera under 20 år tillsammans med vinsten efter villaförsäljningen (efter skatt): 2 240 000 kronor.

Total kostnad för lån på 500 000 kronor i 20 år: 210 000 kronor.

Räntekostnad varje månad (efter ränteavdraget): 875 kronor.


EXEMPEL 2: SÅ MYCKET KOSTAR DET ATT TA ETT SENIORLÅN

Befintligt lån: 500 000 kronor.

Utökat bolån: 500 000 kronor.

Ränta för totalt lån på 1 miljon: 4,5 procent.

Försäljningspris för villan: 3 500 000 kronor.

Räntekostnader före skatt och avdrag: 1 400 000 kronor.

Räntekostnad efter avdrag: 1 097 000 kronor.

Kapitalvinstskatt: 550 000 kronor.

Vinst: 853 000 kronor.

Att disponera under 20 år tillsammans med vinsten efter villaförsäljningen (efter skatt): 1 353 000 kronor.

Total kostnad för lån på 500 000 kronor i 20 år: 1 097 000 kronor.

Räntekostnad varje månad (efter ränteavdraget): 4 571 kronor. 


Uträkningarna baseras på:

• Den/de boende har en halv miljon i lån på sin villa och att hushållet utökar lånet med ytterligare en halv miljon.

• Man bor sedan kvar i 20 år.

• Villan säljs för 3,5 miljoner.

• Räntan för bolånet är på 1,5 procent och på seniorlånet 4,5 procent.

KÄLLA: SPF SENIORERNA och rapporten ”Det saknas rimliga bolånealternativ för seniorer”.


När banker gör bedömningar utifrån kalkyler med kraftigt höjt ränteläge är det ofta svårt för vanliga pensionärer att klara kraven.

Flyttskatterna avskräcker

Enligt en undersökning som SPF Seniorerna gjorde med SCB 2018 framkom att 1 432 000 65-plussare bor i privatägt boende, varav 2/3-delar i villor och 1/3-del i bostadsrätter.

Merparten av dessa trivs bra med sitt boende trots trösklar, trappor och i många fall stora trädgårdar att ta hand om. 6 av 10 har bott längre än 30 år i sina villor.

Samtidigt avskräcker flyttskatterna: ”Halva ytan för dubbla bostadskostnaden, nä vi bor kvar”, resonerar många.

Drömmen om att göra förbättringar i huset är många gånger svårt.

En studie från Pensionsmyndigheten visar att en ensamstående pensionär med medelpension (cirka 18 000 kronor före skatt) och med en förmögenhet i form av en villa oftast nekas bostadslån.

Situationen gör att många drivs mot seniorlån.

– Man ser vilken offensiv det finns från de här bolagen. De har ljusa tider när det inte finns så många alternativ för seniorer utan höga pensioner, säger Fredrik von Platen, sakkunnig på bostäder på SPF Seniorerna.

Räntan tre gånger högre

Svensk Hypotekspension (inte att förväxla med Landshypotek bank) och 60plusbanken (som drivs av Bluestep) är två stora aktörer som erbjuder seniorlån.

Lånet innebär att kapital frigörs på kredit och där den egna bostaden utgör säkerheten och sätts som pant.

Pensionsmyndigheten har varnat för de här lånen som man menar är dyra alternativ.

Vid vanliga bostadslån betalas räntan varje månad, vid seniorlån läggs räntan på hög. Lånet löper på till dess att bostaden säljs.

Om det är några som är säkra så är det vi pensionärer, vi kommer aldrig att bli arbetslösa och vi kommer alltid att ha en inkomst

Räntan är minst tre gånger högre än vanliga bolån, men uträkningar visar att seniorlånet kan bli mer än fem gånger så dyrt över tid.

– Många tänker inte heller på att inkomsten ökar och att man efter att ha tagit ett seniorlån riskerar att bli av med sitt bostadstillägg, säger Fredrik von Platen.

En annan faktor som många inte räknar med är att man vid tagandet av seniorlån ofta måste släppa sitt fördelaktiga bolån, ibland med ränteskillnadsersättning till banken.

”Som att banken tagit över”

Ett seniorlån innebär också att arvet krymper. I vissa fall kan det innebära att ett hus eller en gård som tillhört en släkt i generationer får nya ägare.

– Fast man står som ägare blir det som att banken tagit över, säger Fredrik von Platen.

Rubriken på er rapport är tydlig: ”Det saknas rimliga bolånealternativ för seniorer”. Vad tycker du behövs göras?

– Finansinspektionen och bankerna måste börja betrakta pensionärer som säkra låntagare. För om det är några som är säkra så är det vi, vi kommer aldrig att bli arbetslösa och vi kommer alltid att ha en inkomst, säger Fredrik von Platen.


FEM ALTERNATIV TILL SENIORLÅN

1. Ta ett vanligt bostadslån – hör med flera banker

Ett vanligt bolån är alltid billigare än ett seniorlån.


2. Ta hjälp av barn och anhöriga med bolån

Barn eller andra anhöriga kan lån med seniorens bostad som säkerhet.

Ett skuldebrev kan skrivas som medför att seniorhushållet betalar räntan. Den anhörige bör sannolikt bli minoritetsdelägare i bostaden. Här kan visserligen en del juridisk hjälp krävas. 

En annan variant är att anhörig belånar sin egen fastighet och för över detta belopp.


3. Sälj bostaden till barn eller anhöriga, bo själv kvar

Att sälja bostaden till någon man litar på (som ett eller flera barn) och sedan hyra bostaden kan vara en lösning för att få loss kapital ur boendet och samtidigt slippa en framtida räntesmäll.

I det här fallet följer med stor sannolikhet kapitalvinstskatt för säljaren samt stämpelskatt för köparen.


4. Minska nuvarande bostadskostnad

För en del som bor stort i dag kan detta vara en möjlighet att hyra ut en del av sin bostad.


5. Flytta från nuvarande bostad

Om belåningsgraden är låg och bostaden har ett visst värde kan en försäljning av nuvarande bostad vara ett sätt att få loss kapital, även om kapitalvinstskatt tillkommer. Däremot kan det vara svårt att få tag i en ny bostad med en snarlik månatlig bostadsutgift som i tidigare bostad.

Källa: SPF SENIORERNA