Smarta pensionstips – pengarna äldre missar

Foto: Henrik Isaksson/IBL
"Min grundinställning är att man ska höja pensionerna. Men tills dess så är det bra att de här frivilliga insatserna finns", säger Christian Rogestam.
Foto: Photographer: Tomas Södergren / © FOTO TOMAS SÖDERGREN +46 70 020 9150 TOMAS@SODER

Mer än dubbelt så många pensionärer som beviljats äldreförsörjningsstöd skulle kunna få det, visar Pensionsmyndighetens uppskattning.

Att så få tar chansen att få den extra hjälpen tros bero på bristande information.

– Det är inte så lätt att veta vad man har rätt till och hur man ska bära sig åt för att söka det, säger ordförande för SPF Seniorerna, Christina Rogestam.

Utöver de 2,1 miljoner svenskar som har allmän pension i Sverige finns det tusentals pensionärer som måste få äldreförsörjningsstöd för att klara sig.

– I gruppen som har rätt till äldreförsörjningsstöd finns det ju de som saknar pension helt eller som bara har en viss andel av pensionen, säger Linda Nygren, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

Äldreförsörjningsstöd delas ut till personer som inte har rätt till full garantipension och som efter att ha fått in sin pension och betalat för sitt boende inte får tillräckligt mycket kvar för att kunna leva enligt en ”skälig levnadsstandard”.

20 800 personer får försörjningsstöd

I september år 2016 var det 21 745 pensionärer som fick äldreförsörjningsstöd.

– Den största andelen i gruppen är ju sådana som kommit till Sverige och som inte har någon egen pension då. Har man en pension i grunden då har man rätt att ansöka om bostadstillägg i första hand. Så då brukar den egna inkomsten tillsammans med bostadstillägget innebära att då kommer man över den här gränsen för skälig levnadsnivå, säger Linda Nygren.

Men antalet som skulle kunna söka bidraget och få det tros vara högre. Enligt en uppskattning från Pensionsmyndigheten skulle ytterligare 48 500 personer kunna ha rätt till äldreförsörjningsstöd.

Får du din pension att räcka? Eva Lenngerd, 67, Kungsbacka: "Så länge man är två, då delar man på alla kostnader. Men jag jobbar fortfarande. Levde jag ensam hade jag varit i en annan sits."
Foto: Anna Svanberg
Tomas Wikefjord, 64, Göteborg: "Ja, jag känner inget ekonomiskt bekymmer och det känns bra. Jag har eget sparande samt tjänstepension."
Foto: Anna Svanberg
Sture Smith, 63, Göteborg: "Jag går i pension i mars nästa år. Jag tillhör den lyckligare generationen med tjänstepension. Det är svårare i dag när jag ser hur mina söner har det i arbetslivet."
Foto: Anna Svanberg

– Det finns flera olika faktorer. Anledningen till att problemet finns är ju att man själv måste ansöka om förmånen för att kunna få den, säger Linda Nygren.

Kan få annan hjälp

I genomsnitt får de som beviljats äldreförsörjningsstöd cirka 3 400 kronor i månaden. Men det är mycket som pengarna ska räcka till.

– Vi har ju nästan 300 000 pensionärer som lever under EU:s fattigdomsgräns. Som ska leva på en pension inklusive bostadstillägg som kanske ligger på nio, tio, elva tusen i månaden, säger ordförande i SPF Seniorerna, Christina Rogestam.

För alla de äldre som har svårt att bekosta sitt levande trots olika bidrag och tillägg finns det också andra vägar att gå. Frivilliga organisationer som Svenska kyrkan och Frälsningsarmén är några av de organisationer som delar ut matkassar och annat.

– Min grundinställning är att man ska höja pensionerna. Men tills dess så är det bra att de här frivilliga insatserna finns, säger Christina Rogestam.

Här är bidragen, tilläggen och stödet du kan få

Äldreförsörjningsstöd

Har du inte rätt till full garantipension och har låga inkomster kan du ansöka om äldreförsörjningsstöd. Syftet är att du ska uppnå en skälig levnadsnivå. För ensamstående ligger siffran på 5 438 kronor och för gifta eller sambo ligger den på 4 445 kronor. Gifta par kan i vissa fall ha rätt till det högre beloppet, vid till exempel vårdbehov.

Bostadstillägg

För att få bostadstillägget måste du ansöka om det. Det betalas ut från 65 års ålder. Högsta beloppet är 5 090 kronor men den genomsnittliga utbetalningen ligger på 2 400 kronor.

Du som bor i hyrd bostad, bostadsrätt, eget hus, äldreboende eller annat boende kan ansöka. Om du har fritidshus eller över 100 000 kronor i sparande kan du bli nekad. En tumregel är att du ska ha en inkomst under 13 000 efter skatt i månaden som ensamstående eller 9 000 kronor om du är sambo eller gift. Om du har sjuk- eller aktivitetsersättning ansöker du om det hos Försäkringskassan.

Särskilt bostadstillägg

Om du har en hyra som är så pass hög att du trots bostadstillägg inte har tillräckligt kvar att leva på så kan du få ett särskilt bostadstillägg. En ensamstående person ska ha 5 438 kronor kvar efter hyran är betald och sambo eller gift ska ha 4 445 kronor kvar. Det finns ett tak för bostadskostnaden som är 6 200 kronor för ensamstående och 3 100 för sambo eller gift. Om du söker det vanliga bostadstillägget så sker det en automatisk prövning för att se om du har rätt till det särskilda bostadstillägget.

Garantipension

Det här är en del av den allmänna pensionen och fungerar som ett grundskydd för dig som haft en liten eller utebliven arbetsinkomst under livet. Du som inte tjänat in någon pension alls får 7 863 kronor i månaden före skatt. I takt med att pensionsinkomsten stiger minskar harantipensionen.

För 2016 slutar garantipensionen för dig som har en inkomstgrundande pension på 11 394 om du är ensamstående. För dig som är gift ligger summan på 10 099. Premiepension, tjänstepension och privat pensionssparande läggs ovanpå inkomstpensionen och garantipensionen.

Tandvårdsbidrag

För dig som är över 75 finns ett tandvårdsbidrag på 300 kronor per år. Är du under 75 får du 150 kronor per år i bidrag.

Det finns också ett högkostnadsskydd. Åtgärder som har ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor ger rätt till en ersättning för 50 procent av kostnaderna. Om det kostar mer än 15 000 kronor får du ersättning för 85 procent.

Särskilt tandvårdsbidrag

Du som är pensionär och har ett stort behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan få rätt till det här bidraget. Det ligger på 600 kronor per halvår och man kan också bli beviljad det för åtgärder som förbättrar ens förmåga att äta eller prata.

Rabatter

Det finns många företag som erbjuder rabatter till dig som är pensionär. Vissa företag samlar också rabatter som man kan ta del av om man blir medlem. Det finns också ett flertal lokala rabatter och vissa matbutiker har exempelvis en avsatt tid eller dag för pensionärer då man kan få rabatt på matvaror om man är över 65.

Hjälporganisationer

För dig som inte har råd att köpa det som man behöver finns det ett flertal olika organisationer att vända sig till. Några exempel är Svenska kyrkan och Frälsningsarmén, som bland annat delar ut matkassar till behövande. Ta kontakt med ditt lokala kontor för att ta reda på vilken hjälp just du kan få där du bor.

Källor: Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan, Frälsningsarmén, Svenska kyrkan