Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Garantipensionen och bostadstillägget höjs

Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / MEDIABILD / IBL/IBL
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Den höga andelen svenska fattigpensionärer måste ner – nu höjer regeringen och Pensionsgruppen bostadstillägget och garantipensionen från nästa årsskifte.

2,1 miljarder ska årligen satsas för att öka tryggheten för de sämst ställda.

– Det kommer innebära mer pengar i plånboken för 800 000 pensionärer, säger Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister och ordförande i Pensionsgruppen.

Bakgrunden till höjningarna är att skillnaderna i inkomst mellan de pensionärer som har de lägsta inkomsterna och övriga i samhället har ökat under lång tid, skriver regeringen i dag.

För att lyfta pensionärsgruppen med lägst inkomster är nu regeringen och Pensionsgruppen överens om att höja både garantipensionen och bostadstillägget från 2020.

Detta innebär förslaget:

HÖJD GRUNDNIVÅ: Grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kronor per månad för alla som har en fullt intjänad garantipension.

HÖGRE BOSTADSTILLÄGG: Taket i bostadstillägget höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor för att bättre motsvara dagens hyresnivåer. Sammantaget innebär förändringarna att maximalt bostadstillägg höjs från 5 560 kronor till 6 540 kronor per månad.

Bostadstilläggets inkomstprövning kommer också att ändras för att fler ska kunna söka.

– Sammantaget skulle det kunna innebära för en enskild pensionär med en garantipension som bor på ett serviceboende, där man inte sällan har en hög hyra, att man faktiskt får runtomkring 1500 kronor mer i månaden. Det är naturligtvis individuellt beroende på vilka ekonomiska förutsättningar man har. Men 800 000 pensionärer kommer få en förbättring och det kan bli så mycket som 1500 kronor  i månaden, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i Expressen TV.


Detta är bostadstillägget

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension och är en del av grundskyddet, liksom garantipensionen.

Cirka 290 000 pensionärer får bostadstillägg i dag.

Bostadstillägget är skattefritt och betalas ut med maximalt 5 560 kronor per månad (2018). 

Du kan ansöka från det att du fyller 65 år och tar ut hela din allmänna pension. Du kan ansöka oavsett hur du bor och även om du själv äger din bostad. Du kan ansöka även om du har tillgångar.

En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en lägre månadsinkomst än cirka 15 000 kronor efter skatt bör kolla upp om du kan ha rätt till bostadstillägg. För gifta gäller andra belopp.

Källa: Pensionsmyndigheten


JOBBA UTAN ATT SKATTA: Utöver detta införs ett fribelopp för arbetsinkomster i äldreförsörjningsstödet på 24 000 kronor årligen, så att även dessa personer ska ha möjlighet att förändra sin ekonomiska situation genom arbete.

– Vi vill ge alla garantipensionärer 200 kronor mer i månaden och kraftigt höja taket i bostadstillägget för pensionärer, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

– Vi höjer nu taket i bostadstillägget från 5 600 till 7000 kronor i månaden. Vi höjer garantipensionen för alla garantipensionärer med ytterligare 200 kronor i månaden, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll till Expressen TV.
Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Sverige har de senaste åren halkat efter sina nordiska grannländer i statistiken över så kallade fattigpensionärer, som enligt EU definieras av att man har en inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten. Enligt EU:s statistikorgan Eurostat levde 312 000 svenska pensionärer i risk för fattigdom 2018.


Riktas mot ekonomiskt svag grupp

Annika Strandhäll i Expressen TV:

– Det här innebär att regeringen och de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen går fram med en betydande förbättring för de sämst ställda pensionärerna.

Höjningarna som presenteras i dag, och inom kort skickas på remiss, riktas rakt mot de hundratusentals äldre som riskerar att hamna i den här statistikgruppen.

Omkring 800 000 pensionärer kommer att få en ökad disponibel inkomst till följd av förslagen.


Problemet: För få söker

Problemen med att få pensionärer att söka bostadstillägget kvarstår.

Enligt beräkningar från Pensionsmyndigheten är cirka 100 00 pensionärer berättigade bostadstillägg – men söker inte det.

Ofta handlar det om att man förväxlar tillägget med ett bidrag, eller att man tror att man diskvalificeras på grund av bostadsrätt eller annan egendom.

En annan vanlig missuppfattning är att man kan ha rätt till bostadstillägg fast man fått avslag tidigare i livet när omständigheterna var annorlunda – de flesta som söker och får tillägget är äldre och ensamstående pensionärer.

SPF Seniorerna kritiska

Pensionärsorganisationen SPF Senioren har snabbstuderat förslaget från Pensionsgruppen och signalerar att man inte är nöjd:

– Vi är inte emot förbättringar för de som har det tufft ekonomiskt. Men man missar att ta ett helhetsgrepp för de som har det tufft på äldre dagar oavsett om man har jobbat eller inte, säger Anna Eriksson, presschef  hos SPF Seniorerna.

Anna Eriksson, SPF Seniorerna
Foto: TOMAS SÖDERGREN / © FOTO TOMAS SÖDERGREN +46 70 0209150 TOMAS@SODERG

Hon pekar på att det i praktiken inte är någon skillnad mellan en som inte arbetat och snittpensionär som arbetet hela sitt liv.

– Den som har varit arbetslös eller hemmafru hela livet kommer att få en disponibel inkomst på 14 000 kronor efter reformen. Det var vi kritiska till tidigare är att en snittpensionär i dag som jobbat 40 till 42 år har en disponibel inkomst 13 500–14 000. Den kritiken kvarstår. Man kan inte bara titta på grundskyddet utan att också se  över hela systemet. Om man har ett system där man säger att varje krona ska räknas då måste det löna sig att arbeta. Det gör det fortfarande inte, säger Anna Eriksson.


Sänkt skatt på pension 2019

Inför 2019 gjordes flera ekonomiska förbättringar riktade mot pensionärer, bland annat sänktes skatten på pension för att hamna på samma nivå som skatt på arbete.

Men även höjningar gjordes:

Inkomst- och tilläggspensionen höjdes med 1,4 procent, i snitt 100 – 260 kronor före skatt. 

Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höljdes med 2,2 procent.

Totalt ökar den genomsnittliga totala pensionen (allmän pension plus tjänstepension) med mellan 170 kronor och 740 kronor per månad efter skatt eller 170 – 430 kronor per månad före skatt.

2020 läggs nya höjningar på toppen av detta.


Så höjs pensionen – tre exempel:

1. Ensamstående född 1938 som lever enbart på garantipension och hyra på 7 000 kronor.

Garantipension före reformen: 8 396 kronor.

Garantipension efter reformen: 8 597 kronor

Bostadstillägg före reformen: 5 560 kronor.

Bostadstillägg efter reformen: 6 540 kronor.

Disponibel inkomst före reformen: 12 983 kronor.

Disponibel inkomst efter reformen: 14 115 kronor.

Mer i plånboken: 1 133 kronor.

2. Ensamstående född 1938 med garantipension och inkomstpension och hyra på 7 000 kronor.

Inkomstpension före reformen: 10 000 kronor.

Inkomstpension efter reformen: 10 000 kronor.

Garantipension före reformen: 1 013 kronor.

Garantipension efter reformen: 1 214 kronor.

Bostadstillägg före reformen: 4 035 kronor.

Bostadstillägg efter reformen: 5 413 kronor.

Disponibel inkomst före reformen: 13 447 kronor.

Disponibel inkomst efter reformen: 14 983 kronor.

Mer kvar i plånboken: 1 536 kronor.

3. Ensamstående född 1938 med bara inkomstpension och hyra på 7 000 kronor.

Inkomstpension före reformen: 18 000 kronor.

Inkomstpension efter reformen: 18 000 kronor.

Bostadstillägg före reformen: 364 kronor.

Bostadstillägg efter reformen: 1 603 kronor.

Disponibel inkomst före reformen: 14 755 kronor.

Disponibel inkomst efter reformen: 15 994 kronor. 

Mer kvar i plånboken: 1 239 kronor.

Källa: REGERINGEN