Pensionärerna rasar mot nya pensionen

Anders Thoré, pensionsexpert på PRO.
Foto: PRO
Christina Rogestam, ordförande i SPF Seniorerna.
Foto: Tomas Sodergren / PHOTO AND COPYRIGHT TOMAS SODERGREN. ALL RIGHTS RE
– De med lägst pension får lägst påslag i procent. På så sätt förlorar de fattigaste och klyftan mellan pensionärerna ökar, säger Anders Thoré, pensionsexpert på PRO
Foto: Shutterstock/ rongyiquan

Nästa år höjs pensionerna med 2,8 procent, vilket motsvarar 260 kronor efter skatt.

Men trots höjningen mottogs beskedet med viss skepsis av de stora pensionärsorganisationerna.

– Det blir inte många kronor för de pensionärer som har det tuffast, säger Christina Rogestam, ordförande i SPF Seniorerna.

Beskedet om att pensionerna höjs med 2,8 procent inför 2017 kom inte som någon överraskning för de intresseorganisationer som engagerar sig i frågor som rör pensionärerna.


LÄS ÄVEN: Så här mycket ökar just din pension 


Då var onsdagens besked av Pensionsmyndigheten mer intressant på grund av myndighetens nya uppdelning, som tydligt visar hur olika pensionärsgrupper påverkas av nästa års höjning.

På SPF Seniorerna konstaterar man att det är de som redan har det tufft som får det ännu tuffare 2017.

– De som redan har höga pensioner har det bra. Problemet är för de många personer som lever under väldigt begränsade ekonomiska förutsättningar. Främst drabbas många äldre kvinnor, men situationen med svag ekonomi berör sammanlagt 1,2 miljoner pensionärer, säger ordförande Christina Rogestam.

"Behövs justeringar i systemet"

Hon menar att pensionärerna konsekvent har förlorat pengar sedan 2009 då bromsen på allvar slog till. Och eftersom inflationen är så pass låg, 1,1 procent, blir inte uppräkningen av garantipensionen större än så.

I grunden, menar Christina Rogestam, behöver något göras åt hela pensionssystemet.

– Man behöver göra stora justeringar i systemet som helhet. Men det kommer att ta ett antal år att genomföra, och framför allt påverkar det inte de som är pensionärer i dag, säger hon.

Då menar Christina Rogestam att det finns andra saker som kan göras på kortare sikt.

– Det handlar främst om två saker: Ta bort den högre skatten på pensioner som överstiger 10 400 kronor och höj bostadstillägget. På så sätt kan man underlätta för dagens pensionärer, säger hon.

"Klyftan mellan pensionärerna ökar"

På PRO, Pensionärernas Riksorganisation, instämmer man i kritiken, och menar att skillnaden i ökning är för stor mellan de grupper som presenterades.

– De med lägst pension får lägst påslag i procent. På så sätt förlorar de fattigaste och klyftan mellan pensionärerna ökar, säger Anders Thoré, pensionsexpert på PRO.

Även PRO vill se om en omläggning av systemet, och menar att boven i dramat är att garantipensionen och inkomstpensionen beräknas utifrån olika ramar.

– Inkomstpensionen ska följa löneutvecklingen, samtidigt som garantipensionen ska följa prisutvecklingen. På så sätt ökar klyftan. Ett av våra krav är att även garantipensionen följer löneutvecklingen, säger Anders Thoré men tillägger.

– Regeringen har nu sagt att pensionsgruppen ska se över detta. Vi ser fram emot detta och ser det som positivt att man har lyssnat på oss som har jobbat med detta i flera år.