Larmsiffror: Så många äldre riskerar fattigdom

16,8 procent av svenskar över 65 lever under gränsen för EU:s fattigdomsnorm. (Personen på bilden har tidigare medverkat i ett reportage om ekonomiskt utsatta pensionärer.)
Foto: Alex Ljungdahl
”Det går inte att blunda för landets många utsatta äldre. Vi förutsätter att det kommer betydande satsningar för att stärka seniorernas ekonomi”, säger Eva Eriksson, ordförande i SPF Seniorerna.

Nya EU-siffror visar att 16,8 procent av pensionärerna i Sverige lever under gränsen för fattigdomsrisk.

Det är en klart högre siffra än i våra nordiska grannländer.

– Vi har en stor grupp människor tvingas vända på varenda krona. Det är ovärdigt, säger Eva Eriksson, ordförande för SPF Seniorerna.

När Eurostats (EU:s statistikorgan) motsvarande siffror för 2015 publicerades i fjol accelererade diskussionen om svenska fattigpensionärer.

Den höga andelen av antalet svenska pensionärer som lever under gränsen för EU:s fattigdomsnorm var för många en mindre chock: 18,2 procent, alltså närmare en femtedel.


LÄS MER: Fler fattigpensionärer – så är läget på din ort 


När de nya siffrorna för 2016 nu blir officiella har den siffran sjunkit något, till 16,8 procent.

Siffran är fortfarande hög, och framför allt betydligt högre än våra grannländer Danmark, Finland och Norge:

Grafiken visar andel av befolkningen under gränsen för risk för fattigdom (60 procent av medianinkomsten), 65 år och äldre. Notera i grafiken att EU-genomsnittet och siffrorna för Island inte släppts. Källa: EUROSTATS

Statistiken visar att procentsiffran från Sverige ökade kraftigt efter 2006.

Före ökningen låg Sverige bäst till av de nordiska länderna.


LÄS MER: Efter 45 år av jobb – pengarna räcker inte 


I dag är förhållandet det motsatta.

I ett tioårsperspektiv har de nordiska länderna såväl som EU-genomsnittet sänkt andelen fattigpensionärer, medan Sveriges procenttal höjts:

Siffrorna visar andel av befolkningen under gränsen för risk för fattigdom (60 procent av medianinkomsten), 65 år och äldre. Notera att siffrorna för Island och EU-genomsnittet inte är släppta. Källa: EUROSTAT

Kvinnor är överrepresenterade bland de äldre i Sverige som lever under gränsen för risk för fattigdom.

229 000 kvinnliga pensionärer ligger under fattigdomsgränsen, medan motsvarande tal för män är 99 000.


LÄS MER: Birgitta, 74, har inte råd med tidningen 


Sammanlagt beräknas 328 000 svenskar ligga på fel sida gränsen:

Siffrorna visar antal tusentals personer under gränsen för risk för fattigdom (60 procent av medianinkomsten), 65 år och äldre. Källa: EUROSTAT

Om man granskar siffrorna för en ännu äldre grupp ser det om möjligt ännu mörkare ut för Sveriges del.

De nya siffrorna visar att 24,5 procent av svenska befolkningen över 75 år – alltså en fjärdedel – ligger under EU:s fattigdomsgräns.

Det är en minskning från fjolårets siffror (25,4 procent), men fortfarande klart högre än våra grannländer:

Siffrorna visar andel av befolkningen under gränsen för risk för fattigdom (60 procent av medianinkomsten), 75 år och äldre. Notera att siffrorna för Island samt EU-genomsnittet inte är släppt. Källa: EUROSTAT

Eurostats siffror beräknas utifrån medianinkomsten i respektive land. Har man en inkomst som uppgår till 60 procent av medianinkomsten anses man ligga på eller under gränsen för vad EU betraktar som fattigdomsrisk.

I reella pengar ligger gränsen på 11 800 kronor i månaden i Sverige.

”Det är ovärdigt för Sverige”

– Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige att vi har ett pensionssystem som inte klarar av att ge ekonomisk trygghet i dag eller i framtiden. Vi har här en stor grupp människor som arbetat och betalat skatt under sina liv men som nu tvingas vända på varenda krona, säger Eva Eriksson, ordförande i SPF Seniorerna.


LÄS MER: ”Mot slutet av månaden räcker inte pengarna till mjölk” 


Hon kräver att pensionssystemet måste förändras, speciellt eftersom finansminister Magdalena Andersson nyligen förklarat att statens skattkista är välfylld.

– Det går inte att blunda för landets många utsatta äldre. Vi förutsätter att det kommer betydande satsningar för att stärka seniorernas ekonomi, säger Eva Eriksson.

Fotnot: Statistiken baseras på en urvalsundersökning (Statistiska centralbyrån levererar data till Eurostat), vilket innebär att det finns en statistisk osäkerhet i skattningarna.