Jättefiasko för åklagaren – alla fyra frias i Allra-härvan

Allras vd Alexander Ernstberger.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
David Persson Rothman, en av de åtalade.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Olle Marcusson.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Johan Bergsgård, 49, tidigare direktör inom Allra.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Allra-vd:n Alexander Ernstberger och hans tre kompanjoner friades på fredagen av en enig tingsrätt.

Samtidigt avslås Pensionsmyndighetens krav på 170 miljoner kronor i skadestånd.

– Utgången var väntad, en frikännande dom baserad på fakta och juridik. Jag har inte begått något brott, tvärtom, säger huvudpersonen Alexander Ernstberger.

Åklagaren Thomas Hertz meddelade senare i dag att han överklagar domen. 

Klockan 11.00 på fredagen meddelades domen i Stockholms tingsrätt, efter en omfattande process med sammanlagt 27 rättegångsdagar.

Tingsrätten anser att det inte är bevisat att Allra betalat överpriser i en affär på PPM-spararnas bekostnad, vilket åklagarsidan påstått.

Domstolen ogillar därmed de åtal som åklagarsidan lagt fram. De fyra åtalade frias helt.

Tingsrätten avslår samtidigt Pensionsmyndighetens yrkande om skadestånd på 200 miljoner kronor.

Domen betecknas som ett totalt fiasko för åklagarsidan. Åklagare Thomas Hertz har meddelat att han planerar att överklaga domen. 

Alexander Ernstberger:

– Vi har bevisat att PPM-spararna tjänat över 120 miljoner i det som i medier har beskrivits som en härva. Det har varit stor uppmärksamhet kring mig och Allra, men tyvärr har rykten och spekulationer gått före fakta i den mediala folkdomstolen. Det känns bra att äntligen få upprättelse, säger den tidigare Allra-vd:n.

Frågan om arvodet var avgörande

Åtalen har i huvudsak byggt på att Svensk Fondservice AB köpt värdepapper för pensionsmedel till ett för högt pris och att överpriset i varje fall till del använts så att två av bolagets ägare kunnat tillgodogöra sig 101 530 000 kronor genom mutbrottslighet.

En huvudfråga i målet har varit om arvodet var för högt. Tingsrätten har funnit att det inte är bevisat att arvodet var för högt i förhållande till värdepappersköpets art och omfattning. 

Detta leder till att åtalen inte är styrkta i de delar som avser trolöshet mot huvudman och medhjälp till det brottet, skriver tingsrätten i ett pressmeddelande.

Domstolen har också prövat ett åklagarens påstående om grovt bokföringsbrott, men där anser man att bokföringen varit korrekt.


De fyra som åtalades

Friad: Alexander Ernstberger, 33, och Allras grundare, som åtalades för grovt mutbrott och tagande av muta i maj 2012 samt grov trolöshet mot huvudman.

Han satt häktad i sju veckor hösten 2017 men släpptes i slutet av november. Ernstberger har hela tiden förnekat brott.

Åklagaren yrkade på sju års fängelse.

• Friad: David Persson Rothman, 39, medgrundaren av Allra och dess föregångare Svensk fondservice. Han åtalades för grovt mutbrott och tagande av muta, samt grovt penningtvättsbrott.

Åklagaren yrkade på 5–6 års fängelse för Persson Rothman.

• Friad: Olle Marcusson, 42, var ansvarig för Allras verksamhet i Luxemburg och vd för mäklarföretaget Oak Capital.

Marcusson åtalades för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, grov bestickning, grovt givande av muta och grovt bokföringsbrott. 

Åklagaren yrkade på sju års fängelse. 

Friad: Johan Bergsgård, 49, tidigare direktör inom Allra anklagas för grov trolöshet mot huvudman.

Åklagaren yrkade på ett fyra år långt fängelsestraff.


Åtal väcktes hösten 2018

Det var i oktober 2018 som Ekobrottsmyndigheten väckte åtal mot de fyra affärsmännen. 

Enligt åklagarna hade Ernstberger och de övriga blåst pensionsspararna i PPM–systemet på 170 miljoner genom avancerade upplägg.

Men detta ogillas alltså i sin helhet av Stockholms tingsrätt.


SNABBFAKTA: DETTA HANDLADE ALLRA-RÄTTEGÅNGEN OM

Åtalen gällde grovt mutbrott och grov trolöshet mot huvudman inom ramen för allmänna pensionssystemet.

PPM-förvaltaren Allra betalade 170 miljoner i provision till mäklarfirman Oak Capital när man för pensionsspararnas pengar köpte värdepapper för 430 miljoner.

I samband med affären köpte mäklarfirman in sig i Allragrundarnas ägarbolag.

Åklagaren anser att detta var en muta i syfte flytta spararna pengar till Allras ägare. Men dett ogillas av Stockholms tingsrätt.

Försvaret anser att det rört sig om helt legitima affärer som gett vinst till Allras runt 100 000 kunder.


De misstänkta och deras advokater har hela tiden hävdat att det rörde sig om helt normala affärstransaktioner och därmed har inga brott begåtts.

I argumenteringen fanns också att de pensionssparare som placerat PPM–pengar i bolagets fonder gått med vinst.

”Betyder inte att upplägget var bra”

Den friande domen innebär också att tingsrätten ogillar yrkanden om näringsförbud för Alexander Ernstberger, David Persson och Olle Marcusson, liksom yrkanden om förverkande av pengar från Alexander Ernstberger, David Persson och bolag ägda av dem.

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, konstaterar att detta är ännu ett i raden av stora uppmärksammade ekobrottsmål som slutar med frikännanden. 

– Det rätten säger är att det inte är ställt utom rimligt tvivel bland annat att avgifterna medvetet varit för höga i en del i Allra-målet. Men det betyder inte att affärerna inte varit oetiska, eller att de inte varit dåliga för spararna. säger hon och betonar:

– Domen betyder alltså inte att Allras upplägg var bra för spararna. Allras fonder gick häpnadsväckande dåligt jämfört med börsen när detta började uppdagas och dessa affärer var en av förklaringarna. De innebar utebliven avkastning för de sparare som lockades in på grund av Allras oetiska säljmetoder. Ofta var det den typen av sparare som kan allra minst om placeringar. 

Shekarabi: Staten har misslyckats

Efter fallen med bland andra Allra och Falcon funds har kritik riktats mot att PPM-spararnas fondtorg måste ha skarpare regler.

– Att vi överhuvudtaget har en rättegång som handlar om att jaga pensionsspararnas pengar visar att staten misslyckats, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) till Expressen.

Han vill inte uttala sig om själva domen eftersom den inte vunnit laga kraft, men säger:

– Det enda jag tar med mig härifrån är att vi måste göra det som partierna kommit överens om och reformera systemet så att detta aldrig händer igen. Oavsett dom är det pensionssparare som förlorat.

Socialförsäkringsministern: ”Ska göra allt vi kan för att systemet ska reformeras”.

Partiledarens raseri

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt är förbannad efter domen.

– Att de här lirarna får blåsa pensionssparare på miljoner och sedan bara går fria är helt otroligt, skriver han på Twitter och fortsätter:

– Pensionssystemet måste göras om, PPM-systemet borde avskaffas. Vi behöver att pensionssystem som gynnar pensionärer – inte miljonärer.

https://twitter.com/jsjostedt/status/1223190316259389444

Alla fyra frias

Åklagaren tänker överklaga.

Kammaråklagaren: ”Har för avsikt att överklaga”

Thomas Hertz: ”Tycker att tingsrätten avfärdar de fem vittnena lite väl lättvindigt”.

Ernstbergers advokat: ”Inte ett dugg förvånande”

Slobodan Jovicic kommenterar friande domen i Allra-härvan.