Klart: Riksdagen höjer lägsta pensionsåldern

Foto: SHUTTERSTOCK
Foto: SHUTTERSTOCK
Foto: JOHAN VALKONEN / STELLA PICTURES

Riksdagen har klubbat igenom förslaget om höjd pensionsålder: Lägsta pensionsålder höjs från 61 till 62 år och rätten att jobba kvar höjs från 67 till 68 år.

Därefter kommer lägsta pensionsåldern tryckas upp till 64 och las-åldern till 69.

Här är allt du du behöver veta om de nya reglerna som börjar gälla redan vid årsskiftet.

Svenskar lever allt längre samtidigt som kostnaderna inom pensionssystemet skenar. Det har fått en bred majoritet av riksdagspartierna att ta ställning för höjda pensionsåldrar och beslut tas på onsdagen.

– Det ser ut som att det kommer att gå igenom enkelt, säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande för Socialförsäkringsutskottet, i en TT-intervju.

Riksdagen säger alltså ja till regeringens förslag att höja åldersgränsen för när inkomstgrundad ålderspension kan tas ut från 61 till 62 års ålder, och att göra vissa anpassningar till höjningen av åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning till 68 år (den så kallade LAS-åldern) från och med 2020.

Åldern justeras upp ytterligare

Enligt riksdagens beslut, som bygger på blocköverskridande pensionsgruppens arbete, kommer åldrarna att successivt öka de närmsta åren för att 2026 nå det nya åldersspannet på 64 år (som lägsta pensionsålder) till 69 (den nya LAS-åldern).

– Den kommer automatiskt justeras upp i takt med att medellivslängden ökar, säger Maria Malmer Stenergard.

Övriga trygghetssystem som sjukpenning, arbetslöshetsförsäkring, äldreförsörjningsstöd, efterlevandepension och bostadstillägg kommer att justeras upp till nya riktåldern.


Fakta: Nya pensionsåldrarna – så påverkas du

Från och med år 2020 kommer lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjas från 61 till 62 år. 2026 är den lägsta pensionsåldern 64 år.

Född 1958: Påverkas inte – tidigast uttag av allmän pension är 61 år. LAS-åldern fortsatt 67 år.

Född 1959: Tidigast uttag av allmän pension är 61 eller 62 år. Planerar du att gå i pension vid 61 är det inte säkert att du kan göra det. Lagförslaget innebär att tidigast tidpunkt för uttag av allmän pension blir från den månad du fyller 62 år från och med år 2020. LAS-åldern 67 eller 68 år.

Född 1960: Tidigast uttag av allmän pension är 62 år. LAS-åldern 68 år.

Född 1961: Tidigast uttag av allmän pension är 63 år. LAS-åldern 68 år.

Född 1962: Tidigast uttag av allmän pension är 63 år. LAS-åldern 68 år.

Född 1963: Tidigast uttag av allmän pension är 64 år. LAS-åldern 69 år.


På onsdagen röstades även fler pensionsnyheter igenom i riksdagen.

Grundskydd förstärks för att förbättra situationen för de pensionärer som har det sämst ställt ekonomiskt, vanligtvis ensamstående kvinnor. 


Fakta: Så höjs grundskyddet

• Grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kronor per månad för alla med garantipension.

• Bostadskostnadstaket i bostadstillägget till pensionärer höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor per månad.

• En likabehandling av inkomster som kommer från eget arbete införs vid beräkning av bostadstillägg till pensionärer.

• Fribelopp för arbetsinkomster i äldreförsörjningsstödet om 24 000 kronor per år införs.

Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 1 december 2019.


Personer som är bosatta inom EES (EU plus Island, Liechtenstein och Norge) och Schweiz fortsatt kan lyfta svensk garantipension.

Beslutet kommer endast bära kraft över nästa år – sedan tidigare har EU sagt nej till utbetalningar till svenska garantipensionärer inom unionen.

En pågående utredning om hur framtida garantipensioner ska fungera presenterar sitt förslag för regeringen i slutet av 2019. 


Het debatt om ”friåret” – se hela samtalet här:

Debatt mellan Elisabeth Svantesson (M) och Per Bolund (MP om friåret.