Allraprofil till nytt fängelse – och driver sitt fall vidare

Expressens Leif Brännström om hovrättsdomen i Allra-fallet.
Storboda–anstalten med 87 intagna blir Alexander Ernstbergs nya ”hem” efter flytten från Kumla-anstalten.
Foto: ÅKE ERICSON
Alexander Ernstberger är dömd till sex års fängelse och näringsförbud i tio år.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Pensionsbolaget Allras vd Alexander Ernstberger, 36, förbereder att driva sitt fall till Europadomstolen.

Allra–profilen anser sig inte ha fått en rättvis rättegång i hovrätten – bland annat på grund av flera uttalanden från ministrar.

Samtidigt slipper han den hårda tillvaron på Kumla–fängelset.

Under sekretess överförs han till en betydligt mindre anstalt utanför Stockholm.

Enligt Europadomstolens nuvarande regelverk ska ett klagomål vara inne senast sex månader efter att den högsta nationella juridiska instansen har sagt sitt.

I Alexander Ernstbergers fall betyder det att han och hans ombud advokat Percy Bratt måste skicka in handlingen till Europadomstolen i franska Strasbourg med klagan att svenska staten kränkt hans rättigheter enligt Europakonventionens paragrafer senast den 28 juni.

Ernstberger hoppas på Europadomstolen

Flera uppgiftslämnare med insyn uppger att ett klagomål förbereds för att skickas in till Europadomstolen, eller Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna som är det formella namnet, inom kort.

– Han anser sig inte ha fått en rättvis rättegång i hovrätten, säger en källa till Expressen.

Alexander Ernstberger har tidigare kritiserat flera ministrar för deras uttalanden om Allra–processen.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Ernstbergers advokat kritiserar tre ministrar

Alexander Ernstberger och hans försvarare har tidigare reagerat över uttalanden som gjorts från regeringshåll om Allra–härvan.

– Annika Strandhäll, hon var med i tv-dokumentären om Allra. Finansminister Magdalena Andersson och socialförsäkringsministern har också uttalat sig. Det är olyckligt att statsråd uttalar sig i riktning av hur de anser att en domstol ska döma i ett enskilt fall. Det är i strid med vår bild av hur demokratin ska fungera. Då har man förvridit maktfördelningen. Då är man illa ute, sa försvararen Carl-Johan Malmberg dagen efter hovrättens fällande domar mot de inblandade. Hovrätten gick rakt emot tingsrätten som friade de fyra helt.

Efter de friande tingsrättsdomarna i sluter av januari 2020 sa socialförsäkrings­minister Ardalan Shekarabi att Allrarättegången var ett misslyckande för den svenska staten.

– Det är ett svek mot medborgarna att det här har tillåtits att hända. Vi skulle inte haft det här systemet från början och sådana här bolag skulle inte ha varit inne i systemet från början, sa Ardalan Shekarabi till Svenska Dagbladet. 

– Det som har skett, så här långt, är fullständigt oacceptabelt och borde aldrig kunnat ske inom ramen för en svensk socialförsäkring ,sa Annika Strandhäll i SVT-dokumentären om Allra.
Foto: OLLE SPORRONG

Orden från Shekarabi och övriga ministrar som uttalat sig om Allra kan nu bli ”vapen” i argumenteringen till Europadomstolen.

Det finns även ett antal mejl mellan olika myndighetspersoner som kan komma att användas om det blir allvar av en sådan process.

Försvararen, advokat Carl-Johan Malmberg, avstår från att kommentera, utan hänvisar till advokat Percy Bratt på advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling, som låter hälsa att han inte vill göra några kommentarer.


De dömda i Allrahärvan

• Alexander Ernstberger, 36, Allras grundare och vd, är dömd för mutbrott och trolöshet mot huvudman. Sex års fängelse och näringsförbud i tio år. Häktad och hålls på Kronobergshäktet.

• David Persson Rothman, 42, medgrundaren av Allra och dess föregångare Svensk fondservice, är dömd för mut- och häleribrott. Fem års fängelse och näringsförbud i tio år. Häktad.

• Olle Marcusson, 45, ansvarig för Allras verksamhet i Luxemburg och vd för mäklarföretaget Oak Capital, dömd för mutbrott, medhjälp till trolöshet mot huvudman och bokföringsbrott. Fem års fängelse och näringsförbud i tio år. Häktad.

• Johan Bergsgård, 52, tidigare direktör inom Allra, dömd för trolöshet mot huvudman. Fängelse i fyra år. Inte häktad, men har reseförbud.

Den tuffa fängelsemiljön är en hård prövning för Alexander Ernstberger där det krävs beslut för minsta lilla sak.

Ernstberger drabbad av extra inlåsning

Blixtinlåsning av alla interner på grund av fruktan för våldsamheter på avdelningen, misstänkt narkotika bland internerna, larm om alkoholhaltig vätska ”i större volym”, en upptäckt snusdos med misstänkt innehåll, fängelsets egen narkotikahund som vid flera tillfällen markerat för knark och en allmänt tung miljö lämnar Alexander Ernstberger bakom sig när han flyttas från Kumla–fängelsets avdelning  R3D till den betydligt mindre Storboda–anstalten i Rosersberg utanför Stockholm som har en lägre säkerhetsnivå.

Anstalten Storboda bedöms vara lämplig anstalt som tillhandahåller lämplig grad av övervakning och kontroll samt passande sysselsättning”, skriver Kriminalvården i sitt beslut.

Alexander Ernstberger lämnar nu Kumla-anstalten där han suttit under drygt fem månader.
Foto: HENRIK ISAKSSON / IBL

Expressens genomgång av Kriminalvårdens olika beslut om den dömda Allraprofilens tillvaro de senaste månaderna på det hårdbevakade fängelset visar att han vid flera gånger kommit i kläm och blivit något av ett offer för fängelselagen även om han själv inte har brutit mot någon regel eller lagparagraf i fängelset.

Alexander Ernstberger är dömd till sex års fängelse och fördes efter domen i Svea hovrätt till Riksmottagningen på Kumla-fängelset för en bedömning var och hur han ska avtjäna sitt straff. 

På grund av det extrema tryck med inflöde av nya dömda till långa fängelsestraff har Alexander Ernstberger och de tre övriga dömda i Alla–härvan tvingats vänta betydligt längre än normalt för att få sina slutliga placeringar.

Penningkraven på Allra-profilerna

Pensionsmyndighetens krav:

Alexander Ernstberger: 250 390 244 kronor.

Olle Marcusson: 226 107 878 kronor.

David Persson Rothman: 226 032 709 kronor.

Johan Bergsgård: 225 425 304 kronor.

(De fyra är solidariskt ansvariga.)

Källa: Kronofogden

Trångbott i fängelset

Storboda–anstalten blir Alexander Ernstbergers nya hem under minst ett år. Fängelset brottas som övriga anstalter med överbeläggning. Av de 87 platserna så har majoriteten intagna egna rum. Men i ett 20-tal celler råder dubbelbeläggning.

När Högsta domstolen, HD, stängde dörren för nyckelpersonernas överklaganden i slutet av förra året började fängelseklockan ticka. 

För Alexander Ernstberger startade klockan på sammanlagt 1 460 dagar i fängelse vilket betyder att han tidigast kan bli villkorligt frigiven strax efter midnatt måndagen den 2 september 2024. Helt fri blir han först 487 dagar senare när den villkorliga frigivningstiden löper ut fredagen den 2 januari 2026.