Superavdraget ger extra tusenlappar som pensionär

Vid vilken ålder man vill börja ta ut sin pension är upp till var och en, då det inte finns någon fast pensionsålder.
Foto: SHUTTERSTOCK
Från och med nästa år är lägsta ålder för uttag av allmänna pensionen 62 år.
Foto: ANN JONASSON

Tjockare plånbok och mer pengar till din pension – det är några av vinsterna du kan räkna med om du jobbar vidare efter pensionsåldern.

Det dubbla jobbskatteavdraget gör även 66-plussare mer attraktiva på arbetsmarknaden.

– Att anställa en person i pensionsåldern innebär lägre kostander för arbetsgivaren, säger Sharon Lavie, familjeekonom.

Vid vilken ålder man vill börja ta ut sin pension är upp till var och en, då det inte finns någon fast pensionsålder. 

Från och med nästa år är lägsta ålder för uttag av allmänna pensionen 62 år, en gräns som successivt kommer att öka till 64 år fram till 2026, enligt ett färskt riksdagsbeslut.

Men ju längre man arbetar och väntar med att ta ut sin pension desto mer fördelaktigt blir det både för lönen och för den framtida pensionen. 

– Efter 66 får man dubbelt jobbskatteavdrag och det innebär ju att man får behålla mer till sig själv. Och bara efter ett år får man sex procent mer i pension. Om man väntar fem år får man 43 procent mer, säger Sharon Lavie, familjeekonom på Ikano bank. 

”Det finns många fördelar med att skjuta upp pensionen”, säger Sharon Lavie, familjeekonom på Ikano Bank.
Foto: Martin Olson / Privat / Sharon Lavie / Martin Olson

Vid fortsatt arbete efter pensionåldern blir den återstående livslängden efter pensionstidpunkten rent statistiskt kortare vilket innebär att man får cirka 8–7 procent mer i pension per år eftersom pensionen fördelas på färre antal år. 

Fortsatt arbete ger även vinst i hälsa 

Förutom ekonomiska vinster med att skjuta upp pensionen, finns det också hälsofördelar.
Sharon Lavie menar att det är viktigt för välmåendet att känna en gemenskap och att man uppfyller något.

– Många vill ha en sysselsättning och saknar gemenskapen, särskilt om man inte har någon partner, då kan det kännas ensamt att gå i pension och många väljer därför att fortsätta. 


6 FÖRDELAR MED ATT JOBBA VIDARE

• Sänkt skatt med dubbelt jobbskatteavdrag efter 66 år.

• Fortsatta inbetalningar till pensionen som blir högre för varje år man jobbar kvar.

• Smidigare övergång till pensionärslivet vid halvtidsjobb.

• En känsla av gemenskap inom ett arbete kan ge stora hälsofördelar.

• Man blir attraktivare på arbetsmarknaden efter som man är billigare att anställa.

• Du kan vänta med att ta ut den viktiga tjänstepensionen ytterligare något år.


Att jobba deltid kan vara bästa lösningen för många, och det är också ekonomiskt fördelaktigt.

Det kan handla om att ingå i en veteranpool, sälja sina tjänster som konsult eller rycka in som vikarie.

De uppenbara fördelarna är mer fritid och möjlighet att ägna mer tid till exempelvis barnbarn, resor eller din hobby.

– Om du endast tar ut en del av din pension blir din inkomst högre när du slutar arbeta helt. Du har även bättre möjlighet att avstå från att ta ut din tjänstepension som blir mer värd ju längre du avstår från att starta utbetalningarna, förklarar Sharon Lavie. 


Så mycket högre blir pensionen när du jobbar kvar

Inbetalningarna fortsätter och uttaget skjuts upp – så mycket högra blir den allmänna pensionen om du fortsätter jobba:

66 år: 6 procent mer i pension.

67 år: 14 procent mer i pension.

68 år: 23 procent mer i pension.

69 år: 32 procent mer i pension.

70 år: 43 procent mer i pension.

Källa: PENSIONSMYNDIGHETEN


Fördelaktigt även för arbetsgivaren

Ett längre arbetsliv kan även gynna arbetsgivaren, som får en erfaren anställd som dessutom kostar mindre.

– Spetskompetens och erfarenhet kan ta lång tid att bygga upp. Genom att behålla äldre arbetskraft lite längre kan kunskapsöverföring ske i lugn och ro, menar Sharon Lavie. 

Rent ekonomiskt betyder det också att arbetsgivaravgiften blir lägre från och med januari det år då arbetstagaren ska fylla 66 år – 10,21 procent i stället för 31,42 procent. 

– En 66-åring har en mer förmånlig inkomstskatt och det betyder att bruttolönen inte behöver vara lika hög som för kandidater som är yngre, och det innebär lägre kostnader för arbetsgivaren.


Tabeller: Så mycket lägre blir skatten

EXEMPEL 1

PERSON A LÄMNAR ARBETSLIVET VID 62

Ålder: 62 år.

Pension: 15 000 kronor

Skatt: 3 950 kronor (26 procent).


PERSON B LÄMNAR ARBETSLIVET VID 66

Ålder: 66 år.

Pension: 15 000 kronor.

Skatt: 2 600 kronor (17 procent).


Uträkningen ovan visar hur skatten sänks vid 66.


EXEMPEL 2

PERSON A FORTSÄTTER JOBBA HELTID EFTER 62

Ålder: 62 år.

Lön: 30 000 kronor.

Skatt: 6 700 kronor (22 procent)


PERSON B FORTSÄTTER JOBBA HELTID EFTER 66

Ålder: 66 år.

Lön: 30 000 kronor.

Skatt: 4 900 kronor (16 procent).


Uträkningen ovan visar hur skatten sänks vid 66. Tjänar man ner mot 20 000 så kan skattesatsen bli så låg som 10 procent.


EXEMPEL 3

PERSON A TAR UT PENSION OCH JOBBAR VIDARE EFTER 62

Ålder: 62 år

Sammanlagd inkomst: 30 000 kronor.

Skatt: 7 880 kronor (26 procent).


PERSON B TAR UT PENSION OCH JOBBAR VIDARE EFTER 666

Ålder: 66 år.

Sammanlagd inkomst: 30 000 kronor.

Skatt: 5 820 kronor (19 procent).


Uträkningen ovan baseras på halvtidsjobb och halvtids uttag av den allmänna pensionen.