Ojämlika inkomster ökar – även under pensionstiden

Män tar större risker än kvinnor med premiepensionen.

Det gör att inkomstklyftorna fortsätter växa – även efter pensionen.

– Det stora problemet är arbetslivet. Det är här ojämlikheten börjar, säger Anna Eriksson på SPF Seniorerna.

Ojämlikt in i döden.

Så kan man sammanfatta Inspektionen för socialförsäkringens (ISF) rapport om kvinnor och mäns premiepensioner.

De stora inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män i arbetslivet förstärks alltså efter pensionen, visar undersökningen.

Den största orsaken till detta är att de ojämlika lönerna från arbetslivet fortsätter att skapa skillnader mellan könen även efter pensionen.

Men också för att män i en större utsträckning varit beredda att ta risker kring sin premiepension.

LÄS MER: Därför behöver inte bostaden vara en smart pensionsförsäkring

Valet: fonder eller traditionell försäkring

När man går i pension väljer man mellan att placera sina pensionspengar.

Antingen i i traditionell försäkring eller i en fondförsäkring:

Den traditionella försäkringen innebär att man vet exakt vilken summa som kommer att betalas ut varje månad.

Fondförsäkringen innebär ett risktagande där aktiemarknaden avgör hur mycket pengar det blir att leva för.

Eftersom aktiemarknaden gått starkt är alla som haft pengarna i fondförsäkringar med låga avgifter vinnare i pensionsspelet.

De som valde att placera sin premiepension i en traditionell försäkring när de gick i pension har fått en sämre utveckling än de som valde att låta premiepensionen ligga kvar i fondförsäkring.

LÄS MER: Mer i plånboken för pensionärer 2018

Män aktivare – och mer risktagande

Numera placeras man automatiskt i samma fondförsäkring man valt under arbetslivet.

När premiepensionen introducerades 2 000 gavs pensionsspararna möjligheten att välja mellan närmare 800 fonder för att på så sätt själv påverka avkastningen genom att välja fonder med olika risk.

Och det är kring de här valen som män varit mer benägna än kvinnor att ta risker i pensionssparandet.

Bland de som valde en fond­försäkring fick de som valde fonder med hög risk en bättre utveckling av premiepensionen än andra.

Den vanligaste, statliga AP7 Såfan, har inneburit ett bra fortsatt val för nyblivna pensionärer.

Men sparare som under börsens uppgång placerat pengarna i fonder med högre risker och därmed kraftiga avkastning har tjänat ännu mer.

Och de flesta i den här gruppen är män.

– Lika stor andel kvinnor som män väljer traditionell försäkring. Bland de som inte gör det har det visat sig att män är beredda att ta större risker och detta har lett till högre pensioner, säger Gabriella Sjögren Lindquist, projektledare för ISF:s undersökning.

LÄS MER: Tusenlapparna som pensionärerna missar

Statens ansvar för unga sparare

ISF har även genomfört beräkningar över framtida pensioner för personer födda 1985–1990. Avkastningen kommer att spela en större roll för spridningen i premiepensioner i framtiden än vad den gör i dag eftersom de unga kommer att ha haft sina intjänade pensionsrätter placerade på kapitalmarknaden under en längre period än dagens pensionärer.

– Men att en stor del av de unga väljer förvalet AP7 Såfan och även ligger kvar där över tid dämpar spridningen i de framtida premiepensionerna, säger Gabriella Sjögren Lindquist.

En av slutsatserna i rapporten är just att statens ansvar för förvalet är mycket stort då de flesta unga spararna väljer förvalet. Även om en del väljer en ny portfölj senare så ligger majoriteten av dagens pensions­sparare kvar i AP7 Såfan även när de blir äldre.

Premiepensionen kan bidra till jämställdhet

I dag fredag presenterar Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) sin rapport om jämställda pensioner, ”Makar som delar på kakan”.

Att överlåta pensionsrätter i PPM till sin maka/make och valet att teckna efterlevandeskydd är två faktorer som kommer att lyftas fram i syfte att skapa jämställda pensioner.