Ministerns löfte: ”Det blir höjda pensioner”

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Pensionerna höjs – och sänks. Eller tvärtom.
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / MEDIABILD/IBL

Pensionerna höjs – men först efter att de sänkts.

Det blir resultatet av inkomstpensionens negativa indexering som föregår tilläggspensionen.

Politiska åtgärder för att parera minskningen kan bli aktuella.

– Vi tittar på det, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).

Och han utesluter inte en sänkning av pensionärsskatten.

Inkomstpensionen minskar enligt prognoser med 1,5 procent nästa år när indexet sjunker som en följd av coronakrisen.

Beskedet kom nästan på dagen två månader efter att Pensionsgruppen kommit överens om att höja pensionerna 2021.

Den förmånen riktades till äldre med en allmän pension på mellan 9 000–17 000 kronor och uppgår till maximalt 600 kronor per månad. Höjningen ingick i januariavtalet.

Behovet av den här ökningen blir akut nästa år, säger ministern och går i god för att tilläggspensionen verkligen kommer på plats 2021 – trots Pensionsmyndighetens tvivel kring tidsramen.

– Jag är glad att vi två veckor före coronavirusets utbrott fattade beslut om pensionstillägget, säger Ardalan Shekarabi (S), socialförsäkringsminister och ordförande i blocköverskridande pensionsgruppen.

Den uppmärksammade höjningen från i mars må ha varit en politisk vinst för ministern, men just nu överskuggas den av prognoslarmet om sänkning

Öppnar för ytterligare åtgärder

När det gått bra för Sverige har inkomstpensionerna höjts, så har situationen sett ut senaste decennierna.

– Nu kommer vi med stor sannolikhet ha ett år då det inte alls går så bra och att vi därför får en negativ indexering, säger Shekarabi.

Pensionstillägget kommer att synas först efter september 2021, då gruppen som har en allmän pension mellan 11 000–14 000 får högsta höjningen med 7 200 kronor per år.

Men månaderna före kommer svenska pensionärer att uppleva minskningar jämfört med nuvarande nivåer.

Shekarabi öppnar för ytterligare åtgärder för att undvika att höjningen delvis äts upp av inkomstpensionens minskning.

– För att kompensera för det här krävs aktiva politiska beslut, säger socialförsäkringsministern.

Utesluter inte sänkt skatt för pensionärer

Två möjligheter finns för att parera nedgången, förutom pensionstillägget.

Sänkt pensionärskatt, vilket bland annat Moderaterna förespråkat, är en.

– Vi utesluter inget, säger Shekarabi.

Ökade inbetalningar till pensionssystemet en annan.

– Här finns det lösningar som innebär att ökade inbetalningar kan leda till höjda pensioner direkt, säger ministern.

– Vårt fokus är att pensionerna ska höjas, inte sänkas, säger Ardalan Shekarabi.

Prognosen: Bromsen slår inte till

En glädjande nyhet för landets pensionärer är att bromsen (pensionssystemets automatiska balansering) – som vid tidigare kriser lett till pensionssänkningar – inte kommer att slå till den här gången.

– Vi är bättre rustade i dag. Som det ser ut nu är inte bromsen aktuell, säger Shakarabi.


Så sänks och höjs pensionen nästa år

SÄNKNINGEN AV INKOMSTPENSIONEN

Pensionsmyndighetens prognos för inkomstpensionens minskning på 1,5 procent innebär att en inkomstpension på 12 000 kronor minskar med 180 kronor per månad från 2021. 

Prognosen i februari i år var att inkomstpensionen skulle öka med 0,3 procent.

Gäller från januari 2021.PENSIONSTILLÄGGET

Ska höja pensionen genom ett tillägg till dem som har en allmän pension på mellan 9 000 - 17 000 kronor i månaden och arbetat ett helt arbetsliv.

Ges fullt ut för dem med allmän pension mellan 11 000–14 000 kronor som jobbat ett helt arbetsliv. Det trappas upp respektive ned vid allmän pension mellan 9 000–11 000 kronor respektive 14 000–17 000 kronor.

Som mest kunna ge 600 kronor mer i månaden, alltså 7 200 kronor om året.

Ska inte påverka nivån på bostadstillägg eller garantipension.

Ska börja gälla från september 2021.

TV: ”Vi måste skydda svenska medborgare”