Del för del – så här påverkas din pension av coronakrisen

Inkomstpensionen visas i det orange kuvertet.
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / IBL
Tjänstepension i det röda.
Foto: TT NYHETSBYRÅN / COLLECTUM

Din pension består av flera delar och alla påverkas olika av börsfallet och den ekonomiska krisen i spåren av coronaviruset.

Hur du ska agera beror till stor del på om du börjat ta ut din pension redan.

Vi har gått igenom del för del med Frida Bratt, sparekonom på nätbanken Nordnet.

INKOMSTPENSIONEN: Ingen anledning till oro

Den pension som du får från staten i form av pensionsrätter, påverkas inte direkt av börsfallen.

– Storleken på inkomstpensionen påverkas av svensk arbetsmarknad och räknas upp med inkomstindex. Men den kan påverkas ändå, indirekt och med viss fördröjning. Dels kan ju svensk arbetsmarknad i förlängningen påverkas negativt av coronakrisen eftersom vi kommer att gå in i en lågkonjunktur med högre arbetslöshet som följd.

Detta kan resultera i lägre inkomsttillväxt, vilket alltså påverkar storleken på inkomstpensionerna.

– Dessutom slår den så kallade bromsen till om AP-fondernas tillgångar rasar allt för mycket i värde. Men då ska vi ha i åtanke att AP-fonderna, med de senaste årens mycket goda börsår bakom sig, har boostat sina buffertar i form av massiva värdeökningar. Så det finns mycket att ta av innan bromsen eventuellt slår till, säger Frida Bratt.

Tips: Inkomstpensionen kan du inte påverka.

TJÄNSTEPENSIONEN: Allt hänger på hur den placerats

Din tjänstepension påverkas direkt av raset. Men hur mycket beror på hur den ligger placerad.

– Har du placerat den i en fondförsäkring, och i den valt att placera i aktiefonder, så har du direkt exponering mot börsen. När börsen faller så faller också värdet på de fondandelar du har i din tjänstepension. Den effekten syns direkt. Har du även valt räntefonder i din fondförsäkring? Då påverkas det totala värdet lite mindre. Korta räntefonder är en bra parkering, men ger i princip ingen avkastning alls. Långa räntefonder, även kallade obligationsfonder, stiger däremot när räntorna faller – som de gör nu.

Har du valt att placera din tjänstepension i en traditionell livförsäkring så påverkas den inte lika mycket. Den förvaltas av pensionsbolaget och en stor del av kapitalet placeras i räntor.

– Därför påverkas inte ”tradlivarna” lika negativt. Dock har en stor del av uppgångarna i de traditionella livförsäkringarna berott på att börsen gått så bra, säger Frida Bratt.

Tips: Hur du ska agera med din tjänstepension beror helt på hur långt du har kvar till pensionen. Har du dina pengar i en fondförsäkring med aktiefonder och du har lång tid kvar till pensionen tycker jag inte att du ska paniksälja. Då är risken att du hamnar fel. Börsen kommer gå upp någon gång igen, även om det är omöjligt att säga när.

Befinner du dig däremot nära eller i pensionen kan det vara läge att minska risken och öka andelen räntefonder. I den bästa av världar har du successivt köpt mer räntefonder ju närmare du kommit pensionen, men har du inte det behöver du sannolikt agera nu trots att det svider. Men sälj inte av allt – tänk på att du ju kan vara pensionär i flera år att och pengarna ska växa även under den tiden.

PREMIEPENSIONEN: Ingen rolig syn just nu

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du kan placera själv i fonder. 

– Loggar du in på Pensionsmyndighetens hemsida nu kommer det sannolikt inte att se roligt ut. Det gäller också om du har det statliga förvalsalternativet AP7Såfa, säger Frida Bratt.

Tips: Även här måste du fundera på när du behöver pengarna, det vill säga hur lång tid du har kvar till pensionen. Men jag tycker man kan ha lite mer tålamod med premiepensionen, även som pensionär. En stor del av din pension, inkomstpensionen, är ju placerad motsvarande ett räntesparande. Premiepensionen utgör för de allra flesta som går i pension snart bara en liten del av sparandet.

PRIVAT PENSIONSSPARANDE: Det kan vara läge att sälja

Också det privata pensionssparandet kan placeras i antingen en fondförsäkring eller en traditionell livförsäkring (precis som tjänstepensionen) på en så kallad kapitalförsäkring.

– Alternativt kan du pensionsspara på ett investeringssparkonto, ISK. Pensionssparar du där i aktier eller aktiefonder har kapitalet rasat i värde under turbulensen, säger Frida Bratt.

Tips: Med risk för upprepningar – ligger du nära eller mitt i pensionen? Då kan det vara läge att sälja av för turbulensen och de störa rörelserna på börsen kan mycket väl fortsätta. Köper du då räntefonder kan det vara läge att tänka till. På ISK tas skatt ut på hela värdet på kontot, oavsett upp- eller nedgångar. Räntefonder lämpar sig inte väl för ISK, då är det bättre att fundera på att lägga dem på ett vanligt aktie- och fondkonto, även om det kan kännas stökigt att göra så.

Men – har du lång tid kvar tills du ska använda pengarna så spara på i ett månadssparande. Då köper du in dig på lägre nivåer och får fler aktier och fondandelar för din insättning.

Missa inga nyheter om coronaviruset! Ladda ner eller starta om Expressens app, slå på notiser och välj ”coronaviruset” – då får du hela tiden senaste nyheterna.   

LÄS MER: Frågor och svar om corona 

Ola Olsson, professor i nationalekonomi, berättar om vilka positiva effekter coronakrisen kan bidra till.