Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

10 vanliga yrken: Så hög (eller låg) blir pensionen

Planerar du att gå i pension vid 65?

Då kan det vara läge att köra på ytterligare ett par år.

En sammanställning över tio vanliga yrkesgrupper visar att många får en allmän pension på 45 procent av slutlönen – långt ifrån de 60 procent som utlovades vid pensionsreformen på 90-talet.

– Det är orimligt att vi har ett system där ett liv i arbete ger i stort sett samma pensionsinkomst som den som inte arbetat, säger Eva Eriksson, ordförande för SPF Seniorerna.

Pensionärsorganisationen SPF Seniorerna har tagit fram statistik över vad anställda inom tio vanliga yrken kan förvänta sig i inkomst den dag man kliver ur arbetslivet.

Uträkningarna har gjorts på årskullen som fyller 65 i år, alltså personer födda 54, och i beräkningarna har man utgått från de genomsnittliga lönerna (enligt SCB:s statistik) och de olika yrkesgruppernas kollektivt upphandlade tjänstepensioner.

Flera oroande slutsatser kan dras av undersökningen:

• Kompensationsgradens storlek, alltså allmän pension som andel av slutlönen, hamnar långt under 90-talets mål på 60 procent. Med tjänstepension kommer räkneexemplen upp i den kompensationsgrad som enbart den allmänna pensionen utlovades ge. Saknar man tjänstepension eller tar ut den på kort tid blir det många år med mer än halverad inkomst. 

• Respektavståndet, avståndet mellan garantipensionär och person som jobbat ett helt yrkesliv, är ibland besvärande litet. För vissa yrkesgrupper, som restauranganställd, innebär det till och med en lägre pension än garantipensionärens.

Tjänstepensionen och/eller eget sparande är helt avgörande för en behaglig pension för många yrkesgrupper.


En fjärdedel har gått upp i rök

Eva Eriksson, ordförande för SPF Seniorerna: ”Det här visar att 40–42 års arbete på heltid för flera vanliga yrkesgrupper ger en liten ekonomisk kompensation som pensionär.”

– Det är inga jättesummor, tyvärr, som många års arbete leder till i plånboken. Nu ligger det ju också förslag på att höja grundskyddet respektavståndet kan i det närmaste försvinna för flera av räkneexemplen, säger Eva Eriksson, ordförande för SPF Seniorerna.

När pensionssystemet gjordes om talades om att ett långt arbetsliv skulle ge ungefär 60 procent allmän pension av slutlönen.

– Det här visar att 40–42 års arbete på heltid för flera vanliga yrkesgrupper ger en liten ekonomisk kompensation som pensionär. De kommer upp i 45–47 procent allmän pension som andel av slutlön, strax över 50 procent om man jobbar till 67 år. Närmare en fjärdedel av den allmänna pensionen som utlovades efter ett långt arbetsliv är borta. Det är ett misslyckande från statens sida. Är politikerna nöjda med detta? I så fall tycker jag de ska berätta det för svenska folket, säger Eva Eriksson.


”Inbetalningarna måste höjas”

Annika Strandhäll.
Foto: Elin Jönsson / Expressen TV

I en intervju med Dina Pengar öppnade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) åter för höjningar av pensionsavgiften, det vill säga pengarna arbetsgivarna skickar in i systemet.

– Pensionsavgiften måste höjas, omgående i ett första steg från 17,21 till 18,5 procent. En sådan höjning måste omfatta både dagens och framtidens pensionärer, med någon form av retroaktivitet för dagens pensionärer. Därefter kan man tillsätta en grundlig utredning som ser över hur mycket mer pensionsavgiften skulle behöva höjas. Min inställning är att en sådan avgiftshöjning skulle kunna finansieras genom den allmänna löneavgift som arbetsgivarna betalar in till staten redan i dag men som inte går till socialförsäkringsförmåner, säger Eva Eriksson.


”Tilliten för pensionssystemet urholkas”

Dessutom, menar Eva Eriksson, gör det låga respektavståndet ner till garantipensionären att många inte känner att det är lönt att arbeta ett helt yrkesliv.

– Det är orimligt att vi har ett system där ett liv i arbete ger i stort sett samma pensionsinkomst som den som inte arbetat, och att inget görs från politiskt håll. Det är inte konstigt att tilliten för systemet urholkas, säger Eva Eriksson och konstaterar:

– Dessa exempel i uträkningen har ju gjort allt rätt: de har arbetat och betalat in till sin pension. Är detta tacken från det statliga pensionssystemet?


TABELLER: Så blir pensionen efter ett arbetsliv

Uträkningarna nedan visar tio olika yrkesgrupper

TYPFALL 1: UNDERSKÖTERSKA

Arbetar mellan 25–65 år.

Slutlön: 29 886 kronor.

Total pension som procent av slutlönen: 56,8 procent.

Allmänna pensionen som procent av slutlönen: 45,0 procent.

Pension efter skatt: 13 834 kronor.

Avstånd till garantipensionär (med bostadstillägg): 2 116 kronor.

Avstånd till garantipensionär (utan bostadstillägg): 1 076 kronor.


TYPFALL 2: BUTIKSSÄLJARE

Arbetar mellan 25–65 år.

Slutlön: 29 372 kronor.

Total pension som procent av slutlönen: 54,2 procent.

Allmänna pensionen som procent av slutlönen: 45,0 procent.

Pension efter skatt: 13 078 kronor.

Avstånd till garantipensionär (med bostadstillägg): 1 804 kronor.

Avstånd till garantipensionär (utan bostadstillägg): 319 kronor.


TYPFALL 3: GRUNDSKOLLÄRARE

Arbetar mellan 25–65 år.

Slutlön: 36 459 kronor.

Total pension som procent av slutlönen: 56,9 procent.

Allmänna pensionen som procent av slutlönen: 45,0 procent.

Pension efter skatt: 16 234 kronor.

Avstånd till garantipensionär (med bostadstillägg): ej berättigad bostadstillägg.

Avstånd till garantipensionär (utan bostadstillägg): 3 475 kronor.


TYPFALL 4: FÖRETAGSSÄLJARE

Arbetar mellan 25–65 år.

Slutlön: 47 653 kronor.

Total pension som procent av slutlönen: 64,2 procent.

Allmänna pensionen som procent av slutlönen: 42,2 procent.

Pension efter skatt: 22 846 kronor.

Avstånd till garantipensionär (med bostadstillägg): ej berättigad bostadstillägg.

Avstånd till garantipensionär (utan bostadstillägg): 10 088 kronor.

TYPFALL 5: FASTIGHETSSKÖTARE

Arbetar mellan 25–65 år.

Slutlön: 28 448 kronor.

Total pension som procent av slutlönen: 54,2 procent.

Allmänna pensionen som procent av slutlönen: 45,0 procent.

Pension efter skatt: 12 714 kronor.

Avstånd till garantipensionär (med bostadstillägg): 1 684 kronor.

Avstånd till garantipensionär (utan bostadstillägg): Minus 45 kronor.


TYPFALL 6: VÅRDBITRÄDE

Arbetar mellan 25–65 år.

Slutlön: 27 318 kronor.

Total pension som procent av slutlönen: 56,9 procent.

Allmänna pensionen som procent av slutlönen: 45,0 procent.

Pension efter skatt: 12 783 kronor.

Avstånd till garantipensionär (med bostadstillägg): 1 766 kronor.

Avstånd till garantipensionär (utan bostadstillägg): 24 kronor.


TYPFALL 7: FÖRSKOLLÄRARE

Arbetar mellan 25–65 år.

Slutlön: 31 323 kronor.

Total pension som procent av slutlönen: 58,7 procent.

Allmänna pensionen som procent av slutlönen: 45,0 procent.

Pension efter skatt: 14 735 kronor.

Avstånd till garantipensionär (med bostadstillägg): 2 379 kronor.

Avstånd till garantipensionär (utan bostadstillägg): 1 977 kronor.


TYPFALL 8: RESTAURANGANSTÄLLD

Arbetar mellan 25–65 år.

Slutlön: 23 929 kronor.

Total pension som procent av slutlönen: 57,2 procent.

Allmänna pensionen som procent av slutlönen: 48,0 procent.

Pension efter skatt: 11 460 kronor.

Avstånd till garantipensionär (med bostadstillägg): 1 261 kronor.

Avstånd till garantipensionär (utan bostadstillägg): Minus 1 299 kronor.


TYPFALL 9: SYSTEMUTVECKLARE

Arbetar mellan 25–65 år.

Slutlön: 50 528 kronor.

Total pension som procent av slutlönen: 65,0 procent.

Allmänna pensionen som procent av slutlönen: 40,4 procent.

Pension efter skatt: 24 292 kronor.

Avstånd till garantipensionär (med bostadstillägg): ej berättigad bostadstillägg.

Avstånd till garantipensionär (utan bostadstillägg): 11 534 kronor.


TYPFALL 10: SJUKSKÖTERSKA

Arbetar mellan 25–65 år.

Slutlön: 37 588 kronor.

Total pension som procent av slutlönen: 56,9 procent.

Allmänna pensionen som procent av slutlönen: 45,0 procent.

Pension efter skatt: 16 665 kronor.

Avstånd till garantipensionär (med bostadstillägg): ej berättigad bostadstillägg.

Avstånd till garantipensionär (utan bostadstillägg): 3 906 kronor.


Så gjordes uträkningarna

För beräkningarna har Typfallsmodellen från Pensionsmyndigheten (version januari 2019) använts. Ekonomiska parametrar i modellen: årlig inflation 2,0 procent, real tillväxt 1,8 procent, real fondavkastning 3,9 procent.

Alla typfall födda år 1954, dvs fyller 65 år under år 2019. Total pension avser allmän pension och tjänstepension.

Genomsnittlig lön för år 2018 enligt SCB:s lönestatistik för respektive yrke, åldersgruppen 55–64 år, från år 2017 uppräknat med Konjunkturinstitutets prognoser (december) för 2018 (+2,7 procent).

Tjänstepensionsavtal (med månadslön inom parantes) för typfallen:

Undersköterska (29 886): KAP-KL

Butikssäljare (29 372): SAF-LO

Grundskollärare (36 459): KAP-KL

Företagssäljare (47 653): ITP-2

Fastighetsskötare (28 448): SAF-LO

Vårdbiträden (27 318): KAP-KL 

Förskollärare (31 324): ITP-2

Restaurang- och köksbiträden (23 929): SAF-LO

Mjukvaru- och systemutvecklare (50 528): ITP-2

Grundutbildad sjuksköterska (37 588): KAP-KL

Pensionsinkomsterna redovisas i fasta priser. För de som går i pension vid 65 år är det vid 66 års ålder (år 2020) inkomsterna gäller. Detta för att visa på skattelättnaderna för pensionärer och därmed den pensionsnivå efter skatt som man kan förvänta sig under livet som pensionär. För typfallen som går i pension vid 67 år är det vid 67 års ålder. 

Respektavståndet avser skillnad i disponibel inkomst mellan en ensamstående med full garantipension och fullt bostadstillägg år 2020 (0 kronor lön och ingen tjänstepension) och det valda räkneexemplet i inkomst efter skatt år 2020 (år 2021 för typfallen som jobbar till 67 år).

Enligt Pensionsmyndighetens rapport ”Medelpensioneringsålder och uttagsålder mm” 26-04-2018 låg antal intjänandeår i genomsnitt för de som gick i pension år 2017 på 41,8 år (något högre för män än för kvinnor), medelpensioneringsålder för båda könen år 2017 var 64,4 år. 

Bostadstillägg är vanligare högre upp i åldrarna. I åldersgruppen 65–69 år var det i januari 2019 cirka 51 200 utav 541 900 personer som erhöll bostadstillägg, alltså runt 9,4 procent av åldersgruppen.

Källa: SPF Seniorerna