Partierna: Så satsar vi på pensionärerna

Finansminister Magdalena Andersson (S).
Foto: PELLE T NILSSON/STELLA PICTURES
Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Pensionärerna kan avgöra valet.

Här är partiernas svar på frågor som rör äldre väljare.

SOCIALDEMOKRATERNA

Fredrik Lundh Sammeli.
Foto: ROBIN ARON

Fredrik Lundh Sammeli, ordförande i socialförsäkringsutskottet och i pensionsgruppen

Vad blir bättre för pensionärerna i Sverige med er politik?

Vi fortsätter avskaffa den orättvisa pensionärsskatten som de borgerliga partierna införde. Bara i år får en och en halv miljoner pensionärer sänkt skatt, samtidigt som vi höjer bostadstillägget för 290 000 pensionärer med upp till 470 kronor per månad. 

Vilken grupp pensionärer satsar ni mest på? 

Vi vänder oss till det stora flertalet pensionärer som slitit hårt under ett helt arbetsliv och nu förtjänar trygghet och en god pension. Samtidigt ser vi också ett särskilt behov att förbättra grundskyddet för de som har det allra tuffast, många gånger äldre ensamstående kvinnor.

Vi vill förbättra grundskyddet för de som har det allra tuffast

Vilken är det viktigaste frågan för att pensionärerna ska få det bättre?

För att komma åt problemen med ojämställda och låga pensioner krävs i första hand åtgärder på arbetsmarknaden, som rätten till heltidsarbete. Men vi vill också förbättra den ekonomiska situationen för de sämst ställda pensionärerna. 

Vad vill ni göra för att hjälpa fattigpensionärerna?

Utöver höjt bostadstillägg, samt de steg som tas för att avskaffa pensionärsskatten, har vi även höjt tandvårdsbidraget, infört avgiftsfri öppenvård för de som är äldre än 85 år. Vi är också fast beslutna att förbättra grundskyddet för de pensionärer som har det tuffast ekonomiskt.

MILJÖPARTIET

Rickard Persson.
Foto: Riksdagen

Rickard Persson, talesperson i pensionsfrågor 

Vad blir bättre för pensionärerna i Sverige med er politik?

Mycket. Nu höjer vi garantipensionen, vi höjer bostadstillägget, vi tar bort skatteklyftan mellan dem som arbetar och dem som är pensionärer. Vi ser till att de som vill jobba längre kan göra det, när vi höjer rätten att få jobba kvar från 67 till 69 år. 

Vilken grupp pensionärer satsar ni mest på? 

Dem som är mest utsatta ekonomiskt i dag och det är kvinnorna, ofta ensamstående äldre kvinnor som bara har garantipensionen. Det är dem vi satsar allra mest på för att försöka se till att de får det lite bättre. 

Vi tar bort skatteklyftan

Vilken är det viktigaste frågan för att pensionärerna ska få det bättre?

Det är att få ett långsiktigt ekonomiskt stabilt pensionssystem. Det ena är det vi har gjort nu; höjt den allmänna pensionsåldern eftersom medellivslängden ökar. Det andra, som Miljöpartiet vill, är starta en utredning om för att se om pensionsavgiften kan återställas. 

Vad vill ni göra för att hjälpa fattigpensionärerna?

Det vi gör nu när vi höjer garantipensionen och bostadstillägget. Men även andra aktörer, kommunerna och landstingen, har ett ansvar här. Vi ser att man till exempel höjer färdtjänstavgifter och sånt och det kanske man ska låta bli.  

VÄNSTERPARTIET

Rossana Dinamarca.
Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Rossana Dinamarca, ledamot socialförsäkringsutskottet 

Vad blir bättre för pensionärerna i Sverige med er politik?

Vi skulle få ett helt annat och mer förutsägbart pensionssystem, som inte bygger på hur det går på börsen. Vi vill minska löneskillnaderna på arbetsmarknaden, som ju påverkar pensionen. Garantipensionen vill vi höja. Vi har lyckats höja bostadstillägget och sänkt skatten för fattigpensionärer. 

Vilken grupp pensionärer satsar ni mest på? 

Vi har fokuserat på att de som är fattigast bland pensionärerna – kvinnor och de som arbetat inom LO-yrkena, som inte ens orkar jobba ända fram till pensionen. Nu vill pensionsgruppen (i riksdagen, där V inte ingår, reds. anm) höja pensionsåldern, vilket försämrar ännu mer för de grupperna. 

Vi måste ha ett helt nytt pensionssystem

Vilken är det viktigaste frågan för att pensionärerna ska få det bättre?

Att vi måste ha ett helt nytt pensionssystem. I det vi har i dag finns en oförutsägbarhet och system befäster de klyftor vi har i samhället generellt. 

Vad vill ni göra för att hjälpa fattigpensionärerna?

Där måste vi höja garantipensionen. Det är ju garantipensionen som fattigpensionärerna lever av i dag, så den frågan är jätteviktig. 

MODERATERNA

Lars-Arne Staxäng.
Foto: ROGER VIKSTRÖM

Lars-Arne Staxäng, ledamot i pensionsgruppen 

Vad blir bättre för pensionärerna i Sverige med er politik?

Först och främst vill vi sänka skatten för alla Sveriges pensionärer, så att de får mer pengar i plånboken. Vi vill tredubbla RUT-avdraget för att underlätta vardagen för fler äldre. RUT-avdraget bör också breddas och omfatta fler tjänster.

Vilken grupp pensionärer satsar ni mest på? 

Moderaternas satsningar förbättrar för flera olika grupper av pensionärer, bland annat genom skattesänkningar och RUT-avdrag. Vi står också bakom pensionsöverenskommelsens förslag om en förbättrad garantipension, så att alla äldre ska få en dräglig tillvaro. 

Vi vill tredubbla RUT-avdraget

Vilken är det viktigaste frågan för att pensionärerna ska få det bättre?

På kort sikt handlar det om sänkt skatt för pensionärer, kortade vårdköer och ökad trygghet. Välfärden måste fungera för den som arbetat och byggt Sverige starkt. På lång sikt är det viktigaste att vi nu tagit ett blocköverskridande beslut om ett längre arbetsliv. 

Vad vill ni göra för att hjälpa fattigpensionärerna?

Vårt mål är att rikta ett högre garantistöd till gruppen fattigpensionärer. Detta ingår även i pensionsöverenskommelsen. Vi står även bakom flera förslag om att även de som erhåller garantipension och äldreförsörjningsstöd ska kunna arbeta för att öka sin levnadsstandard.

CENTERPARTIET

Solveig Zander.
Foto: ANNA SIMONSSON

Solveig Zander, talesperson i socialförsäkringsfrågor

Vad blir bättre för pensionärerna i Sverige med er politik?

Valfriheten. Det handlar till exempel om att välja vem som ska utföra hemtjänst och om rätten att bestämma innehållet i den hemtjänst man fått beviljad. Det handlar också om att själv kunna välja när man ska flytta till ett trygghetsboende.

Vilken grupp pensionärer satsar ni mest på? 

De som har de största behoven – när man äldre, när man har den minska ekonomin, när man är ensam. 

Valfriheten för pensionärer blir bättre

Vilken är det viktigaste frågan för att pensionärerna ska få det bättre?

Ekonomin är nog den viktigaste frågan. Det handlar om att de som har de lägsta pensionerna ska få mer i kuvertet. 

Vad vill ni göra för att hjälpa fattigpensionärerna?

Höjd garantipension är det absolut viktigaste. Med mer pengar varje månad har man möjligheter att göra fler saker – och man kan gå till tandläkaren till exempel. Men det är viktigt att det fortfarande finns ett "behörighetsavstånd" mellan dem som har arbetat och haft en inkomst och dem som inte har det.

LIBERALERNA

Mats Persson.
Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT

Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson 

Vad blir bättre för pensionärerna i Sverige med er politik?

Flera saker. Vi vill höja pensionerna genom att satsa på de pensionärer som har det sämst ställt. Vi föreslår till exempel ett kraftigt höjt bostadstillägg, som riktar sig mot dem med små ekonomiska marginaler. Vi vill också att man ska kunna arbeta längre upp i åldrarna. 

Vilken grupp pensionärer satsar ni mest på? 

Dem med lägst pensioner, framför allt ensamstående kvinnor. De är också ofta lite äldre, över 80 år. 

Viktigaste frågan är att höja pensionerna

Vilken är det viktigaste frågan för att pensionärerna ska få det bättre?

Att höja pensionerna. Vi har föreslagit ett paket med höjt bostadstillägg, rätten att jobba kvar längre och med lägre skatt. På det sättet höjs pensionen och det gynnar framför allt dem med låga pensioner. 

Vad vill ni göra för att hjälpa fattigpensionärerna?

Vi säker skatten på låga pensioner och vi riktar ett särskilt stöd till dem som behöver hjälp med hyran genom bostadstillägget. På det sättet får man mer pengar i plånboken.  Pensionssystemet behöver en rejäl reformering som lyfter dem med lägst pensioner. 

KRISTDEMOKRATERNA

Jakob Forssmed.
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT

Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson 

Vad blir bättre för pensionärerna i Sverige med er politik?

 Vi vill gå betydligt längre än regeringen när det gäller att sänka pensionärernas skatt och helt och direkt ta bort skillnaden i beskattning mellan arbete och pension. Vi vill införa en äldreboendegaranti, så att alla över 85 själva får bestämma när det är dags att flytta till ett äldreboende. 

Vilken grupp pensionärer satsar ni mest på? 

Skattesänkningen är ju väldigt bred och träffar alla pensionärer. Men sedan ser vi särskilt gruppen som är över 85 som kanske är lite svagare ekonomiskt. 

Vi vill höja bostadstillägget

Vilken är det viktigaste frågan för att pensionärerna ska få det bättre?

Man ska kunna känna sig väldigt trygg när man blir äldre och därför tycker jag att bristen på äldreboenden nog faktiskt är det största problemet som vi måste lösa. 

Vad vill ni göra för att hjälpa fattigpensionärerna?

Vi vill höja bostadstillägget. Taket vill vi höja till 7 500 kronor. Sedan finns ett särskilt tillägg i bostadstillägget som alla får och det vill vi höja med 500 kronor för ensamstående och 300 kronor för sammanboende. I pensionsgruppen driver vi på för en höjning av garantipensionen.  

SVERIGEDEMOKRATERNA

Oscar Sjöstedt.
Foto: JESSICA GOW/TT

Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson 

Vad blir bättre för pensionärerna i Sverige med er politik?

Det som är viktigast att lyfta fram är pensionärsskatten som försvinner per omgående och givetvis garantipensionen, som höjs med en tusenlapp i månaden för dem som är berörda av det. 

Vilken grupp pensionärer satsar ni mest på? 

Pratar vi i termer av pengar träffar ju pensionärsskatten alla. Det är den enskilt största satsningen i kronor och ören. Men satsningar mot fattigpensionärerna, trenden är att den gruppen ökar i antal, skulle jag värdera högst. 

Pensionärsskatten försvinner per omgående

Vilken är det viktigaste frågan för att pensionärerna ska få det bättre?

En kombination av tre saker: Sänkt skatt, höjd garantipension och statliga satsningar inom äldreomsorgen. Men här vill jag flika in frågan om höjd pensionsålder – det kommer vi bråka om en del i valrörelsen, att man inte ska höja den. 

Vad vill ni göra för att hjälpa fattigpensionärerna?

Garantipension och bostadstillägg. Regeringens förslag om höjt bostadstillägg var på 600 kronor och vi la till 400, så att det totalt blir en tusenlapp. Garantipensionen vill vi också höja med 1 000 kronor i månaden.