Oväntat stor BNP-minskning i augusti

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) minskade i augusti med 1,3 procent jämfört med månaden före, enligt den preliminära BNP-indikatorn från Statistiska centralbyrån (SCB).

Det var en större nedgång än väntat. Analytiker hade räknat med en BNP-minskning med 0,7 procent, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

Jämfört med motsvarande månad i fjol ökade BNP med 3,6 procent.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.

BNP-indikatorn ska ge en tidig bild av utvecklingen i den svenska ekonomin. Den är baserad på ett mer begränsat och preliminärt underlag än de ordinarie nationalräkenskaperna.