Nytt lagförslag: Banker ska tvingas erbjuda kontanter

Regeringen vill säkra tillgången på kontanter i hela landet.
Foto: TT NYHETSBYRÅN

Storbankerna ska tvingas att erbjuda uttag av kontanter i hela landet.

Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

– Förslaget gynnar särskilt de grupper som befinner sig i digitalt utanförskap eller små företag med kontanthantering, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP) i ett pressmeddelande.

Banker som bryter mot reglerna ska få böta tiotals miljoner kronor.

År 2017 var antalet uttagsautomater i Sverige 2 655 stycken, vilket motsvarar en minskning med 25 procent i förhållande till år 2011. Under perioden 2011–2016 mer än halverades antalet bankkontor kontor med kontantservice från 1 415 till 630.

Nu vill regeringen hejda utvecklingen.

I lagrådsremissen föreslår regeringen att svenska banker och filialer till utländska kreditinstitut med en inlåning över 70 miljarder kronor ska vara skyldiga att ”tillhandahålla kontanttjänster i betryggande utsträckning” i hela landet.

– Tyvärr har bankerna fortsatt att minska sin kontantservice, särskilt på glesbygden. Förslaget innebär att de stora bankerna ges ett särskilt ansvar för att säkerställa kontantservice i hela landet, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Finansmarknadsminister Per Bolund.
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN

Banker som tillhandahåller betalkonton till privatpersoner ska erbjuda uttag av kontanter och banker som tillhandahåller betalkonton till företag ska erbjuda platser för dagskasseinsättningar.

Regelbrott ska ge böter

Post- och telestyrelsen ska se till att bankerna följer reglerna. Om en svensk bank inte bryter mot reglerna, ska Finansinspektionen få besluta om föreläggande och sanktionsavgift. Av lagrådsremissen framgår att sanktionsavgiften kan ligga på omkring 50 miljoner kronor.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.