Vändningen i jakthärvan – delseger för miljardären

Industrimiljardären Karl Hedin satt i häkte under en månad misstänkt för bland annat grovt jaktbrott.
Karl Hedin vid den första häktningen i slutet av oktober. Han har hela tiden förnekat brott.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN
Karl Hedin är en av Sveriges största privata skogsägare.
Foto: MATTIAS JOHANSSON

Riksåklagaren, RÅ, kopplas in sedan industrimiljardären  Karl Hedin anmält åklagaren i jakthärvan.

Det är RÅ Petra Lundh som nu avgör om förundersökning ska inledas mot både åklagaren och domaren som fattade beslut att avlyssna Hedins telefoner.

– Jag har lämnat materialet till RÅ för bedömning, bekräftar överåklagare Anders Jakobsson.

Jakthärvan, som gäller misstanke om tjuvjakt på bland annat varg och lodjur, briserade i offentligheten fredagen en 26 oktober förra året.

Då slog personal från polisens nationella operativa avdelning,  NOA , till och grep flera personer i Västmanland. En av de gripna var industrimannen och miljardären Karl Hedin från Smedjebacken.

Karl Hedin djupt engagerad i vargfrågan

Hedin, är inte bara en av sveriges största privata skogsägare, driver flera sågverk och ägare till byggvaruhandel AB Karl Hedin. Han är också starkt engagerad i den infekterade vargfrågan.

Karl Hedin har hela tiden förnekat brott.
Foto: MATTIAS JOHANSSON

Karl Hedin greps i sitt hem. Ingripandet skedde efter spaning och telefonavlyssning. 

Bland misstankarna fanns en om att en tjuvskjuten varg hade kremerats i en värmeugn i Karl Hedins sågverk i Karbenning utanför Norberg.

Här, i en värmeugn intill sågverket i Karbenning misstänkte polisen att en varg eldats upp. Men polisens tekniker har inte funnit några benrester av varg i askan.
Foto: LEIF BRÄNNSTRÖM

Utredningen mot Karl Hedin och de övriga inblandade pågår fortfarande, men flera misstankar har skrivits av.

Karl Hedin polisanmälde åklagaren

Karl Hedin, som under månaden i häkte förnekade brott, har svarat med att polisanmäla förundersökningsledaren, kammaråklagare Lars Magnusson för tjänstefel.

Anders Jacobsson är chef för särskilda åklagarkammaren som utreder misstankar om brott av poliser, åklagare, domare och riksdagsmän.

Och det är här som industrimiljardären Karl Hedins anmälan från i december mot kammaråklagare Lars Magnusson hamnat. Anmälan gäller tjänstefel i samband  med att kammaråklagare Lars Magnusson begärde att de misstänktas telefoner i jakthärvan i Västmanland skulle avlyssnas.

Polisens hemliga källa i jakthärvan

Polis och åklagare har i en del av utredningen lutat sig mot en hemlig källa, en person som står en av de misstänkta nära. Källan har dock senare meddelat åklagaren att hon inte längre vill medverka i utredningen. Men polisen har också bedrivit omfattande telefonavlyssning av Karl Hedins och övriga misstänkas telefoner.

- Det här betyder att åklagaren anser att det finns substans i vår anmälan, säger advokat Sven Severin.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

– Vi vill få lagligheten i den hemliga telefonavlyssningen prövad, eftersom vår uppfattning är att misstanke om jaktbrott inte motiverar sådana tvångsåtgärder, har Karl Hedins försvarare,  advokat Sven Severin tidigare sagt till tidningen Svenskt Jakt.

Särskilda åklagarkammaren har under drygt en månad samlat in ett underlag som består av handlingar från både polisen, åklagaren, Västmanlands tingsrätt och Svea hovrätt. Arbetet är nu klart och materialet sammanställt. 

Polisen har förgäves letat spår efter varg som bevis i jakthärvan.
Foto: HENRIK HANSSON / HENRIK HANSSON EXPRESSEN

Riksåklagaren avgör

Men överåklagare Anders Jakobsson tänker inte självständigt  ta ställning till om förundersökning ska inledas mot åklagaren och domarna som gett klartecken till att de misstänkas skulle avlyssnas i hemlighet av polispersonal från Nationella operativa avdelningen, NOA.

Fallet landar på riksåklagaren, RÅ:s bord.

– RÅ ska titta på en helhetsbedömning av ärendet. Det är det enda jag kan säga i dagsläget, säger Anders Jakobsson.

Men att RÅ ska ta ställning tillhör väl inte vardagen?

– Om det är fler personkategorier som kan misstänkas för brott. Jag tänker då närmast på att någon har fattat beslut och då är det Riksåklagaren som ska titta på det. Då gör man det gemensamt så att man får en gemensam bedömning av åklagarens och domarens handläggning.

Gäller beslutet om formell förundersökning ska inledas mot åklagaren och den domare eller domare som tagit beslutet?

– Ja.

Beskedet betyder att fallet nu ligger hos riksåklagare Petra Lundh för bedömning och ställningstagande.

Riksåklagare Petra Lundh.
Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN

” En oerhört brännbar materia”

För Karl Hedins försvarare, advokat Sven Severin, är det en nyhet.

– Vad säger du, då är det en oerhört brännbar materia. Det innebär att man uppenbarligen är av uppfattning att det finns substans i vår anmälan, säger Sven Severin hoppfullt, och betraktar beskedet som något av en delseger.

De brottsmisstankar som nu är avskrivna mot Karl Hedin gäller bland annat misstanken om en kremering av varg i en ugn på sågverket som tillhör Karl Hedin i Karbenning.

Kvar finns dock bland annat misstanken om jakt på varg den 26 oktober förra året - en misstanke som delvis hänger samman med polisens telefonavlyssning av Karl Hedin mobiltelefon där han i ett samtal med en anhörig använder ordet ”gråben”. Ett ord som kan tolkas som varg.

– Det finns ingen varg, ingen som hört skott, ingen skottplats utan bara det som sägs i telefon som bara har missuppfattats av åklagaren, säger advokat Sven Severin.

Riksåklagarens beslut om förundersökning mot åklagaren och domare ska inledas kan komma inom ett par veckor.