Nya hårda kritiken mot Reepalu: "Absurt"

Välfärdsutredaren Ilmar Reepalu kritiseras igen.
Foto: Lasse Svensson

Nu riktar forskare hård kritik mot välfärdsutredaren Ilmar Reepalu - igen.

Enligt Mikael Runsten drar Välfärdsutredningen “absurda” slutsatser utifrån hans doktorsavhandling.

– Jag tycker inte att vi använt forskningen på ett felaktigt sätt, säger Ilmar Reepalu.

I september larmade forskaren Joachim Landström, som skrivit rapporter till välfärdsutredningen, om att Ilmar Reepalus uttalanden om vinsttak går emot hans vetenskapliga analys.

Ilmar Reepalu kritiserades av forskare i september

”Reepalus vinsttak leder till förstatligad välfärdssektor”, skrev Joachim Landström på DN Debatt.

Ilmar Reepalu bemötte sedan kritiken i Dina Pengar.

– Att införa något slags förbud mot att undersöka något tycker jag är väldigt främmande för en demokrati, sa Reepalu, och sågade forskarens argument med att "något fattas i tankekedjan."


LÄS OCKSÅ: Ilmar Reepalus svar på forskarkritiken


Nu får Ilmar Reepalu kritik från forskarhåll - igen.

Ilmar Reepalu får forskarkritik - igen

Doktorsavhandlingen av Mikael Runsten, ekonomie doktor, är en av de vetenskapliga referenserna som används i utredningen “Ordning och reda i välfärden".

I utredningens används Runstens forskning för att bedöma så kallade övervinster.

Forskaren Mikael Runsten: "Absurd slutsats"

Men en i en debattartikel i Dagens Industri tar Runsten kraftigt avstånd från utredningens slutsats utifrån hans forskning.

Forskaren Mikael Runsten.

Slutsatsen avfärdas som “absurd”.


LÄS OCKSÅ: Vinstaket är ett dråpslag mot välfärdsektorn


Enligt Runsten används hans forskning felaktigt i ett resonemang om avkastning från “mjuka” respektive “hårda” investeringar.

"Forskningen används felaktigt"

Det ska vara tillåtet med skälig avkastning från “hårda" investeringar i till exempel fastigheter och utrustning medan det inte ska vara tillåtet med avkastning från “mjuka” investeringar som exempelvis personalutveckling, enligt förslaget.

“Utredningens slutsats att blunda för de mjuka värdena och samtidigt sätta ett vinsttak baserat på att de heller inte finns vore inte bara dumt utan helt förödande för utvecklingen av företagen i välfärdssektorn”, skriver Mikael Runsten i Dagens Industri.


LÄS OCKSÅ: Så slår vinstdebatten mot Göran Perssons besparingar


Ilmar Reepalu bemöter nu kritiken:

– Jag tycker inte att vi använt forskningen på ett felaktigt sätt.  Det är riktigt att vi tittat på det han säger, men sedan har vi faktiskt utvecklat tankegångarna vidare, säger han.

Ilmar Reepalus svar på den nya forskarkritiken

Ilmar Reepalu poängterar att "hårda" investeringar, till exempel maskiner, som tas upp balansräkningen är något som kontrolleras att de finns kvar.

– Personutbildning är något som finns i bolaget så länge den anställde finns kvar. Det innebär att man direktavskriver personalutbildning, inte bara i välfärdsföretag utan i hela tjänstesektorn.