Mönstring 2017: Det här behöver du veta

Med start om en dryg vecka kommer 90 000 svenska 18-åringar att fylla i ett beredskapsunderlag.

5 000 kommer att kallas till mönstring och av dem kommer cirka 1 500 att väljas ut till värnplikt.

– Det är historisk händelse eftersom det är första gången både killar och tjejer kallas till mönstringen, säger Sofie Engström på rekryteringsmyndigheten.

1 juli 2010 avskaffades den allmänna värnplikten i Sverige. Regeringsbeslutet från 2 mars i år innebär att alla delar av lagen om totalförsvarsplikt (mönstring, värnplikttjänstgöring i form av militär grundutbildning och repetitionsutbildning) kan tillämpas igen.

Den militära grundutbildningen återinförs, och den här gången gäller den både män och kvinnor.

Skyldigheten att genomgå mönstring införs den 1 juli i år och skyldigheten att genomföra grundutbildning med värnplikt gäller från den 1 januari 2018.

Rekryteringarna från mönstringen ska läggas samman med de vanliga frivilligansökningarna.

Det finns alltså två vägar in i det svenska försvaret – via mönstringen och via frivilligansökningar. Kriterierna är identiska:

• Samma krav för inskrivning till grundutbildning.

• Samma utbildning.

• Samma villkor.

• Samma behörighet för en anställning, avtal med Hemvärnet eller fortsatt officersutbildning som i dag.

Historisk årgång som mönstrar

Svenska ungdomar födda 1999 är den första där både killar och tjejer kallas till mönstring via beredskapsunderlaget.

– Vi kommer i första hand att välja ut de som har de rätta fysiska förutsättningarna, oavsett om det är en kille eller tjej så är det resultaten som räknas, säger Sofie Engström, kommunikationsstrateg på rekryteringsmyndigheten.

I andra hand kommer man att titta på motivation – målsättningen är att inga ointresserade kommer att kallas till mönstringen.

Men alla måste fylla i beredskapsunderlaget och det börjar skickas ut inom kort. De första kommer att få sina lösenord 10 april (utskicken sker i postnummer ordning där alla med postnummer som börjar med siffran 1 får utskicken först).

– 90 000 kommer att få fylla i beredskapsunderlaget. AV dem bedömer jag det som att 5 000 kommer att kallas till mönstring där 1 500 ska väljas ut. Utöver de här kommer 2 500 tillkomma via frivilliga ansökningar hos Försvarsmakten, säger Sofie Engström.

Frågorna som ska besvaras

Här är sju exempelfrågor ur beredskapsunderlaget som skickas ut under april och maj.

Om du uppger att du inte kommer att passa fysiskt eller psykiskt för en försvarsutbildning är det knappast troligt att du kallas till mönstring.

Svenska 18-åringar kommer att få uppge personliga uppgifter om operationer, allergier, huvudvärk, träningsmönster, fysisk status och utbildning, men också om motivation.


FRÅGOR OCH SVAR OM BEREDSKAPSUNDERLAGET OCH MÖNSTRINGEN – ALLT DU BEHÖVER VETA:

Vad är beredskapsunderlaget?

Beredskapsunderlaget är ett formulär på webben med frågor om hälsa, fysiska förutsättningar, personliga egenskaper, utbildning, intressen och inställning till grundutbildning med värnplikt. Beredskapsunderlaget finns på minsida.rekryteringsmyndigheten.se. De flesta frågorna handlar om din hälsa, men det finns också frågor om din skolgång och dina intressen. Frågorna är indelade i olika avsnitt: min hälsa, min skoltid, mitt sociala liv, min personlighet, min fysik, min inställning till att göra grundutbildning med värnplikt och mitt intresse för grundutbildning i Försvarsmakten.

Hur lång tid tar det att svara på frågorna?

Det tar ungefär en kvart.

Vem får hem beredskapsunderlaget?

Nästan alla 18-åringar (födda 1999) i Sverige kommer att få hem beredskapsunderlaget och alla måste svara på frågorna och skicka in svaren till rekryteringssmyndigheten.

Vem måste svara på frågorna?

Alla som får hem underlaget måste svara på det. Men det finns undantag.

Vem behöver inte svara på frågorna?

Om du är svensk medborgare med bosatt utomlands, om du har någon skada eller sjukdom som gör att du inte kan komma i fråga för inskrivning till tjänstgöring eller om du är intagen för vård (psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård och sluten ungdomsvård) behöver du inte svara på beredskapsunderlaget.

När kan jag logga in och svara på frågorna?

I april och maj kommer inloggningsuppgifterna att skickas ut.

Hur loggar jag in?

Med e-legitimation eller koderna som finns i brevet.

Kan jag svara på frågorna i beredskapsunderlaget redan nu?

Nej. Du måste vänta tills du får ett brev med inloggningsuppgifterna.

När får jag veta hur det har gått?

Du får ett besked från rekryteringsmyndigheten i slutet av juni. I beskedet står det om du kommer att kallas till mönstring eller inte.

Om jag inte kan svara på frågorna på webben – hur gör jag då?

Det kommer att finnas en pappersversion som du kan beställa från rekryteringsmyndigheten. Telefontider och kontaktuppgifter hittar du här.

Måste även tjejer svara på frågorna?

Jo, både kvinnor och män är skyldiga att svara på frågorna i beredskapsunderlaget.

Hur lång tid har jag på mig att svara på frågorna i beredskapsunderlaget?

Du ska svara senast 14 dagar efter att du har fått brevet med inloggningsuppgifter.

Vad händer om jag inte svarar i tid?

Om du av någon anledning inte svarar inom 14 dagar får du en påminnelse från Rekryteringsmyndigheten. Svarar du inte överhuvudtaget, kan du tvingas att betala ett vite (penningbelopp).

När får jag veta om jag ska mönstra?

Du får ett besked från oss i slutet av juni. Du kan logga in till minsida.rekryteringsmyndigheten.se för att läsa ditt besked. I beskedet står det om du ska kallas till mönstring eller inte.

När får jag själva kallelsen till mönstring?

Vi skickar kallelsen ungefär två månader innan du ska mönstra. De som ska mönstra först kommer att få sina kallelser i juli.

Hur förbereder jag mig bäst inför mönstringen?

Två saker: träna och läs på. Se till att vara i bra fysisk form inför mönstringen. Träna både kondition och styrka, till exempel löpning, cykling och styrketräning. Då ökar dina chanser att få den utbildningsplats du är intresserad av. Brukar du träna regelbundet och känner dig i bra form räcker det. Se också till att ha sovit och ätit ordentligt inför mönstring. Förbered dig inför samtalet med inskrivningshandläggaren genom att läsa på om olika utbildningar. Du hittar information om utbildningarna här.

Vem blir kallad till mönstringen?

Rekryteringssmyndigheten gör ett urval utifrån svaren och kallar sen till mönstring.

Måste jag mönstra om jag blir kallad?

Ja. Blir du utvald och kallad till mönstring måste du komma.

Var äger mönstringen rum?

I år är det i städerna Stockholm, Göteborg och Kristianstad, men från nästa år är det Stockholm och Malmö som gäller.

När äger mönstringen rum?

I oktober 2017 till april 2018.

När får man kallelse till mönstringen?

Du får din kallelse till mönstring ungefär två månader före mönstringsdagen. Det innebär att du som ska mönstra först får din kallelse i juli. Ska du mönstra senare på året eller nästa år får du din kallelse senare.

Måste jag betala själv för mönstringen?

Nej. Du får ersättning för resa, boende och måltider under tiden för mönstringen. Du har också rätt att få ledigt från skolan när du mönstrar.

Vad gör man under mönstringen?

Under din mönstringsdag får du träffa bland annat en sjuksköterska, en läkare, en psykolog och en inskrivningshandläggare. Mönstringen består av olika tester, undersökningar och bedömningar. I slutet av mönstringen får du träffa en inskrivningshandläggare. Du och handläggaren går igenom dina resultat från mönstringen och tillsammans hittar ni en utbildningsplats och en befattning som passar för dig. Finns det ingen utbildning som motsvarar dina resultat blir du inskriven i utbildningsreserven.

Varför görs dessa kontroller under mönstringen?

Under mönstringen vill staten ta reda på om du uppfyller kraven för att bli inskriven till grundutbildning med värnplikt. Man vill också försäkra sig om att du har alla förutsättningar att klara utbildningen så att du inte skadar dig under utbildningen.

Var ska jag mönstra?

Det beror på var i landet du bor. Du som mönstrar under 2017 gör din mönstring i Stockholm, Göteborg eller Kristianstad. Från och med 2018 är det i stället mönstring i Stockholm eller Malmö.

Om jag blir kallad och behöver byta tid – kan jag göra det då?

Om den tid du har fått inte funkar för dig kan du boka en ny tid.

Kan jag bli kallad till mönstring om jag verkligen inte vill göra värnplikt?

Nej, det ska mycket till. I beredskapsunderlaget svarar du på frågor om din motivation för att göra värnplikt, och det är knappast troligt att du väljs ut till att mönstra om du tydligt uttrycker dit ointresse för värnplikt.

Så det finns ingen risk att jag tvingas åka till mönstringen och avsiktligt göra bort mig där för att slippa värnplikten?

Nej, den taktiken tillhör det förgångna.

Vad händer under mönstringen?

Under mönstringen får du göra olika psykologiska och fysiska tester. Våra läkare, psykologer och sjuksköterskor gör också olika undersökningar och bedömningar av dig och din hälsa. Du får också träffa en handläggare som hjälper dig att hitta en utbildningsplats som passar dig och dina förutsättningar. Finns det ingen utbildningsplats som passar blir du i stället inskriven i utbildningsreserven.

Vad händer om jag klarar mönstringen och blir antagen?

Om du uppfyller kraven kommer du att bli inskriven till en värnpliktsutbildning.

Vad händer om jag inte kommer till mönstringen?

Om du får en kallelse till mönstring och sedan väljer att inte komma kan det bli fråga om åtalsanmälan. Om du inte kan mönstra en speciell dag måste du boka om, aldrig bara avstå från att dyka upp.

När börjar värnplikten?

Den första grundutbildningen med värnplikt startar under sommaren 2018. Ingen blir kallad som inte genomfört sin gymnasieutbildning.

Hur lång är värnplikten?

Utbildningen är nio eller elva månader lång.

Har man rätt att vara vapenfri? Och hur gör man då?

Alla som är totalförsvarspliktiga har rätt att ansöka om att få vara vapenfri. Vill man vara vapenfri måste man göra en ansökan på en särskild blankett som finns på rekryteringsmyndighetens webbplats.

Vad innebär det att plikten är könsneutral?

Det betyder att lagen om totalförsvarsplikt gäller lika för både kvinnor och män. Blir du kallad till mönstring måste du komma - oavsett om du är kvinna eller man. Samma sak gäller om du blir inskriven till grundutbildning med värnplikt.

Vad händer om jag vägrar komma till grundutbildningen?

Då kan du dömas till fängelse. Lagstiftningen är tydlig med vilka påföljderna blir om man inte uppfyller sina skyldigheter. Om du vid mönstringen bedöms lämplig och du blir inskriven till en värnpliktsutbildning är du skyldig att genomföra utbildningen. Om du inte kommer till utbildningsstarten eller om du avbryter utbildningen utan giltigt skäl kan det bli fråga om böter eller fängelse.