Metros ägare slipper gigantisk skatteskuld

Metros ägare Christen Ager-Hanssens lyckades överlista Kronofogden och Skatteverket. När har hans gigantiska skatteskuld på närmare 17 miljoner avskriven sedan den preskriberats.
Finansminister Magdalena Andersson fick inga pengar till statskassan från Metros ägare, norrmannen Christen Ager-Hanssen.
Foto: FREDRIK WENNERLUND / STELLA PICTURES FREDRIK WENNERLUND
– Varför ska jag lägga pengar och tid på det. Den förfaller av sig själv, säger Christen Ager-Hanssen om skatteskulden som nu preskriberats.
Foto: BOBBO LAUHAGE / IBL/KAMERAPRESS

Metros ägare Christen Ager-Hanssen, 56, lyckades överlista kronofogden.

Vid tolvslaget natten mot nyårsdagen gick finansminister Magdalena Anderssons statskassa miste om närmare 17 miljoner kronor.

Tidningsägarens skatteskulder blev helt enkelt preskriberade.

Efter år av jakt tvingades Kronofogden ge upp.

– Det är en hög summa, säger Mats Rosenqvist, på Kronofogdemyndigheten, sedan skulden nu strukits.

När klockan passerade midnatt natten mot nyårsdagen 2019 fanns det en man som kunde fira extra mycket om han hade lust. Norrmannen Christer Ager-Hanssen, ägare till gratistidningen Metro.

Även om det är brittisk tid som gäller för norrmannen eftersom han bor i London, så var det den svenska tiden han hade all anledning att hålla koll på. 

När det nya året inträdde  i Sverige preskriberades Christer Ager-Hanssens gigantiska skatteskuld till svenska staten i form av obetalde skatter sedan i början av 2000-talet. 

Den gigantiska skatteskulden struken

Det rörde sig om två poster som ströks helt.

Dels gäller det en skuld på närmare 16,3 miljoner kronor, dels en skuld på 239 000 kronor. Pengar som skulle ha gått till finansminister Magdalena Anderssons skattekista.

Kvar finns  i dag en skuld på drygt en halv miljon som förfaller vid kommande årsskifte om inte Kronofogden lyckas bättre innan nästa årsskifte.

Skatteverket har anklagat Christen Ager-Hanssen - som en gång var storägare i konkurskraschade flygbolaget Flyme - för att hålla sig undan och uppge olika felaktiga adresser.

Jakten på Ager-Hanssens miljoner

Kronofogdemyndigheten och Skatteverket har under en rad år förgäves försökt driva in pengarna. Kronofogdens personal  har inte ens lyckats nå honom för delgivning trots att man sökt honom både på Metros redaktion i Stockholm och en rad adresser. De har helt enkelt inte vetat var han bor. 

Metros ägare har själv uppger att han sedan länge är bosatt i Storbritannien där han är svåråtkomlig för svenska myndigheter eftersom de har helt andra regler när det gäller skatteskulder som ska drivas in. 

Jakten på skattemiljonerna intensifierades när det stod klart att Christen Ager-Hanssen tagit över gratistidningen Metro via sitt bolags Custos.

Söktes på Metros redaktion

Kronofogden bekräftade att man försökt nå honom på tidningens redaktion i Stockholm.

– Vi försökte nå honom där. Det är korrekt. Men vi fick ingen kontakt där så då kontrollerade vi några andra adresser i stället. Vi kan ju inte bryta oss in, sa kronokommissarie Mats Rosenqvist, i juni 2017.

Det enda Kronofogdens personal lyckats driva in är 350 000 kronor som spårades till ett konto i norsk bank.

Mats Rosenqvist på Kronofogdens specialindrivningsenhet bekräftar att den stora skatteskulden nu har preskriberats.

– Kvar finns 580 000 kronor, säger han.

Miljonfakturan till Mats Qviberg

Men kvar finns också en utmätning gällande  en faktura på 3 miljoner.

Det gäller en faktura som Christen Ager-Hanssen skickade till finansmannen Mats Qviberg för sina insatser som hjälpreda åt Qviberg i domstolsprocessen kring HQ Bank.

Finansmannen Mats Qviberg säger att han inte förstår fakturan från Christen Ager-Hanssen.
Foto: DN / TT NYHETSBYRÅN
Christen Ager Hanssen hjälpte finansmannen Mats Qviberg i processen kring HQ Bank.
Foto: STEFAN SÖDERSTRÖM

Mats Qviberg har inte velat kännas vid fakturan, men hos myndigheten är den aktiv i händelse av att de forna vännerna Mats Qviberg och Christen Ager-Hanssen gör upp och Qviberg betalar fakturan.

– Fakturan ligger kvar till allt preskriberas, säger Mats Rosenqvist på Kronofogdemyndigheten.

Personalen hos Kronofogden, som försökt driva in skulderna, säger att det är problem när de ska driva in pengar i Storbritannien.

– Det är svårt med utländsk handräckning i Storbritannien, säger Mats Rosenqvist.

Kronofogden tvingads vid årsskiftet att upphöra med jakten på Christen Ager-Hanssens mångmiljonskuld till svenska staten.
Foto: Fotograf Sara Burman

Christen Ager-Hanssen förnekar skulden

Det är en fåordning Christer Ager-Hanssen som kommenterar utnötningskriget mot de svenska myndigheterna om skatteskulden.

Hur känns det?

- Ingen kommentar. Den skulden har aldrig funnits. Helt ointressant för mig. Det har jag sagt hela tiden.

Men du har aldrig bestridit skulden?

– Varför ska jag lägga pengar och tid på det. Den förfaller av sig själv.

Du har överlistat Kronofogden?

– Över huvud taget inte. De fick en felaktig förlängning av preskriptionen av skulden.

Skattemyndigheten ansåg att du hade försvårat för dem.

- Helt felaktigt.

Firade du vid tolvslaget?

- Nej, jag firade över huvud taget inte. Det var inget att fira.

Metros ägare Christen Ager-Hanssen hävdar att han utsatts för en häxjakt av svenska myndigheter.
Foto: BOBBO LAUHAGE / IBL/KAMERAPRESS

Skatteverket har i olika omgångar vänt sig till domstol och lyckats få skulderna förlängda med hänvisning till att Christen Ager-Hanssen på olika sätt försvårat för myndigheterna att nå honom.

Vägrade avslöja var han bodde

Inför den sista möjliga förlängningen skrev Karin Gustafsson vid Skatteverkets skattekontor 2 i Göteborg till Förvaltningsrätten i Stockholm och begärde förlängning. I en promemoria daterad den 20 december 2013 uppgav hon:

"Under indrivningstiden har Kronofogden försökt utreda gäldenärens ( Christen Ager-Hanssens) hemvist. Det har enligt handläggarnoteringarna förekommit ett antal adresser i ärendet. Ingen av de angivna adresserna har emellertid resulterat i att Christen Ager-Hanssens hemvist kunnat klarläggas. Kronofogden har haft kontakt med honom vid ett besök på myndigheten 2009, då han bl.a. förhört sig om huruvida preskription hade skett. Han ville vid detta tillfälle inte lämna ut sin adress. Vid adressförfrågan till Norge har norska myndigheter hänvisat till en brittisk adress, men Christen Ager-Hanssen har därefter uppgetts vara okänd för de brittiska myndigheterna. Inte heller de bankförfrågningar som Kronofogden utfört har gett något resultat. Det är sammanfattningsvis oklart var Christen Ager-Hanssen har sitt egentliga boende och hemvist".

Förvaltningsrätten i Stockholm gick på Skatteverkets linje och förlängde tidsfristen för när skatteskulderna skulle vara betalada.

Förvaltningsrätten i sin dom:

"Christen Ager-Hanssen har inte invänt mot Skatteverkets ansökan. Han saknar känt hemvist och det har inte kunnat klarläggas var han uppehåller sig. Genom att uppge felaktiga utländska adresser har han påtagligt försvårat det allmännas förutsättningar att bevaka sin fordran. Det rör sig dessutom om betydande belopp".


LÄS OCKSÅ: Så blåste Christen Ager-Hanssen  allt och alla