Mat blir dyrare i Sverige: Kan nå toppen till jul

Energimarknadskonsulten om de höga energipriserna.
Prisutvecklingen på kött och mejeri kommer att påverkas mer dramatiskt, spår LRF.
Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN
Det höga prisläget kommer enligt Carl Eckerdal att hålla i sig under våren.
Foto: Livsmedelsföretagarna

Matkassen kommer att bli dyrare för konsumenten. Ökade el- och dieselpriser, höga priser på råvaror, insatsvaror, och förpackningsmaterial tros vara orsaken. 

Fördröjningseffekten gör att de nya högre priserna kommer att synas i hyllorna lagom till jul spår bedömare. 

– Framför allt kommer prisutvecklingen på kött och mejeri påverkas mer dramatiskt, säger Palle Borgström, ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). 

Priserna på matvaror kommer att sticka i väg och konsumenterna kommer behöva betala mer för maten. Det tror både Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och branschorganisationen Livsmedelsföretagen.

– Vi kommer nog se en prisökning över hela livsmedelsområdet. Men framför allt kommer prisutvecklingen på kött och mejeri påverkas mer dramatiskt eftersom att det är färskvaror med kort väg mellan lantbrukare och konsument, säger Palle Borgström.

Orsaken till prisökningen är skenande el- och dieselkostnader, höga priser på råvaror och insatsvaror och förpackningsmaterial. 

– Inom alla delar av livsmedelsproduktionen pekar kostnaderna rakt upp. Det finns ingen enskild del där priserna minskat, säger Carl Eckerdal, chefsekonom på branschorganisationen Livsmedelsföretagen. 

Pristopp vid jul

Lagom till jul kommer prisökningarna att nå sin topp, men det höga prisläget kommer enligt Carl Eckerdal att hålla i sig under våren. 

– Min bedömning är att det kommer märkas mer och mer för varje månad. Det tar mellan tre och sex månader innan leverantören får kompensation för sina ökade kostnader, och vi är någonstans fyra månader in i det förloppet.

Carl Eckerdal vill inte sia om hur mycket priserna kommer att stiga men säger att man kan titta på Europa om man vill ha en vägledning. 

– I Eurozonen ökade matvarupriserna i augusti med knappt 2 procent. I Tyskland ökade priserna med 4,5 procent. Det ger en vägledning om i vilken riktning vi är på väg. Sedan är det omöjligt att säga i vilken takt det kommer att ske.

Om det rör sig om en temporär puckel eller om priserna kommer att stabilisera sig på en högre nivå finns det olika bud om. 

Carl Eckerdal tror att prisutvecklingen kommer att peka uppåt in på vårkanten men att det om ett år från i dag kommer att ha lugnat ner sig.  

LRF: Svensk mat för billig

Palle Borgström, LRF, säger att matpriserna i Sverige är för låga och att de behöver höjas oasvett omständigheter för att inte bönder ska behöva stänga ner. 

– Svensk mat betalar inte fullt ut sina kostnader. Den andel av svenskarnas disponibla inkomst som läggs på mat har minskat under ganska många år och är nere på omkring tio procent, säger Palle Borgström och fortsätter:

– Om priserna inte höjs kommer fler bönder behöva sluta och vi kommer behöva importera ännu mera mat till Sverige.

Stigande bensinpriser väcker oro

Globala faktorer höjer priserna.