Gifta paren som tjänar mest – i din kommun

"Andelen kvinnor som är chefer ökar och det finns fler kvinnor som befinner sig högt upp i lönefördelningen", säger Lena Granqvist vid Saco om att lönegapet mellan könen minskar.
Foto: Kalle Assbring / SACO
Bilden är tagen i ett annat sammanhang.
Foto: Colourbox
Danska redardrottningen Ane Uggla tjänade drygt 134 miljoner kronor förra året. Det gör att hon och maken Peder var de paret som tjänade näst mest i hela Sverige förra året.
Foto: THORBJøRN HANSEN / KONTRAFRAME.DK
Företagsledaren Leif Östling tjänade drygt 36 miljoner förra året. Det gör att han och frun Christina Lillieroth hamnar på plats nio över de par som tjänade mest. (Se hela listan längre ner)
Foto: MAGNUS JÖNSSON

Kvinnor jobbar mindre och tjänar sämre än män. 

Inkomstskillnaden mellan könen är ännu större än löneskillnaden – som dock fortsätter att minska. 

– Även om det ser mörkt ut med löneskillnaderna sker ändå en förbättring. Det ska man inte glömma bort, säger Lena Granqvist, samhällspolitisk chef på Saco.  

Löneskillnaden mellan kvinnor och män i Sverige är tolv procent, enligt Medlingsinstitutets senaste rapport i ämnet. Det statistiska underlaget gäller fjolåret och jämfört med 2015 har klyftan minskat med 0,5 procentenheter. 

Tar man hänsyn till faktorer som yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid återstår en så kallad oförklarad löneskillnad på 4,5 procent. Även här syns en minskning. 

– Det många lyfter fram är att det finns fler och fler kvinnor som tjänar riktigt mycket. Andelen kvinnor som är chefer ökar och det finns fler kvinnor som befinner sig högt upp i lönefördelningen, säger Lena Granqvist, samhällspolitisk chef på den fackliga centralorganisationen Saco.  

– Men det kvarstår ändå skillnader. Jag har själv gjort många analyser över lönebildningssystemet och har sett att lönesamtal gynnar kvinnor mer än män, för det synliggör kvinnors kompetens, fortsätter hon.  

Inkomstgapet större än lönegapet

Men inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män är ännu större än löneskillnaderna – vilket enligt Medlingsinstitutet till stor del beror på att kvinnor arbetar färre timmar än män. 

Fler kvinnor arbetar deltid. Därtill är kvinnor frånvarande från arbetet i större utsträckning än män – sjukfrånvaron är högre, kvinnor tar ut fler föräldradagar, är oftare hemma med sjuka barn och vårdar anhöriga i större utsträckning än män.

Nationalekonomen Jesper Roine.
Foto: / DN / TT NYHETSBYRÅN

Jesper Roine, nationalekonom vid Handelshögskolan i Stockholm, menar att man, om man bara tittar på löneskillnader mellan könen, inte får en rättvisande bild av kvinnornas ekonomiska situation. 

– Då växer klyftan mellan kvinnor och män – inte på grund av lönediskriminering utan på att valen ser olika ut. Då kan man ställa sig frågan: Vad beror det på? Det kanske beror på att kvinnor frivilligt väljer annorlunda och då är väl det helt okej. Eller så beror det på att det finns samhällsnormer som gör att kvinnor väljer på det här sättet och att män väljer att jobba mer, säger Jesper Roine.    

"Männen har de mer värdefulla förmånerna"

Lena Granqvist håller fram att det finns skillnader mellan könen också vad gäller löneförmåner. 

– Männen har de mer värdefulla förmånerna – det kan handla om bonusar, tjänstebilar och såna saker. Men även om det ser mörkt ut med löneskillnaderna sker ändå en förbättring. Det ska man inte glömma bort, säger hon.   


Skillnader i lön och inkomst mellan könen

Löneskillnaden mellan kvinnor och män var tolv procent, enligt officiell lönestatistik från 2016. Den faktor som till störst del förklarar löneskillnaden är yrket. 


Tar man hänsyn till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid återstår en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent. 

Den största oförklarade löneskillnaden, 7,2 procent, finns bland tjänstemän i privat sektor. Kommunerna har den minsta oförklarade löneskillnaden: 0,3 procent. 


Både den förklarade och den oförklarade löneskillnaden mellan könen har minskat över tid. 


Inkomstskillnaden mellan kvinnor och män är större än löneskillnaden, vilket bland annat beror på att kvinnor arbetar färre timmar än män. Förklaringar till skillnaden finns bland annat i normer och attityder till hur familjeansvar och karriär delas inom familjen.


Kapitalinkomster är ungefär lika vanligt förekommande bland kvinnor som bland män, men den genomsnittliga kapitalinkomsten är betydligt lägre för kvinnor än för män. 


Källa: Medlingsinstitutets rapport ”Löneskillnader mellan kvinnor och män 2016”, Regeringens budgetproposition för 2018 

Här är de 20 gifta par som tjänar mest i Sverige

Familjerna som tjänade mest i Sverige 2016.