Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Larm från syd: Konkurser och arbetslöshet väntar

LIVE: Di TV – Sveriges ekonomi-tv-kanal
Öresundsverket i Malmö.
Foto: JOHAN NILSSON / TT / TT NYHETSBYRÅN
Allt fler företag kommer att klara ekonomin i vinter, enligt flera länsstyrelser i södra Sverige.
Foto: JESSICA GOW / TT / TT NYHETSBYRÅN

Om energikrisen fortsätter väntas arbetslöshet, konkurser, social oro och ökad ojämlikhet.

Det slår nu länsstyrelserna i södra Sverige larm om.

Maten riskerar också bli dyrare – och LRF varnar för ”en potentiell kris”.

Oron är stor i södra Sverige. Nu slår länsstyrelserna i de åtta sydligaste länen – Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Östergötland och Västergötland – larm om riskerna med energikrisen.

Länsstyrelserna har bedömt vad tre olika scenarier (fortsatt höga elpriser, effektbrist och bortfall) kan få för ekonomiska och sociala konsekvenser i samhället.

Mörka tider, enligt länsstyrelserna

Och bilden de målar upp är nattsvart. 

På kort sikt (från nu fram till årsskiftet) väntas varsel och uppsägningar, framför allt i elintensiva branscher, skriver de i en gemensam rapport.

På lång sikt (från årsskiftet fram till nästa sommar) kan energikrisen få en mer långvarig negativ inverkan på näringslivet med ännu fler uppsägningar, arbetslöshet och även konkurser – med minskade skatteintäkter och ökat behov av försörjningsstöd som följd. Hushåll med barn bedöms vara extra utsatta då det kan vara svårt för dem att ställa om energianvändningen, och på lång sikt väntas situationen för socioekonomiskt utsatta grupper förvärras.

Ytterligare följder kan vara att tilliten till myndigheter och politiker påverkas negativt. Ojämlikheten och den sociala oron riskerar öka, och civilsamhället – som föreningsliv – väntas ”drabbas hårt av den höga prisnivån”.

”Konsekvenserna redan här”

I rapporten skriver länsstyrelserna att de ekonomiska konsekvenserna redan syns i samhället. Bland annat har nyinvesteringar och nyetableringar inom näringslivet dröjt.

– De ekonomiska och sociala konsekvenserna för samhället är redan här. Både näringsliv och enskilda har stora utmaningar i den ekonomiska situation de befinner sig i, säger Niklas Nordgren, beredskapsdirektör på länsstyrelsen i Halland som har sammanställt de åtta länens bedömningar, i en kommentar.

Risk för ännu dyrare livsmedel

En annan konsekvens av höga elpriser är dyrare livsmedel.

”De aktuella länen står för huvuddelen av svensk livsmedelsproduktion, vilket innebär att en kostnadsökning på el i södra Sverige snabbt kan komma att sprida sig i form av ökade matpriser i hela landet samt, och på sikt, en minskad inhemsk livsmedelsproduktion”, skriver de åtta länsstyrelserna i sin rapport.

De konstaterar att de eskalerande priserna på el, tillsammans med diesel, kvävegödsel och foder, innebär ”en hård ekonomisk press på näringen, lantbruket och livsmedelsindustrin”.

”En potentiell kris”

Det varnar även Lantbrukarnas riksförbund (LRF) för.

Enligt organisationen står företag i elområde 3 och 4, där elen är som dyrast, för cirka 90 procent av Sveriges totala livsmedelsproduktion.

– En energikris i syd är en potentiell kris för den svenska livsmedelsproduktionen, säger förbundsordföranden Palle Borgström i en kommentar.

Enligt LRF har böndernas kostnader ökat med drygt tio miljarder kronor på årsbasis, och företag som producerar livsmedel har tvingats stänga ner.

Nu vill både länsstyrelserna och LRF att det utlovade högkostnadsskyddet blir klart snabbt. Och de efterlyser flera åtgärder på både kort och lång sikt. Bland annat en uppdaterad livsmedelsstrategi, mer proaktiv information och fördjupade analyser.