Kronofogden missade Hollywoodfrun – Gunilla Persson behåller pengarna

Kronofogden hat inte hittat Gunilla Persons pengar.
– Jag har inte blivit delgiven, jag visste inte att jag var stämd. De har inte kommunicerat med mig, säger tv-profilen Gunilla Persson.
Foto: ALEXANDER DONKA / ALEXANDER DONKA EXPRESSEN

Kronofogden har missat chansen att komma åt Gunilla Perssons ersättning för hennes medverkan i ”Svenska Hollywoodfruar” i TV3.

Tv-profilen jagas för skuld på en halv miljon till Försäkringskassan.

Den dag kontrollen skedde fanns inga pengar att hämta – de betalades ut vid ett annat tillfälle.

– Vi kan inte lägga någon bevakning, säger Eva-Marie Nilsson på Kronofogdemyndigheten.

Kronofogden har i klartext inte haft koll på när de medverkande, däribland Gunilla Persson, skulle få sina ersättningar utbetalda för den kommande säsongen av ”Svenska Hollywoodfruar” som spelades in under våren.

– Det går inte att lägga någon spärr. Finns det inget vid det tillfälle vi frågar finns inget. Vi kan inte lägga en förfrågan för framtiden. Då måste vi fråga igen och det gör vi inte. Vi gör en utredning och sedan får den ligga en tid om vi inte hittar något, säger Eva-Marie Nilsson på Kronofogdens utlandsteam i Helsingborg.

Ni måste alltså träffa rätt exakt på dagen med er fråga?

– Ja, det kan man säga. Vi kan inte lägga någon bevakning att de ska kontakta oss om det kommer in pengar.

Men hur är det annars när pengar ska drivas in och det tas via arbetsgivaren när lönen kommer?

– Då är det ett pågående anställningsförfarande, att det kommer lön varje månad. Så är det ju inte i det aktuella fallet om jag ha förstått det rätt. Det är inte en vanlig månadslön.

Då måste ni i princip ringa varje dag och kolla?

– Ja, det kan vi inte. Vi har många andra ärenden.

Kronofogdens beslut om Hollywoodfrun Gunilla Persson Hittade inga utmätningsbara tillgångar.

Kronofogden agerar på tips

Hos Kronofogden blir nu Gunilla Perssons skuld liggande i två år innan det görs en ny utredning.

– Men får vi ett tips agerar vi förstås, säger Eva-Maria Nilsson på Kronofogdemyndigheten.

Expressen har tidigare berättat om tv-profilens problem med Försäkringskassan och senare också Kronofogden som jagat efter utmätningsbara tillgångar i form av lön, ersättningar eller fast egendom som går att sälja för att täcka upp hennes skuld.

Gunilla Perssons skuldegister

Skuldjakten gäller bidrag som Försäkringskassan anser att Gunilla Persson plockat ut på felaktiga grunder.

Så här fördelar sig de olika posterna:

86 100 kronor som gäller felaktigt utbetalt barnbidrag för perioden juli 2006-april 2013.

217 918 kronor som avser felaktigt utbetald föräldrapenning under perioden 23 augusti 2006-27 februari 2009.

28 548 kronor för felaktigt utbetald sjukpenning mellan 7 april 2009 och 1 april 2010. 

44 383 kronor i rättegångskostnader.

Gunilla Perssons skuld: En halv miljon kronor

Efter en dom i Stockholms tingsrätt har skulden växt och nu passerat en halv miljon kronor.

Skatteverket och Försäkringskassan anser att Hollywoodfrun Gunilla Persson ”aldrig varit bosatt i Sverige så som hon uppgivit i sin anmälan om registrering”.

Försäkringskassan hävdar att tv-profilen inte bott i Sverige på 30 år.

”Sökningar på internet visar ett stort antal träffar där det framgår att Gunilla Persson Linville har bott i USA i 30 år”, skrev Försäkringskassan i en inlaga till Stockholms tingsrätt.

Försäkringskassans beslut med återkrav fattades redan den 12 maj 2014. Därefter har ärendet vandrat vidare till tingsrätten och en så kallad tredskodom.

Försäkringskassan har flera gånger försökt få kontakt med Hollywoodfrun i USA men bara fått returnerade brev. Det löste sig inte för förrän en amerikansk stämningsman anlitades.

Redan i november förra året kontrollerade personal hos Kronofogdens utlandsenhet i Helsingborg om Gunilla Persson hade någon bil, pengar på skattekontot eller pengar på två bankkonton i banken SEB.

Men inte en enda krona hittades.

Kronofogden hittade inget hos TV4 eller TV3

Ingenting fanns heller att hämta hos TV4 som kontrollerades den 14 januari, enligt Kronofogdens egna anteckningar.

Gunilla Perssons stora inkomstkälla i Sverige är deltagandet i ”Svenska Hollywoodfruar” i TV3. Men just den aktuella dagen som kontrollen genomfördes den 4 februari i år fanns inga pengar som tillhörde Gunilla Persson hos Modern Times Entertainment Group Sverige.

När Gunilla Persson fick sin ersättning ”Svenska Hollywoodfruar” är oklart. Men Nordic Entertainment Group har tidigare bekräftat att hon fått betalt. 

– Alla som medverkar får betalt. Men hur mycket och hur kontrakten ser ut kommenterar vi inte, sa Susanne Nylén, presschef hos Nordic Entertainment Group, förra veckan.

Försäkringskassan har inte fattat beslut om myndigheten ska driva ärendet civilrättsligt i amerikansk domstol.

– Möjligheten finns och det handlar om ganska mycket pengar. Men summan måste i slutändan ställas mot de kostnader som uppstår för att driva in skulden, uppger en källa inom myndigheten.

”Personlig vendetta”

Gunilla Persson förnekar att hon är skyldig Försäkringskassan några pengar. Förra veckan sa hon:

– Det handlar om en personlig vendetta mot mig från Försäkringskassans sida och jag har inte blivit kontaktad. Jag har inte blivit delgiven, jag visste inte att jag var stämd.  De har inte kommunicerat med mig. Dessutom har polisen utrett saken och säger att jag inte begått något brott utan att jag hade rätt att ta emot barnbidrag för min dotter när hon var inskriven i svensk skola.