Kritiken efter historiska höjningen: Olyckligt beslut

Jens Magnusson, chefsekonom SEB, kommenterar Riksbankens besked om att höja den svenska styrräntan med 100 punkter.
Torbjörn Hållö, ekonom på LO, är kritisk till höjningen.
Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
LO:s chefsekonom Laura Hartman tycker att Riksbankens räntepolitik är ”ett ineffektivt vapen”.
Foto: BERTIL ENEVÅG ERICSON / TT / TT NYHETSBYRÅN
Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen, varnar för att Riksbanken kan bli ”överumplade” i framtiden.
Foto: CAMILLA SVENSK / UNIONEN
På tisdagen meddelade Riksbanken en de höjer styrräntan med 1 procentenhet.
Foto: Patrik C Österberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Landsorganisationen i Sverige, LO, är kritiska mot beskedet. 

LO:s chefsekonom Laura Hartman kallar det för ”ett olyckligt beslut” och menar att Riksbankens räntepolitik är ”ett ineffektivt vapen”. 

LO-ekonomen Torbjörn Hållö kommenterar beskedet på Twitter

”Bisarrt. Helt bortom all sans och balans.”

Riksbanken höjer räntan med en hel procentenhet och från och med onsdag 21 september är den nya styrräntan 1,75 procent. Myndigheten motiverar sitt beslut med den rusande inflationen som i augusti nådde 9 procent och som Riksbanken tror kommer nå nästan 11 procent i början på nästa år – kraftiga räntehöjningar till trots. 

Penningpolitiken behöver nu stramas åt mer för att föra inflationen tillbaka till målet.”, skriver Riksbanken i ett pressutskick i samband med höjningen. 

LO är mycket kritiska till dagens besked. LO:s chefsekonom Laura Hartman kallar det för ”ett olyckligt beslut”, även om hon förstår bevekelsegrunden för Riksbankens agerande så menar hon att det behövs andra åtgärder. 

– En hög inflation är ett allvarligt bekymmer för alla, särskilt för hushåll med små marginaler. Men andra åtgärder behövs, säger hon i en kommentar.

LO: Riksbankens besked kan potentiellt skada ekonomin

Hartman säger att mer direkta åtgärder mot de höga elpriserna hade varit mer effektivt i bekämpandet av inflationen och att Riksbankens agerande potentiellt kan ha mycket skadliga effekter på svensk ekonomi – och i förlängningen på arbetslösheten. 

– Med tanke på att den höga inflationen i så hög grad drivs av internationella energi- och livsmedelspriser så är Riksbankens räntepolitik ett ineffektivt vapen som har potentiellt mycket skadliga effekter på svensk ekonomi och arbetslöshet. Vad som däremot skulle ha en mer kännbar effekt på inflation är mer direkta åtgärder mot de höga energipriserna.

En annan LO-ekonom, Torbjörn Hållö, delar Hartmans resonemang och kommenterar beslutet på Twitter. Han kallar beskedet ”bisarrt” och ”inte rimligt”. 

https://twitter.com/torbjornhallo/status/1572132025120735233

LO tror att det finns risk för att den höjda styrräntan skadar ekonomin och ökar arbetslösheten och paraplyorganisationen som representerar 14 fackförbund på arbetarsidan ser nu ”oroande tecken på fler varsel”. Ett liknande resonemang har Konjunkturinstitutet också varit inne på tidigare, att det kommer att bli en svår balansgång för Riksbanken att å ena sida stävja inflationen, å andra sidan inte riskera fördjupa den lågkonjunktur som Sverige ser ut att vara på väg in i.

Unionen: Uppenbara risker

Även Svenskt Näringsliv varnar för att de skenande kostnaderna som företagen står inför kommer att kunna leda till uppsägningar eller i värsta fall konkurs. Även om de tycker att Riksbanken agerar riktigt. 

– Riksbanken gör rätt som höjer räntan. Det kommer att bli tufft för många företag men alternativet är värre. Inflationen måste bromsas och Riksbankens uppgift är att använda de verktyg som finns till hands, säger Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom Svenskt Näringsliv.

Fackförbundet Unionen tycker också att det är bra att man nu höjer räntan – även om chefekonom Katarina Lundahl uppger att Riksbanken var sen på inflationsbollen. 

Samtigit höjer hon höjer också en varningens finger.

– Framåt kan Riksbanken bli överrumplade av att inflationstakten går ner snabbt. Risken är uppenbar att de framöver tar i för mycket och kyler av ekonomin mer än vad som behövs. Då tappar vi jobb och välstånd i onödan, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen, i en kommentar.

Hon menar att det är viktigt med lyhördhet framöver.

– Hushållens konsumtion kommer tyngas kraftigt av höjda elräkningar som så att säga gör en del av jobbet åt Riksbanken, säger Katarina Lundahl.

Fem konkreta råd för att klara din ekonomi

Sparekonomen Nicklas Andersson på Avanza: ”Kostnader som inte är nödvändiga”.