Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Rutavdraget fördubblas – så är de nya reglerna

Rutavdraget fördubblas till 50 000 kronor från 1 juli.
Foto: YLWA YNGVESSON
- De nya reglerna träder i kraft 1 juli, säger Pia Blank Thörnroos å Skatteverket.

Nya rut-avdrag – avdraget som gäller för alla.

Avdraget – som börjar gälla från 1 juli – kan även utnyttjas retroaktivt.

– Det går att begära omprövning och få tillbaka pengar, säger Pia Blank Thörnroos på Skatteverket.

Riksdagen har tidigare klubbat igenom förändringen av rutavdraget som betyder att avdraget fördubblas till 50 000 kronor. Rutavdraget för dig som fyllt 65 år är redan i dag max 50 000 kronor. Men med med de regler som gäller från 1 juli råder samma regler oavsett ålder.

Nyordningen är en följd en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. I förlängningen är det tänkt att rutavdraget ska tredubblas.

Men frågan är hur många som kommer att utnyttja det nya skatteklippet. Finansdepartementet har i en analys beräknat att cirka 5.000 personer kommer att dra nytta av den högre gränsen, uppger Dagens Nyheter 

Det finns ekonomiska klipp att göra för vissa som slagit taket med de gamla reglerna.

Det gamla rutavdraget för alla under 65 gav 50 procent på arbetskostnaden upp till max 25 000 kronor per år. Det ändras alltså till 50 000 kronor och beslutet gäller från 1 juli.

Så kan du utnyttja rutavdraget

Enklare städarbete eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning som

utförs i bostaden.

Vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden.

Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden.

Häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning samt beskärning

och borttagande av träd och buskar som utförs på tomt eller i trädgård

i nära anslutning till bostaden.

Barnpassning och hjälp med läxläsning och annat skolarbete som barnvakten utför under högst 10 procent av tiden vid varje barnpassningstillfälle.

Enklare matlagning som barnvakten utför i samband med barnpassningen.

Annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person

behöver och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i

samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller

andra liknande enklare ärenden.

Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder samt till och från

magasinering i samband med flytt mellan bostäder.

Arbete som avser installation, reparation och underhåll av data- och

informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser

samt handledning och rådgivning i samband med sådant arbete, när

arbetet, handledningen och rådgivningen utförs i eller i nära anslutning

till bostaden.

Reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden.

FAKTA: Skatteverket/Regeringskansliet

Den som tidigare i år passerat ”taket” med de gamla reglerna, och bara fått 25 000 trots att han eller hon köpt ruttjänster för mer och skulle få ett större avdrag efter 1 juli med de nya reglerna, kan göra ett litet extra klipp.

Pengar att hämta - för vissa

– Säg att du köpt städtjänster för 60 000 kronor, men bara fått avdrag för 25 000 som varit max och fått avslag på resten. Du kommer nu kunna begära omprövning och få tillbaka dina pengar, säger Pia Blank Thörnroos på Skatteverket.

För den som ”handlat” städtjänster för 60 000 kronor betyder det ytterligare 5 000 kronor tillbaka.  Men pengarna kommer inte per automatik. Du måste begära omprövning hos Skatteverket.

Hur lång till tillbaka kan man gå för att begär omprövning?

– Det här året. När det gäller rot- och rutavdraget som är det bara inkomståret.

Förändringen gäller också de som handlat fullt på den gamla nivån 25 000 kronor.

– De kan börja handla mer efter 1 juli, säger Pia Blank Thörnroos.

Rutavdraget ska så småningom tredubblas enligt den överenskommelse som finns mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Någon höjning av det totala beloppet för rot och rut tillsammans sker inte. När rot–och rutavdraget räknas ihop får det sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och beskattningsår.

Rot betyder ”reparation, ombyggnad, tillbyggnad”.

Rut står för ”rengöring, underhåll, tvätt”.

När du köper tjänster som omfattas av rot- eller rutavdrag behöver du inte göra något extra. Det är den som utför arbetet som ansöker om bidragen hos Skatteverket. Du behöver alltså själv inte ligga ute med pengar, utan avdraget görs direkt på fakturan.

Vad som ger rätt till rotavdrag är inte alltid glasklart. Men Skatteverket ger vägledning om reglerna.  

Exempel på rutarbete som inte ger rutavdrag

Olle studerar och bor på annan ort än sina föräldrar. Olles föräldrar köper städning av en lokal firma en gång i veckan så att Olle ska kunna koncentrera sig på studierna. En del helger besöker föräldrarna Olle och använder Olles lägenhet som sin fritidsbostad.

Kan Olle eller någon av föräldrarna få rutavdrag för det arbete som firman utför i lägenheten?

Nej, varken Olle eller föräldrarna kan få rutavdrag. Olle uppfyller kravet på att arbetet ska utföras i hans bostad, men han har inte betalat för arbetet och kan därför inte få rutavdrag. Föräldrarna som har haft utgiften för arbetet kan inte heller få rutavdrag eftersom arbetet inte är utfört i deras bostad. Trots att de använder lägenheten en del helger så är det Olles bostad eftersom det är han som använder den som sin stadigvarande bostad.

Källa: Skatteverket