PRO:s krav på bankerna: Ersätt de lurade kunderna

Åsa Lindestam, tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot och förste vice talman, är sen i somras ordförande i PRO.
Foto: Anneli Nygårds / PRO
Det är främst äldre som luras i olika typer av bankbedrägerier.
Foto: FREDRIK PERSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Flera lurade bankkunder har rätt till ersättning.

Det har både Högsta domstolen och Allmänna reklamationsnämnden slagit fast – och nu kräver PRO att bankerna betalar.

”Att banken helt slipper ansvar är ovärdigt”, skriver organisationen i ett öppet brev.

De senaste åren har bedragare finslipat sina metoder för att via olika typer av bankbedrägerier lura till sig pengar – framför allt från äldre.

Men i somras kom ett glädjebesked för alla bedragna.

En man hade tagit sitt fall hela vägen till Högsta domstolen, som slog fast att banken var skyldig att ersätta mannen med 385 000 kronor, samt betala hans rättegångskostnader.

Viktig dom enligt konsumentombudsmannen

En viktig dom, ”inte minst för äldre och andra sårbara konsumenter”, enligt konsumentombudsmannen Cecilia Tisell.

”Tack vare domen i Högsta domstolen kommer det oftare att bli banken i stället för konsumenten som får bära ansvaret för obehöriga uttag”, skrev hon i en kommentar.

Och för två veckor sen bedömde Allmänna reklamationsnämnden (ARN) att bankerna i åtta av totalt nio ärenden skulle betala tillbaka merparten av pengarna som bedrägerioffren förlorat.

– Nu bör mängder av bedragna bankkunder kunna få tillbaka sina pengar, sa Cecilia Tisell till Dagens industri kort därpå.

PRO i öppet brev till bankerna

Nu höjer även pensionärsorganisationen PRO rösten. I ett öppet brev till åtta bankkoncerner, flera olika bank-vd:ar samt branschorganisationer skriver ordföranden Åsa Lindestam att bankerna bör ompröva sina tidigare beslut.

”Att låta äldre personer som blivit grundlurade stå för hela förlusten medan banken helt slipper ansvar är ovärdigt”, står det i brevet.

De åtta kunder som har fått rätt hos ARN får själva stå för 12 000 kronor. Resten rekommenderar ARN att bankerna betalar tillbaka.

”Lurade äldre behöver upprättelse”

”Men redan 12 000 kr är en mycket stor summa pengar för många av PRO:s medlemmar. Och flera medlemmar vittnar om att hela processen har varit kränkande. Detta i tillägg till den skam många redan känner över att ha blivit utnyttjade och vilseledda”, skriver Åsa Lindestam.

Enligt PRO skriver man brevet dels för att ”bankerna inte tagit tag i detta än”, dels för att vara proaktiv. Organisationen tycker att bankerna har ett stort ansvar för att förebygga att äldre luras på stora summor pengar och konstaterar att ”mycket kan bli bättre i framtiden”.

”Men här och nu är det de lurade äldre personerna som behöver få sin upprättelse. Det kan bara ske genom att banken nu följer de nya besluten och omprövar sina tidigare bedömningar.”

Ersättning till bankkunder

■ Den 21 juni kom en dom från Högsta domstolen. Den slog fast att en konsument som i ett bedrägeri hade lämnat ut bankkoder hade agerat ”grovt vårdslöst” men inte ”särskilt klandervärt”, och därmed hade rätt till ersättning från banken.

■ Man skiljer på olika begrepp.

1. Har en obehörig transaktion skett är huvudregeln att betaltjänstleverantören återställer kontot. Det innebär att kunden får tillbaka alla sina pengar.

2. Har en obehörig transaktion kunnat genomföras för att kunden inte har skyddat ”sin personliga behörighetsfunktion” – som bank-ID – är ansvaret högst 400 kronor.

3. Har kunden i stället agerat ”grovt vårdslöst” är ansvaret begränsat till 12 000 kronor. Det kan vara att man lämnar ut sina koder.

4. Har bankkunden agerat ”särskilt klandervärt” ansvarar kunden för hela beloppet. Det kan vara att kunden är medveten om att det finns risk för en obehörig transaktion om hen lämnar ut sina uppgifter.

■ Efter domen prövade Allmänna reklamationsnämnden frågan på nytt i nio fall, i en så kallat utökad sammansättning. Den 9 november kom myndigheten med sitt utlåtande: i åtta av fallen hade kunderna agerat ”grovt vårdslöst”, och deras ansvar begränsades därmed till 12 000 kronor. Resten ska de få tillbaka från bankerna.


Källor: Högsta domstolen, Allmänna reklamationsnämnden