Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

De nya elmätarna: Dyrare att tvätta och koka kaffe samtidigt

5, 4 miljoner elmätare ska nu bytas ut mot nya "smarta" mätare.
Foto: LEIF BRÄNNSTRÖM
Anna Werner, samhällspolitisk analytiker hos Villaägarna.
Foto: ALEKSANDAR MIJATOVIC / COLOURBOX
Foto: PRODUKTBILD

Snart kan du se hur mycket el du förbrukar timme för timme när landets samtliga elmätare ska bytas ut.

Men du riskerar högre elnätskostnader om du konsumerar mycket el vid en och samma tidpunkt.

– Det kommer att bli tuffare för de hushåll som inte är flexibla, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker hos Villaägarna. För att tjäna på omläggningen av taxorna måste man klara av att lägga om sin elanvändning till timmar när elpriset och eltransporten är billig.

Det stora elmätarbytet i Sverige har precis inletts. De nya mätarna blir "smartare" med flera nya specialfunktioner. Men räkna med att elpriset och distributionen också blir dyrare vid vissa tillfällen på dygnet eftersom de nya mätarna kan mäta kortare tidsperioder, ner till var 15:e minut.

– Det kommer att bli tuffare, man kommer slåss om elen de "bra" timmarna. Dessa timmar kommer därför både el och eltransport bli dyrare helt enkelt, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker hos intresseorganisationen Villaägarna.

Eldistributörerna har i dag problem med vissa topptider när extra mycket el ska fram i nätet till konsumenterna.

Priset för eldistributionen varierar

Elpriset varierar redan från timme till timme. Det nya är att även avgiften för att transporta elen kommer varierar. 

Anna Werner, samhällspolitisk analytiker hos Villaägarna.

– Egentligen kostar det inget mer om man transporterar mer energi. Men elnätet kan bli fullt vissa tider och då kommer bolagen att försöka styra användarna med nätavgifterna så att de använder sin el när det finns mycket plats i nätet för eltransport. Ganska snart kommer vi att se en ny struktur på elnätsavgifterna där det är väldigt dyrt vissa timmar, det är de så kallade höglasttimmarna, kontorstid på vintern, säger Anna Werner.

De nuvarande elmätarna skrotas

Drygt 5,4 miljoner elmätare ska bytas ut och det ska ske innan den 1 januari 2025 när den nya lagen träder i kraft.

De nuvarande elmätarna är cirka 10 år gamla.
Foto: LEIF BRÄNNSTRÖM

De mätare som installerades för ungefär tio år sedan gör månadsmätningar. De nya smarta elmätarna ska mäta energi ner till varje timme, men också vara förberedda för att mäta varje kvart. De ska också vara konstruerade  så att den enskilda konsumenten ska kunna köpa till en egen liten enhet för att kunna följa energiförbrukningen i realtid.

Vattenfall och de andra stora nätaktörerna som Ellevio och Eon ligger i startgroparna för det stora bytarprojektet.

Bytet till nya smarta elmätare har börjat

Mälarenergi, som har Västerås, Arboga, Hallstahammar, Kungsör och Köping inom sitt närområde, har börjat byte ut de gamla elmätarna mot de nya smarta. 

Mälarenergi är bland de första elnätsbolagen att byta ut de gamla elmätarna mot "smartare" som mäter timme för timme och med möjlighet att mäta varje kvart.

– Det är ungefär 107 000 mätare som ska bytas, säger Tobias Dubois, projektledare vid Mälarenergi Elnät.

Vad är fördelen för mig som konsument?

– Du kan köpa din egen modul och följa upp den egna förbrukningen i realtid. 

Övergången till de nya smarta mätarna betyder alltså också att närbolagen kan införa ett helt annat sätt att mäta.

– Du kommer helt enkelt att få betala efter din toppeffektförbrukning. Det som är problem i dag är att nätet är extremt, kraftigt överbelastat i vissa områden, vissa städer, säger Tobias Dubois. 

Ändra din elkonsumtion - annars blir det dyrare

Elnätbolagen kommer att försöka driva kunden att förskjuta en del av sin konsumtion för att på så sätt försöka mildra en del elnättoppar med konsumtionen. Men räkna med att du kommer att få betala  mer om du inte ändra ditt beteende utan använder elen precis som vanligt.

– Man kan komma få en ganska hög kostnad om man har en förkärlek att tvätta, torktumla, laga mat och sätta på kaffekokaren samtidigt. Då blir det en väldig topp under den minuten. Som kund kommer man att kunna påverka sina priser genom att styra om sin förbrukning och sitt mönster så att man inte skapar så många toppar. Kanske att man väntar någon minut innan man slår på en sak fr att man har något annat igång.

Elnätsbolagen har monopol, men deras avgifter ska övervakas av Energimarknadsinspektionen.
Foto: NICK UT / AP PRESSENS BILD

Elnätet är en monopolmarknad. Även om de enskilda konsumenterna kämpar för att hitta det billigaste elpriset bland alla elbolag sitter alla fast i ett och samma elnätsbolag, alltså det bolag som äger ledningarna och sköter själva distributionen av elen. där just du bor. På grund av denna monopolsituation regleras vad som kan anses vara skäliga avgifter och vilken ersättning elnätsföretagen kan plocka ut från konsumenterna utan att priserna blir oskäligt höga.

Marknad präglad av monopol

Vad elnätsavgifterna i praktiken hamnar på avgörs av statliga Energimarknadsinspektionen, som analyserar och tar fram ett maxbelopp för hur mycket elnätsföretagen får ta betalt av sina kunder under en fyraårsperiod. Nästa fyraårsperiod är åren 2020–2023.

En del av den nya regleringen handlar även om att förenkla och snabba på domstolsprocesser om elnätsavgifter.

– Elnät är ett naturligt monopol och i somras kom hårdare för nätägarnas avkastning. Tyvärr kommer det dröja innan de tuffare reglerna får fullt genomslag i form av att avgiftshöjningarna avstannar eller till och med minskar. Dessutom har bolagen en tendens att överklaga reglerna och vinna i rätten vilket gör att regeringen sällan vet huruvida skärpningarna får den effekt som är meningen, säger samhällspolitisk analytiker Anna Werner hos Villaägarna.