Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Konsumentköplagen – här är reglerna som gäller

Konsumentköplagen är till för att skydda dig som konsument när ett företag säljer varor till dig.
Foto: SHUTTERSTOCK
Om det visar sig vara något fel på varan du köpt, som ett hål i jeansen, så har du alltid reklamationsrätt.
Foto: SHUTTERSTOCK

Konsumentköplagen är en lag som reglerar vad som gäller när konsumenter köper köper varor från ett företag så som en bil eller en tröja. 

Lagens regler är tvingande - men bara till konsumentens fördel. 

Här är svaren på de viktigaste frågorna kring Konsumentköplagen och vad du bör tänka på.

Det här är Konsumentköplag (1990:932) 

Konsumentköplagen är den svenska lag som gäller när ett företag säljer varor till dig. Lagen reglerar bland annat vilka regler som gäller om varan visar sig vara defekt och vad du då kan ställa för krav på företaget i fråga.

Konsumentköplagen är tvingande – till konsumentens fördel. Med tvingande menas det att den inte kan avtalas bort.

Du kan läsa allt om konsumentköplagen på riksdagens webbplats.


När gäller konsumentköplagen?

Konsumentköplagen gäller:

•  Vid köp av lösa saker som till exempel kläder, möbler och fordon.

Vid byte av lösa saker.

Vid specialbeställningar av varor som ska tillverkas.

När gäller inte konsumentköplagen?

Konsumentköplagen gäller inte:

• Vid köp mellan privatpersoner, till exempel om du köper en begagnad bil av en annan privatperson på en säljsajt.

Vid köp av fast egendom. Vad som räknas som fast egendom kan läsa mer om i Jordabalk (1970:994). 

Vid köp av arrende-, hyres- eller andra nyttjanderätter. 


Konsumentköplagen

Konsumentköplagen är en lag som reglerar vad som gäller när konsumenter köper köper varor från ett företag. Lagens regler är tvingande – men bara till konsumentens fördel. Det innebär att du inte får ge konsumenten sämre villkor än de som står skrivet i lagen. 


LÄS MER: Ångerrätten – svaren på de 8 vanligaste frågorna 

Konsumentköplagen gäller inte vid köp mellan privatpersoner.
Foto: SHUTTERSTOCK

Konsumentköplagen och öppet köp – vad gäller?

Öppet köp, möjligheten  att lämna tillbaka en vara inom en viss tidsperiod och få pengarna tillbaka, är inget som är reglerat i lag. Det är upp till varje enskild näringsidkare att bestämma om de vill erbjuda konsumenten den möjligheten. Samma sak gäller med bytesrätt, möjligheten att byta en vara mot en annan.

Är varan defekt – utnyttja reklamationsrätten

Om det visar sig vara något fel på varan, som att den är trasig, så har du alltid reklamationsrätt – oavsett om butiken erbjuder öppet köp/bytesrätt eller inte. 

Du bör alltid reklamera den felaktiga varan hos företaget inom skälig tid. Reklamerar du varan inom två månader anses det alltid vara inom skälig tid. Efter tre år har du förlorat rätten att reklamera.

Det här är en felaktig vara

Det här är kriterier en vara ska uppvisa för anses vara felaktig:

Varan saknar bruksansvisning

Företaget har missat att upplysa dig om viktiga detaljer om varan du köpt

Varan har installerats men företaget som gjorde installationen har gjort fel

Varan är i sämre skick än den borde vara sett till pris och andra förutsättningar

Varan stämmer inte överens med vad avtalet med företaget lovade

Vad gör jag om leveransen av min vara är försenad?

Skulle din vara vara försenad så har du alltid rätt avbeställa den och häva köpet innan den levererats. Företaget har ingen rätt att kräva att du ska genomföra köpet och betala för varan då. Företaget kan dock kräva att du ska betala för eventuella kostnader i samband med beställningen.

Är leveransen av soffan du beställt försenad? Då har du rätt att häva köpet.
Foto: SHUTTERSTOCK

Det här är konsumenttjänstlag (1985:716)

Medan konsumentköplagen är den svenska lag som gäller när ett företag säljer varor till dig så är konsumenttjänstlagen den lag som gäller när ett företag utför tjänster åt dig. Det kan handla om husrenoveringar, bilreparationer eller frisör- och veterinärbesök. Liksom konsumentköplagen är även den tvingande till konsumentens fördel.

Du kan läsa allt om konsumenttjänstlagen på riksdagens webbplats.

Vad är Konsument Europa?

Konsument Europa är en fristående enhet inom Konsumentverket och ingår i nätverket European Consumer Centres Network. Dess uppgift är att kostnadsfritt hjälpa konsumenter som köpt varor i EU-länder utanför Sverige samt i Norge och Island.


LÄS MER: Öppet köp – här är svar på de 8 vanligaste frågorna 


Vad gör Konsumentverket?

Konsumentverket är en statlig förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor. Myndighetens huvudsakliga uppgift är att se till konsumenternas intressen och se till att producenter av konsumtionsvaror, företag, följer vissa regler och lagar. 

Det här är konsumentombudsmannen (KO)

Konsumentombudsmannen, KO, är en statlig ämbetsman och sedan 1976 även den person som är generalsekreterare för Konsumentverket. KO:s huvudsakliga uppgift är att kontrollera att företagen följer marknadsföringslagen, avtalsvillkorslagen, produktsäkerhetslagen och distansavtalslagen samt att försvara konsumenternas intressen gentemot företag i domstol.

Sveriges nuvarande konsumentombudsman är Cecilia Tisell.

Konsumentverket och KO kan ingripa mot:

Vilseledande reklam och marknadsföring

Oskäliga avtalsvillkor

Felaktig prisinformation

Farliga produkter