Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Sambolagen och samboavtal – och så fungerar de

Sambolagen är den lag som reglerar vissa delar av ägandeförhållandena mellan två personer som lever ihop som sambor.
Foto: SHUTTERSTOCK
Genom att upprätta ett så kallat samboavtal kan man avtala bort sambolagen så att den inte gäller vid en eventuell bodelning.
Foto: SHUTTERSTOCK

Vad är sambolagen och vad är ett samboavtal?

Hur fungerar det med arvsrätt när man är sambor?

Vad räknas som samboegendom?

Hur skriver man ett inbördes testamente?

Här får du svar på dina frågor!

Vad är sambolagen?

Sambolag (2003:376) är den svenska lag som reglerar vissa delar av ägandeförhållandena mellan två personer som lever ihop som sambor. Den tillämpas oftast i samband med att ett samboförhållande tar slut och den ena flyttar ut eller när en av de två avlider.

Lagen reglerar även vad den ena sambon får göra med den gemensamma bostaden utan den andre sambons godkännande.

Du kan läsa mer om sambolagen på riksdagens hemsida.


LÄS MER: Överlev skilsmässan utan att bli ruinerad 


Det här är samboegendom

När ett samboförhållande tar slut ska de två personerna enligt sambolagen dela lika på den så kallade samboegendomen. Vem som betalat för vad spelar ingen roll.

Som samboegendom räknas en bostad som man skaffat för att bo tillsammans i samt möbler och husgeråd som köpts för att användas i den gemensamma bostaden. Den egendom de båda parterna ägde innan de blev sambor omfattas inte av sambolagen.

Flyttar de båda sambona in i en bostad som en av dem redan äger räknas den bostaden inte som samboegendom. Skulle de flytta in i en ny bostad som endast den ena sambon betalar för så räknas dock den som samboegendom.


LÄS MER: Så fungerar gåvobrev och så får du som du vill 


Skulle en samborelation upphöra har den av de två som har störst behov av bostaden rätt att få bostaden på sin lott i bodelningen. Den som behåller bostaden måste dock betala halva nettomarknadsvärdet till den som måste flytta. 

Sambolagen ger utökat skydd om det rör sig om en hyresrätt eller bostadsrätt. Även om bostaden inte är samboegendom så kan ändå den som bäst behöver den få behålla bostaden. Det kan till exempel handla om att den personen får vårdnaden om barnen. Personen som behåller bostaden måste dock betala hela bostadens värde till den andra.


LÄS MER: Äktenskap - det här behöver du känna till 

När ett samboförhållande tar slut ska de två personerna enligt sambolagen dela lika på den så kallade samboegendomen.
Foto: SHUTTERSTOCK

Det här är samboavtal

Om ni inte vill att alla samboegendom ska delas lika om man går skilda vägar så måste man upprätta ett så kallat samboavtal. I det kan man avtala bort sambolagen så att den inte gäller vid en eventuell bodelning. I ett samboavtal kan man till exempel skriva in vilken egendom som ska förbli er enskilda egendom.

Egendom kan bli enskild på tre olika sätt:

Genom att makar skriver ett äktenskapsförord i vilket de kommer överens om att viss egendom inte ska ingå i giftorätten.

Genom en gåva med gåvobrev i vilket det står att egendomen är enskild.

Genom att skriva ett testmente/samboavtal där det står skrivet att det som ärvs är enskild egendom.

Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknad av båda parter. De behöver dock inte bevittnas men det kan vara bra ur bevissynpunkt.


LÄS MER: Så här skriver du ditt eget testamente  


Sambos och arvsrätt – vad gäller?

Som sambor har man inte arvsrätt efter varandra. Har ni gemensamma barn/särkullbarn går arvet till dem. Särkullbarn är barn som inte är gemensamma. Så om ni har två gemensamma barn och den avlidne maken/makan har ett eget barn så får de tre dela på arvet.

Samboavtal eller inbördes testamente

För att du ska kunna ärva din sambo och tvärtom måste ni därför upprätta ett inbördes testamente eller ett samboavtal i vilket ni skriver hur era tillgångar ska fördelas ifall någon av er avlider.

Gratis mall för samboavtal och testamente

På nätet kan du gratis ladda ner gratis mallar för hur ett testamente eller ett samboavtal kan se ut.


Som samboegendom räknas, förutom den bostad som man skaffat för att bo tillsammans i, möbler och husgeråd som köpts för att användas i den gemensamma bostaden.
Foto: SHUTTERSTOCK

Vad krävs för att att testamente ska vara giltigt?

För att ett testamente ska anses giltigt måste det uppfylla vissa formella krav:

• Ett testamente ska i regel upprättas skriftligt.

• Det ska vara undertecknat av den person det gäller samt ha ett namnförtydligande.

• Testamentet ska bevittnas av två personer som ska vara närvarande. Personerna måste vara minst 15 år, vid full psykisk hälsa och inte vara testamentstagare.

• Ett testamente är endast giltigt i original så förvara det på en säker plats så det inte förstörs eller kommer bort.

Vad ska ett testamente innehålla?

• Ditt fullständiga namn, personnummer, folkbokföringsadress och telefonnummer ska stå med på testamentet.

• Testamentet ska förklara hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas.

• En giltighetstid för testamentet bör finnas med.

• Ett testamente bör även ha en förklarande del kring upphävande av testamentet. Ett testamente kan återkallas på två sätt – genom att man skriver ett nytt som upphäver det gamla eller genom att förstöra det gamla.

Den som upprättar ett testamente bestämmer själv vem som ska ärva och vad den personen ska ärva. Det finns dock ett undantag. En bröstarvinge har alltid har rätt att kräva sin laglott. Det vill säga avkomlingar i rakt nedstigande led, ett barn, ett barnbarn eller barnbarnsbarn alltså. Här kan du läsa mer om hur du skriver ditt eget testamente. 


LÄS MER: Enkla stegen – så skyddar du ditt arv